-rahatsızlık,gerilim, sinir yorgunluğuna neden olan dış baskıdır.
-hoşnutsuzluktan meydana gelen iç tepkidir.
Kişilik ve stres: stres kişilik yapısına bağlıdır.
EYSENCK: ?Organizmaların kalıtsal ve çevresel şartlara bağlı aktüel ve potansiyel davranış sergilemesini kişilik olarak yorumlar?
Örgütsel stres kaynakları:
-zaman baskısı: iş yetiştirme baskısı çalışanı gerer.
-çok fazla veya çok az iş: stres yaratır.
-yapılan işin tehlike unsuru :( polisin durumu)
-rol belirsizliği: tutarsız görevler stres yaratır.
-ücret yetersizliği
-iş ortamındaki adaletsizlik: terfi ve iş dağılımından
Stresin sonuçları:
a.fizyolojik sonuçları
-Kalp damar hastalıkları, migren, ülser, vb.
b.psikolojik sonuçları:
-endişe: tehlikeye karşı sinir sisteminin tepkisidir.
-depresyon: bunalım ve çöküntü halleridir.
-uykusuzluk, yorgunluk
-tükenme: az tatmin duygusundan çıkan bitkinlik
c.davranışsal sonuçlar:
-saldırganlık
-kaza eğilimi: dikkat azalır iş kazası riski artar
STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI
Stres durumunda ortaya çıkan savunma şekilleri:
-Yüceltme: tatmin bekleyen güdünün başka yöne çevrilmesi. Çirkin insanların sanata, müziğe eğilimi
-özdeşleşme: başka biri gibi davranma. Kendini anne- baba , öğretmen yerine koyma.
-mantığa bürünme: mazeretler bularak akılcı görünme çabası.
-karşıt tepkiler kurma: amirinden nefret etmesine rağmen sağlığıyla ilgilenmek.
-yer değiştirme: patronuna kızan birinin evdekilere bağırması
-gerileme: engellenen kişinin kekelemesi gibi.
-vazgeçme:
-boyun eğme:
-kötüleme, karşı saldırı:
-hayal kurma: insanların güdüleri tatmin olmaz ise hayal kurarak kendini tatmin eder.

Stresle Başa Çıkmada Uygulanacak Bireysel Teknikler:
-düzenli sağlık kontrolü:
-düzenli tatil alışkanlığı
-düzenli beslenme
-fiziki egzersizler
-derin gevşeme teknikleri: derin ve sessiz nefes al.
-meditasyon
-psikolojik terapi: terapist desteği.

Stresi Önlemede Örgütsel Yöntemler:
Stres yönetimi:
1.adım:gereksiz talepler azaltılır.
2.adım:bireyi yönlendirme.(spor, hobi)
3.adım:müdahale son çaredir. (tıbbi yardım)
Örgütsel yöntemler:
-katılım sağlama: bireyin kendini ilgilendiren kararlara katılmasını sağlamak.
-amaçları belirleme: işletmede açıklık ve doğru yönetim stresi azaltır.
-rol analizi ve sınıflandırması: görevlerin yeniden belirlenmesi
-zaman yönetimi: en önemlisi yapılacak işin sırası ile yazılmasıdır.
-sosyal destek:
a.arkadaşlık ilişkileri, aile toplantıları, v.b. amirle iyi ilişki kurma sosyal ihtiyaçları karşılar.
b.bireyin temel ihtiyaçlarının başka bireylerle etkileşimi sonucunda tatmini sağlanır.
c.stresli olayların ortaya çıkması azalır.
d.çıksa bile şiddetini hafifletir.
e.bireyin uyum düzeyi artırılır.
-stres yönetimi eğitimi: bireylere stresle başa çıkma yolları öğretilir.
Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 772
favori
like
share