ÖZKİŞİSEL İLETİŞİM ve MOTİVASYON:
İnsanın düşünmesi, ihtiyaçlarının farkında olması, gözlem yapması iç iletişim yada özkişisel iletişimdir.
Kendimizle iletişimde öznel değil nesnel olmayı, umutsuzluğa düşmeden, kendimizi suçlamadan, değişebilme umudu ile çabalamalıyız.
Özgüven ve motivasyon: içsel motivasyonun ön şartı kendimize güvenmek ve başaracağımıza inanmaktır.
-zihinsel olarak nereye ulaşacağımız aklımızda oluşturmalıyız
-hedefe ulaşmak için harekete geçmeliyiz.
Özgüven kendini beğenmişlik değildir.
Kişiler arası iletişim:
Kişiler arası iletişim bireyin kendisiyle iletişim kurma gücü ve becerisine bağlıdır.
Gönderci ile alıcı arasında zaman ve mekan birlikteliği aranmıyorsa bu SOSYAL İLETİŞİM dir Birliktelik varsa bu da SOSYAL ETKİLEŞİM dir. Toplumsal ve kurumsal roller sonucu gerçekleşen iletişim kişiler arası iletişim değildir. Ör: trafik polisi ile sürücüler arasındaki sosyal iletişimdir. Kurumsal rol ve statü vardır.
Kişiler arası iletişimin sınıflandırılması:
-sözlü iletişim (niyet edilmiş, edilmemiş)
-dil -dil ötesi
-sözsüz iletişim (niyet edilmiş yada edilmemiş)
yüz beden , bedensel temas, mekan araçları kul.ile.
karşılıklı konuşmalar, e-postalar dahil tüm mektup lar dille iletişimdir. Sözcüklerin vurgulanması, duraklamalar dil ötesi iletişimdir.
Sözsüz iletişim:
-yüz ve beden: yüzümüzdeki ifade hareketlerine mimik denir. El, kol ve bed hareketlerine jest denir.
-bedensel temas: el sıkışma, omuz vurma
-mekan kullanımı: sevdiğimiz insanlara yakın olma
-araçlar: rozet, takı, kokularla mesaj verebiliriz.
İLETİŞİMİN DÜŞÜNSEL ANALİZİ
İletişim bilgi ve beceri edinmenin önemli unsurudur. Bilinçli iletişim yaşama anlamı ve huzuru sağlar.
Duygu ve davranışların nedenleri:
Bu nedenler ürettiğimiz düşüncelerde saklıdır. Bir olaya ilişkin duygu ve davranışlarımızı değiştirme nin yolu , o olaya ait düşüncelerimizin değiştirilme siyle mümkündür.
Düşüncelerimizin özellikleri:
Otomatik pilot: farkında olmadığımız düşüncelerimiz daha fazladır. Ör: çocukluk döneminden kalma polis korkusu.
Mantık ihtiyacı: beynimiz her duygu ve davranışı belli bir mantıksal sıra ile üretir. Kendince tutarlı mantık yapısı bulunur.
Mantıksal sistem: örnekle
-büyük kentler daha tehlikelidir. (büyük önerme)
-Ayşe yalnız başına köyden üniversiteye gidemez. (orta önerme)
-Ayşe üniversite eğitimi için kente gidemez.(sonuç)
Açı farklılıkları:
Olayın gerçekçi bir şek.anlaşılması için tüm yönleriyle anlaşılması gerekir.
Olasılıklı düşünme:
Her şeyin açık- seçik olmadığı durumlarda bir çok sonucun bir arada düşünülmesi gerekir.
Geribildirimde karşımızdaki kişinin savunmaya geçeceği mesajla göndermemeliyiz.
İLETİŞİMDE ETKİNLİĞİ ŞAĞLAMA
-kaynağın inanılır bulunması iletişim etkisini artırır
-kaynak alıcının kendisini nasıl gördüğünü iyi değerlendirmelidir.
-mesaj alıcının dikkatini çekecek şek. Düzenlenmeli
-mesaj kodlarını alıcı bilmelidir.
-mesaj insanların bireysel ihtiyaçlarına seslenmeli, harekete geçmeye motive etmelidir.
-mesajın etkili olması için alıcının tutumunu ve inançlarını bilmek ve ona göre kodlamak gerekiri.
-mesajın dili anlaşılır ve açık olmalıdır.
-mesaj için en uygun araç seçilmelidir.
-daha fazla araç seçilirse o derece etkili olur.
-alıcının iletişime katılma isteği etkinliği belirler.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1117
favori
like
share