İLETİŞİM ve İŞLEVLERİ:
İletişim iki kişinin duygu ve düşüncelerini paylaşarak birbirlerini anlamasıdır.
İletişim, kişiler, örgütler ve giderek toplumları bir arada tutan harçtır.
İletişim ve paylaşma eylemi çift yönlüdür. Bireyler mesajlara kendilerince anlam yüklerler. Polis ve jandarmalar çok farklı insanlarla muhatap olduklarından bu iletişimde güçlük doğurur.
İletilecek mesajın oluşturulmasında işaretler, semboller, jestler simge olarak adlandırılır.
En gelişmiş simge sistemi dildir.kime, ne zaman, neden, ne söyleyeceğini düşünmeden başarılı iletişim kurulamaz.
İletişim Süreci ve Öğeleri:
Süreç, bir olayın değişimler göstererek gelişmesidir
İletişim, algılama, öğrenme, dürtü, duygu, eğitim, inanç gibi davranış unsurlarınca yönlendirilir.
İletişimde, 1.aşama; kaynağın mesajı zihninde oluşturması, kodlaması ve göndermesinden
2.aşama; algılama, kod açma, yorumlamadan oluşur
KAYNAK
Mesajları alıcıya gönderen kişiler yada örgüttür.
İletişim becerisi okuma ,yazma, konuşma, dinleme ve düşünme ile ilgilidir.
Uygun aracın seçimi, uygun kodlama ve mesajın yapısına dikkat etme iletişim becerisini artırır.
Baskıcı toplumda yetişen bireyin düşüncelerini özgürce anlatması ve düşünce meydana getirmesi zordur.
Mesaj: iki öğeden oluşur.
-içerik: anlamla ilgilidir.
-yapı: sembol ve kodlarla ilgilidir.
Kod: anlamlı semboller grubudur. Polis ve jandarmanın telsiz kodları kendilerince anlamlıdır.
Kodlama: bilginin iletime uygun hazır mesaj biçimine dönüştürülmesidir.
Kod açma:mesajın yorumlanarak anlamlı biçime dönüştürülmesidir.
Kod açımının gerçekleştiği bölgeye İZAFET yada REFERANS ÇERÇEVESİ denir. Bu ne kadar geniş olursa iletişimin gelişme boyutu o kadar genişler.
İletişimde ortak dil geliştirilmesi, kişilerin yaşantıları, bildikleri dikkate alınmalıdır.
Kanal: mesajı taşıyan araçtır.
Kanallar 2 ye ayrılır:
-kişiler arası iletişim kanalları: söz , yazı, resim
-kitle iletişim kanalları: kodlanan mesajın tv, radyo, gazete v.b. kitle ile.araçları ile iletilmesidir.
Alıcı: mesaja hedef olan kişi, grup yada kitledir.
İletişimin çift yönlü olma durumu, alıcının aldığı mesaja tepki göstermesiyle gerçekleşir.
Geribildirim: alıcının, mesaja verdiği yanıttır. Kaynak alıcı durumuna geçer.
GÜRÜLTÜ: iletişimi bozan unsurlara denir.
1.fiziksel gürültü: konuşmaları bastıran seslerdir.
2.nöro-fizyolojik gürültü: işitme, görme bozukluklrı
3.psikolojik gürültü: heyecan, sevinç, korku, önyarg
4.toplumsal-kültürel gürültü: kültürel çevreler arasındaki farklılıklardan kaynaklanır.
İLETİŞİMDE SORUNLAR ve ENGELLER:
İletişime Engel Olan Etkenler:
1.kişisel engeller: kaynak ve alıcının kişilik yapılarının farklı olması
-önyargılı ve seçici olma
-korku ve diğer duygular
-güven eksikliği
-ifade zorluğu
-aşırı bilgili ama iletişim becerisinden yoksun olma
2.iletişimde psikolojik engeller: insanlar inançları ile çatışan mesajları reddederler. Buna TIKANIK İLETİŞİM denir.
3.iletişim amacıyla ilgili sorunlar: neyi, kime, ne zaman, nasıl , ne tür bir etki yaratmak için ileteceğimizi bilmeliyiz. Kalıplaşmış davranışlarla bunu başaramayız.
4.hedefle alıcının değişik olmasından kay.sorunlar: mesaj bazen farklı kişilere ulaşabilir.
5.mesaj içeriğinin bozulması: mesajı aktaran kişi sayısı artınca mesajın içeriği bozulabilir.
6.statü farklılıklarından doğan sorunlar:
(statü:toplumsal sistemde bireyin eld.ed.yerdir.)
-beklenti farklılıklarından doğan sorunlar
-belli bir otoritenin saygınlığının benimsen memesinden çıkan sorunlar
-statüye ilişkin davranışın aşırıya kaçması
7.zaman baskısı: zaman darlığı iletişim sorunları yaratır.
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 28492
favori
like
share
micy Tarih: 26.05.2010 10:06
ya arkadaşlar final soruları yokmu elinizde bulamadım ben
bgm.grk Tarih: 18.11.2009 19:01
[COLOR="SeaGreen"]acaip yardımcı oldunz .D
bgm.grk Tarih: 18.11.2009 19:00
çok tşkkr edermmmmm