nano,ag cüce.
narrare,t anlatmak.
nascere,i doğmak.
nascondere,t saklamak.
nascondersi,r saklanmak.
nascosto,ag gizli, saklı (di nascosto: gizli olarak).
naso,m burun.
nastro,m teyp bandı.
natura,f doğa.
naturale,ag doğal.
naufragare,i deniz kazası geçirmek.
nauseare,t midesi bulanmak.
nave,f gemi.
navigare,ti deniz yolculuğu yapmak.
nazionale,ag ulusal.
nazione,f ulus.
Nazione Unite,Birleşmiş Milletler.
ne,pr ondan.
nè,co ne.
neanche,av bile, bile değil.
necessario,ag gerekli.
necessitare,ti gerektirmek.
negare,t reddetmek.
negligere,t gözardı etmek.
negoziare,ti ticaret yapmak; pazarlık etmek.
negozio,m mağaza, dükkân.
negro,m zenci.
nemico,m düşman.
nemmeno,av bile, bile değil.
neo,m ben (deride).
neppure,av bile, bile değil.
nero,ag kara, siyah.
nervo,m sinir.
nesso,m bağ, ilişki.
nessuno,pr hiçbir, kimse, hiç kimse.
netto,ag net.
Nettuno,m (astr.) Neptün.
neutro,ag nötr.
neve,f kar.
nevicare,i kar yağmak.
nevralgia,ag sinir ağrısı.
Nezza,f Nice kenti.
nicchiare,i tereddüt etmek.
nicchiarsi,r şikayet etmek.
nichel,m (chim.) nikel, Ni.
nichelio,v. nichel.
Nicosia,f Lefkoşa.
nido,m yuva, ev.
niente,pr hiçbir şey.
ninna-nanna,f ninni.
ninnolo,m biblo; ıvır zıvır.
nipote,mf yeğen; torun.
no,av hayır.
nobilitare,t soylulaştırmak.
noce,mf ceviz; fındık.
nocivo,ag zararlı.
noi,pr biz.
noia,f cansıkıntısı.
noioso,ag sıkıcı.
noleggiare,t kiralamak.
nomade,m göçebe.
nome,m ad.
nominare,t adlandırmak; aday göstermek.
non,av değil, -me .
nondimeno,co yine de, bununla birlikte.
nonna,f nine.
nonno,m dede.
nono,ag dokuzuncu.
nonostante,pr karşın, rağmen.
nord,m kuzey.
Norimberga,f Nürnberg.
normalità,f olağanlık.
norvegese,ag Norveçli.
Norvegia,f Norveç.
notare,t dikkat etmek.
notificare,t bildirmek.
notizia,f haber.
nottambulo,ag uyurgezer.
notte,f gece.
novanta,ag doksan.
nove,ag dokuz.
novembre,m kasım.
nozione,f kavram.
nozze,f düğün.
NU,f BM (Nazione Unite).
nubile,ag evlenmemiş (kız), bakire.
nuca,f ense.
nudo,ag çıplak.
nulla,av hiçbir şey.
numerare,t saymak; numaralamak.
nuocere,ti zarar vermek, dokunmak.
nuora,f gelin.
nuotare,i yüzmek.
Nuova Zelanda,f Yeni Zelanda.
nuovo,ag yeni.
nutrire,t beslemek (isc+-).
nuvola,f bulut.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 540
favori
like
share