Hızlı windows restart
Windows'u kapatıp tekrar açtığımızda ,konfigürasyon değişiklikleri kontrol edecek ve sürücüler testten geçirilecektir.Aslında Windows'u tekrar başlatmak için daha hızlı ve kolay bir yol mevcut

Önce not defterini açın ve ";@EXIT" yazın ( tırnak işareti yazılmayacak ). Daha sonra dosyayı Windows/Command klasörü altına kaydedin.Kayıt türü kutusuna Tüm Dosyalar(*.*) seçeneğini aktif hale getirin ve dosya ismi olarakta "Başla.bat" ı verin. Windows/Command klasörünü açın ve kaydettiğiniz dosyaya masaüstüne kısayol yaratın. Daha sonra farenin sağ düğmesine basın ve özellikler penceresini açın. Program kartı üzerindeki "çıkışta kapat"

seçeneği işaretleyin."Gelişmiş" düğmesine tıklayın ve "MS-DOS kipini gerekli olarak öner" seçeneğindeki işareti kaldırarak, "MS-DOS kipi" seçeneğini işaretleyin.Artık "başla.bat" dosyasını çalıştırdığımızda Windows hızlı bir şekilde yeniden başlayacaktır.


Regedit ile Windowsu Özelleştirin
Program/Ekle Kaldırdaki Programları Silmek

Programı silerek kaldırdığınız halde Denetim Masası Program Ekle/Kaldır bölümünde ismi gözüküyorsa:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstallbölümünden istediğiniz
programı silin.
Windows'u Derinden Özelleştirin

1-Resminizin logosunu 160*120 boyutlarında bir BMP dosyası hazırlayın.
C:\Windows\System klasörü içerisine OEMLOGO.BMP adı ile kaydedin.
2-Aşağıda görülen satırları notdefterine girin
[general]
Manufacturer=Firmanızın adı
Model=istediğiniz yazın
[Support Information]
Line1=istediğiniz yazın
Line2=istediğiniz yazın
Line3=istediğiniz yazın
Line4=istediğiniz yazın
Line5=istediğiniz yazın
Line6=istediğiniz yazın
3-Bu dosyayı C:\Windows\System klasörü altına OEMMINFO.INI olarak kaydet.Denetim Masası*Sistem
üzerinde tıklayın.Yaptığınız değişiklikleri görün.

RUNDLL Hata Mesajı

Bilgisayaranız açılırken RUNDLL hata mesajı veriyorsa,ancak sistem
huzur içerisinde çalışıyorsa yapacağınız şey şu:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENT VERSION/RUN bölümüne
gelin ve görünen metni silin.


Sürücü Simgesini Değiştirmek

Sabit sürücünüzün simgesini değiştirmek için:
1-Sabit sürücünüzün kök dizinine AUTORUN.INF adlı bir dosya yaratın

2-Aşağıdaki satrı girin
[autorun]
ICON=istediğiniz simgenin bulunduğu klasörün yolunuyazın.
Örneğin;
ICON=c:\windows\icon\benim.ico

3-Simge kütüphanelerinde bulunan simgelerden birini kullanmak için ise ICON=ICONFILE.DLL,2 gibi

Windows uygulamarına ses eklemek

1-REGISTRY editörünü çalıştırın.

2-HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps bölümüne gelin.

3-Apps üzerinde tıklayın,Edit*New*Key komutunu çalıştırın.

4.Yeni anahtara programın EXE dosyasının adını verin.(EXE ekini koymanıza
gerek yok.)

5-Yaratmış olduğunuz anahtarın üzerinde tıklayın,Edit*New*Key komutunu
çalıştırın.

6-Yeni anahtara "open" (tırnak yok) adını verin.

REGISTRY editörünü kapatın.Denetim masası*Sesler üzerinde çift tıklayın.Listede programınızı
görebilirsiniz.Kayıt defterini geri yükleme

1-Başlat'ı ve sonra Oturumu Kapat'ı tıklatın.

2-Bilgisayarı MS-DOS Kipinde Başlat'ı ve sonra Evet'i tıklatın

3-MS-DOS komut isteminde,
scanreg /restore yazın.

4-Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not:
Bu işlemler sonucunda, kaydınız, bilgisayarı başarılı bir biçimde başlattığı
son duruma geri alınacaktır

Hızlı Başlat Menüsü
Başlat menüsünün hızını arttırmak için
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop anahtarında MenuShowDelay dizedeğeri
oluşturun ve 100 değerini verin.Yüksek değer menülerin açılmasını yavaşlatır,
düşük değerler ise hızlandırır.

Daha Hızlı Açılış
Windows dosyaları açarken küçük bir animasyon gösterir.Bunu engelleyerek performan sınızı arttırın.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics anahtarında MinAnimate
adında DWORD değeri yaratın.Bunun değerini 0 yaptığınızda animasyon göstermez
daha çabuk ekranı kaplar.1 yaparsanız tekrar etkinleşir.

Daha Hızlı Yanıp Sönen İmleç
İmlecinizin daha hızlı yanıp sönmesi için:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop anahtarında CursorBlinkRate
adında dize değeri yaratın.Değer olarak 1 ile 6000 arasında sayı girebilirsiniz.
Küçük değer imlecin daha hızlı yanıp sönmesini sağlar.

BMP Resimlerinin Simge Şeklinde Önizlenilmesi
BMP resimlerinizin simge şeklinde görün mesi için:
HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp anahtarına gelin varsayılan değeri yine
HKEY_CLASSES_ROOT anahtarı altında aratın.Bulunan varsayılan değeri %1 yapın

Tüm Dosyalar İçin Hızlı Bakış

HKEY_CLASSES_ROOT anahtarı altında * karekteri taşıyan ilk anahtarı seçin
Quickview adında yeni tuş yaratın.Varsayılan kaydına * verisini girin.

Kısayol Oklarından Kurtulmak
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile anahtarını arayın ve IsShort veya IsShortcut
kaydını silin.

"Kısayol..."u Silmek

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
anahtarında link kaydını bulun ve değerini 00 00 00 00 olarak değiştirin.

Belgeler Menüsünü Gizlemek

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Anahtarına gelin "NorecentDocsMenu" adında DWORD değeri yaratın ve değerini
"1" yapın.

WiNDOWS 98 GENEL TUS KOMBiNAsYONLARI
F1 Yardym.
sHIFT + F10 secili simgenin menüsü.
ALT + F4 Uygulamanın kapatılması.
ALT + EsC Bir sonraki uygulamaya gecis.
ALT + TAB Farklı uygulamalara gecis.
CTRL + A Tum simgelerin secilmesi.
CTRL + C Kopyala.
CTRL + V Yapıstır.
CTRL + X Kes.
CTRL + Z Geri Al
CTRL + EsC Baslat menusunun acılması
WINDOWs TUsU + M Tum uygulamalaryn simge durumunda kücültülmesi.
WINDOWs TUsU + PAUsE BREAK sYsTEM Ozelliklerine direk giris.


WiNDOWs 98 MAsAÜsTÜ TUs KOMBiNAsYONLARI
F2 Ad degistirme.
F3 Dosyaların ve dizinlerin aranması.
F5 Masaustunun yada pencerenin iceriginin yenilenmesi.
sHIFT + DELETE Dosyalaryn tam olarak silinmesi.
ALT + ENTER Bir dosya ya da kısa yolun ozellikleri.


WiNDOWs GEZGiNi TUs KOMBiNAsYONLARI
BACKsPACE Bir üstü dizine gecis.
F5 Pencere iceriginin yenilenmesi.
F6 Pencereler arasında gecis.
sHIFT + DELETE Dosyalaryn tam olarak silinmesi.
CTRL + G Belli bir dizine gecilmesi.
+ secili dizinin ilk alt dizininin gosterilmesi.
* secili dizinin tüm alt dizinlerinin gosterilmesi.
- secili dizinin alt dizinlerinin gizlenmesi.


WINDOWs 'UN ÇiFT TIKLANILARAK YADA BiR TUsA BAsILARAK KAPATILMAsI
Masaustunde sag tıklayarak yeni bir kısayol olusturun.Command Line (Komut satırı) kısmına "RUNDLL32.EXE user,ExitWindows"yazınız.Daha sonra NEXT e tıklayıp kısayola bir isim verin.Finish(son) secenegini tykladıgınızda masaustunde yeni bir kısa yol olusur.Bu kısayola tıkladıgınızda windows hemen kapanır.Ayryca bu kısayolu bir tus ile calıstırmanızda mumkun.Kısayola sag tus ile tıklayıp ozellikleri seciniz.Daha sonrada tus secimini yapınız.Ornegin bu tusun "F11" olması durumunda direk "F11" ile bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.


WINDOWs 98 AÇILIs LOGOsUNU NAsIL KALDIRIRsINIZ?
Windows 98 acılıs logosunun görünmesini istemiyorsanız (cünkü arka planda yüklenen sürücüleri kapatır) bunu yapmak mümkün. C:\MsDOs.sYs dosyasyny bulun. Üzerine sag fare tusu ile tıklayın. Özellikler komutunu calıstırın. Öznitelikler bölümünde salt okunur seceneginin isaretli oldugunu göreceksiniz. Bu isareti kaldırarak MsDOs.sYs dosyasını üzerinde degisiklik yapylabilir hale getirin: sonra, Windows 98'in Not Defteri ile MsDOs.sYs dosyasını acın, [Options] bölümünün altynda Logo=1 satyrı varsa bunu Logo=0 olarak degistirin; bu satır yoksa Logo=0 satırını kendiniz ekleyin. Dosyayı kaydedin; tekrar salt okunur hale getirmek istiyorsanyz tekrar sag fare ile acılan menüden Özellikler komutunu calıstırın ve salt Okunur secenegini isaretleyin. Artık Windows 98 acılıs logosu görünmeyecek ve ilgili sürücüler yüklendikten sonra dogrudan Windows 98 arabirimi karsınıza gelecek.


AÇILIs LOGOsUNU ATLATMAK iÇiN
Bilgisayarınız acılırken Windows 98'in logosunun görüntülenmesini istemiyorsanız "Windows 98 Baslıyor..." yazısı cıktıgında EsC tusuna basınız.


LOGOLARI DEğisTiRMEK
640 * 480 ebatlarında herhangi bir BMP dosyası windows'un acılıs, kapanıs veya "simdi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz" ekranının yerini tutabilir. Windows 98 bu ekranları karsınıza getirmek icin sabit diskinizde logo.sys,logow.sys ve logos.sys isimli üc dosya tutar. Tek yapacagınız 640 * 480 ebatlarında bir BMP dosyasını bu isimlerden herhangi birine kaydetmek. Bunun yaptıgınızda Windows 98 kendi logosu yerine sizin üzerine yazdıgınız BMP dosyasını kullanır. BMP dosyalarını olustururken dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var: Bunlardan birisi resmin 256 renkte olması, ikincisi ise 640*480'lik resmin boyutlarının 320*400 olacak seklilde yeniden boyutlandırılması.

KaNDuR KaNDuR
Üyenin Yeni Konuları Wİndows puf noktaları 2
Üyenin Populer Konuları Wİndows puf noktaları 2
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 799
favori
like
share
Samsunlu55 Tarih: 18.04.2005 18:51
bilgi için teşekkürler kardeş
doritos Tarih: 24.12.2004 00:48
arkadaş teşekurler sabırla okudum ama değdi :5: