ubbriaco,ag esrik, sarhoş.
ubriaco,ag esrik, sarhoş.
uccello,m kuş.
uccidere,t öldürmek.
uccisione,f öldürme.
udire,t duymak, işitmek (düzensizdir, odire olarak çekilir).
udito,m duyuş, duyma.
ufficio,m büro, ofis.
ugello,m (mecc.) meme.
uguaglianza,f eşitlik.
uguale,ag eşit, denk.
uliva,f zeytin.
ultimo,ag son, sonuncu.
ultravioletto,m morötesi ışık; ag morötesi.
umido,ag ıslak, yaş.
umore,m mizah; ruh hali.
una,f bir.
unanimamente,av oybirliğiyle.
undici,m on bir.
ungere,t yağlamak.
unghia,f tırnak.
unità,f birim; birlik.
universo,m evren.
uno,m bir.
untuoso,ag yağlı.
uomo,m adam, erkek.
uovo,m yumurta (pl. uove, f).
uragano,m kasırga.
uranio,m (chim.) uranyum.
Urano,m (astr.) Uranüs.
urgente,ag ivedi, acil.
urgenza,f ivedilik, acillik.
urlare,i bağırmak, çığlık atmak.
urlo,m çığlık.
URSS,f SSCB (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
urtare,t çarpmak, vurmak; i çarpmak.
urtarsi,r çarpışmak.
urto,m vurma, vuruş.
usanza,f alışkanlık.
usare,t kullanmak; alışkan olmak, alışkanlık sahibi olmak.
uscio,m kapı.
uscire,i çıkmak (düzensizdir).
uscita,f çıkış.
uso,m kullanım, kullanış, kullanılış.
ustorio,ag yakan.
usura,f yıpranma.
usurare,t yıpratmak.
usurarsi,r yıpranmak.
utile,m yarar, fayda; ag yararlı.
uva,f üzüm.


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 539
favori
like
share