OPERATÖRLER

Operatörler, nesneler veya sabitler üzerinde önceden tanımlanmış birtakım işlemleri yapan atomlardır.

Operatörler arasında bir işlem sırası vardır. Örneğin çarpma işlemi toplama ve çıkarma işleminden önce gelir. Bu mantık C dilinde de aynen geçerlidir.

Operatörler işlevlerine göre 6’ya ayrılır:

· Aritmetik operatörler

· İlişkisel operatörler

· Mantıksal operatörler

· Bit operatörler

· Gösterici operatörler

· Özel amaçlı operatörler

Operatörler operand sayılarına göre 3’e ayrılır:

· Operandlı operatörler(unary)

· Operandlı operatörler(binary)

· Operandlı operatörler(ternary)

Operatörler konumlarına göre 3’e ayrılır:

· Önek(prefix) operatörler (operatör önde)

· Araek(infix) operatörler (operatör ortada)

· Sonek(postfix) operatörler (operatör arkada)
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2024
favori
like
share