Elektrik alanını oluşturan bütün yüklerin yer ve büyüklüklerini bilirsek, istenilen bir noktadaki elektrik alan şiddetini, Coulomb yasasından yararlanarak hesaplayabiliriz. Bir noktasal yükten r uzaklıkta bulunan bir A noktasındaki elektrik alanını bulmak amacıyla A noktasına bir sınama q' konulmuş olsun. Deneme yüküne etkiyen Coulomb kuvveti yüküolacaktır. Buna göre A daki elektrik alan vektörüdır. Alanı oluşturan q yükü pozitif ise alan yönü q dan uzaklaşan yönde, negatif ise q ya doğrudur. Birden daha fazla yük ( şekil 02 ) deki gibi dağılmışlarsa, bunların bir A noktada oluşturdukları toplam elektrik alan değeri E, her yük kendi başınaymış gibi kabul edilerek bu yüklere ait verilen A noktasındaki elektrik alanları bunların vektörel toplamı yapılarak bulunur.Şekil 02 Elekrik alan vektörel bir niceliktir. Bunların toplam etkisi vektörel toplam yapılarak bulunur.

Buna göre bileşke elektrik alan değeri,olacaktır.


Elektrik yükleri sonlu büyüklükteki cisimler üzerinde dağılmışlarsa, bu yükler sonsuz küçük dq elemanına bölünebilirler ve bunların integrali alınarak bileşke elekrik alan şiddeti aşağıdaki bağıntılar yardımıyla hesaplanabilir;
Noktasal yükler arasındaki Coulomb yasası, noktasal kütleler arasındaki kütlesel çekimi veren Newton yasasına aşağıda görüleceği gibi oldukca benzer. (γ evrensel kütle çekim sabiti)Diğer taraftan bir elektrik alan şiddetinin tanımı'da kütlesel çekim alanının tanımıyla aynıdır


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 702
favori
like
share