Geniş zaman içerisinde kuralsız fiillere geçmeden önce kurallı fiil mantığını iyi kavramamız gerekir.İspanyol dilinde fiiller her şahışa göre değişik biçim alır.

Bu şahışlar;
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

"Ar " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra
"ar" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
as
a
amos
ais
an

Pekala şimdi "çalışmak" anlamına gelen "trabajar" ı ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

"ar" çıkartıldığında -trabaj kalmaktadır.

"-trabaj" fiilin köküdür.

"ar" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım.

Trabaj ar
Trabaj o
Trabaj as
Trabaj a
Trabaj amos
Trabaj ais
Trabaj an
Çalış mak
Çalış ırım
Çalış ırsın
Çalış ır
Çalış ırız
Çalış ırsınız
Çalış ışırlar
"Er " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra "er" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
es
e
emos
eis
en

Pekala şimdi "içmek" anlamına gelen "beber" i ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

"er" çıkartıldığında -beb kalmaktadır.

"-beb" fiilin köküdür

"er" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım

Beb ar
Beb o
Beb es
Beb e
Beb emos
Beb eis
Beb en
İç mek
İç erim
İç ersin
İç er
İç eriz
İç ersiniz
İç erler
"Ir " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra
"ır" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
es
e
imos
is
en


Pekala şimdi "açmak" anlamına gelen "abrir" i ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

"ir" çıkartıldığında -abr kalmaktadır.

"-abr" fiilin köküdür

"ir" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım

Abr ir
Abr o
Abr es
Abr e
Abr imos
Abr is
Abr en
Aç mak
Aç arim
Aç arsın
Aç ar
Aç arız
Aç arsınız
Aç arlarBeğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1513
favori
like
share