Bozkır İmparatorlukları
Göçebe
Hiung-nu (Doğu Hiung-nu)
Batı • Kuzey • Güney
Rouran (Moğol kağanlığı)
Akhunlar
Göktürk Kağanlığı
Doğu • Batı • İkinci
Uygur Kağanlığı
Türgişler• Karluklar• Kırgızlar
Yerleşik
Beş Barbar Onaltı Krallık
Han Zhao • Hou Zhao • Wei • Xia
Kansu Uygur Krallığı
Karahoca Uygur Krallığı
Karahanlılar

Doğu Karahanlılar

Batı Karahanlılar
Beş Hanedan On Krallık
Şatuolar: Hou Tang • Hou Jin
Ural'ın Batısı
Hun İmparatorluğu
Avar İmparatorluğu
Hazar Hanlığı
Peçenekler
İdil Bulgarlar
Memlûklar / Türkmenler
Memlûklar
Eyyubiler
Mısır Memulûk
Gazneliler
Delhi Sultanlığı (1206 - 1526)
Türkmenler
Karakoyunlular
Akkoyunlular
Safevi Hanedanı
Afşar Hanedanı
Kaçar Hanedanı
Moğolların Mirasçıları
Cuci'nin ulusundan doğan ülkeler
Altın Orda
Toka Temür sülalesi
Kırım Hanlığı
Kazan Hanlığı
Kasım Hanlığı
Astrahan Hanlığı
Kazak Hanlığı
Nogay Orda
Şiban sülalesi
Sibir Hanlığı
Şeybani Hanlığı
Buhara Hanlığı
Hive Hanlığı
Kokand Hanlığı
Buhara Emirliği
Çağatay'ın ulusundan doğan ülkeler

Batı Çağatay Hanlığı
Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Anadolu - Rumeli
Selçuklular
Büyük Selçuklu (Irak Selçuklu)
Kirman Selçuklu (Anadolu Selçuklu)
Atabeylikler
Zengiler• İldenizliler• Böriler
Anadolu Beylikleri
Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)
Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai.jpg
Karahoca Uygur prensleri


Türk tarihi içerisinde pek çok devleti barındırır. Türkler, aynı dönem zarfında pek çok devlet yapılanmasına gitmişler; çoğu kez birbirleriyle savaşmışlardır. Kurulan devletlerin çoğu yabancı unsurların faaliyetleri ya da boylar arasında yaşanan iktidar kavgaları nedeniyle bir süre sonra bölünmeleri eski "Türk" devletlerinin en büyük zafiyetleri olarak görülmektedir.

"Türk" devleti olarak nitelendirilen örgütlenmelerin çeşitleri vardır.
1. Kurucusu, yöneticileri ve halkın çoğunluğunun Türk olan örgütlenmeler:
Göktürk Kağanlığı
Uygur Kağanlığı
Karahanlılar
Karakoyunlular
Akkoyunlular
2. Kurucu ve yöneticilerin Türk ve halkın başka unsurlar olan örgütlenmeler: Bu örgütlenmelerin çoğu memlûk adı verilen köle askerler tarafından meydana getirilmiştir.
Memlûkler tarafından kurulan devletler
Akşitler, Tolunoğulları, Mısır'da kurulan Memlük devleti kurucu unsuru Türk ya da Çerkez memlûklerinden ve halkı Arap olan "Türk" devleti, aynı zamanda Arap devletiydi.
Hindistan'da kurulmuş Delhi Sultanlığı içinde yer alan Köle Hanedanı, Babür İmparatorluğu kurucu unsuru Türk, halkı Hindu olan "Türk" devleti, aynı zamanda Hindu devletiydi.
Memlûkler tarafından kurulan diğer devletlerden Gazneliler'de ise kurucu, yönetici ve askeri unsurların büyük bir kısmı ile halkın bir kısmı Türk, halkın çoğunluğu ile yöneticilerin bir kısmı ise Farsi idi.
Çin'de kurulmuş "Türk" devletlerin tamamı kurucu unsuru Türk ve halkın çoğunluğu Han olan "Türk" devleti, aynı zamanda Çin devletiydi.
Göçebe toplulukların başka ülkelerde kurdukları devletler:
Hunlar
Eflalitler
Avarlar
3. Kurucu ve yöneticilerin Türk ve halkın hem Türk hem başka unsurlar olan örgütlenmeler:
İran'da kurulmuş "Türk" devletleri:
Safeviler
Afşarlar
Kaçarlar
Çok uluslu devletleri:
Hiung-nu
Selçuklular
Harezmşahlar
Osmanlı Devleti
Hokand Hanlığı
Buhara Emirliği
4. Kurucu ve yöneticilerin başka unsurlar ve halkın içine Türkleri de barındıran örgütlenmeler:
Rouran
Moğol İmparatorluğu kökenli hanlıklar:
Altın Orda
Çağatay Hanlığı
İlhanlılar
Yuan Hanedanı
Ardından kurulan
Kazan Hanlığı
Astrahan Hanlığı
Kırım Hanlığı
Kasım Hanlığı
Kazak Hanlığı,
Şeybani Hanlığı
Hive Hanlığı
Buhara Hanlığı
Sibir Hanlığı
20. yüzyılın başlarında bazı cumhuriyet kurma girişimleri olmuş ancak çoğu kısa sürede sona ermiştir. 20. yüzyılın sonlarında ise SSCB'nin dağılmasıyla dünyadaki Türk devleti sayısı 7'ye çıkmıştır.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1001
favori
like
share