Yerel gelişmenin özü kasaba kültüründen kurtulmakla başlar. Trabzon"da bu kültürün tipik özellikleri olarak; benim olsun küçük olsun, ortak atın beli kırık olur, benim yok onun da olmasın şeklinde kendini göstermektedir.

Bu kültür, yetersiz işletme sermayeleri kurulan yüzlerce firmayı karşımıza çıkarır. Bu işletmelerde kalite, rekabetçi yapı oluşturulması, nitelikli eleman istihdamı, verimlilik, sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır.
Yerel olmak küresel gelişmeleri izlemeyi ve buna göre davranmayı zorunlu kılar. Yöntemsiz (metodolojisiz) işlerin kabul gördüğü, hatta alkışlandığı Trabzon"da, söyleyeceklerimizin mantar tabancasından daha az ses çıkaracağını biliyoruz.
Trabzon için gelecek stratejisi çalışmasından elde edilen sonuç raporu yolumuzu yine aydınlatıyor.
1- Mevcut işletmelerin gelişim ihtiyacı artıyor.

Artıyor da ne oluyor?

Hammadde ihtiyacı artıyor.

Bu neyi önemli yapar?

Nitelikli lojistik desteği, (kara ve deniz taşımacılığın, kombine taşımacılığı) Trabzon sanayisinin gelişmesi için önemli yapar..

Bu önem neyi önemli yapar?

Tren yolunun önemini artırıyor.

Başka?

Kalifiye eleman ihtiyacı artıyor.

Kalifiye eleman nasıl yetiştirilecek, bu neyi önemli yapar?

Mesleki eğitimin önemi artar. Mesleki eğitim ile işletmeler arasındaki diyaloğun önemi artar, işletmelerin nitelikli eleman ücretlendirme politikalarını gözden geçirmelerini önemli yapar. Yine işletmeler çalışma koşullarının, belediyeler ise sosyal ve fiziki çevreyi iyileştirilmesini önemli yapar.

(Burada herkese görev çıkmaktadır)

2- Trabzon"da işletmelerin ana sorunu “yetersiz finansman ile kurulmalarıdır”. İşletmelerimiz ölçek ekonomisinde üretim yapmıyor.

Yani finansman sorunumuz var. Bu neyi önemli yapar?

Teşvik sistemi, kredi işleyişini ile alternatif finans kaynakları hakkında bilgi sahibi olmayı önemli yapar.

Başka?

Şirket evlilikleri teşvik edilebilir.

Aile şirketleri “aile anayasalarını hazırlanmalı”

3. Gerçek rekabette maliyete etki yapan yeni teknoloji kullanmak.

Bu Trabzon"da neyi önemli yapar?

Başta danışmalık hizmetlerini ve bu hizmetleri işletmelere belli destekler sağlayarak veren KOSGEB, TTGV, TEKMER, Üniversite, TKB, TSKB, KGF, Sanayi Fuarları ziyaretlerini önemli yapar.

KOSGEB arzu edilen yapı ve hızda mı?

Eleman eksiği var. Kurumda iki uzman kalmış.


İşletmelerimizin büyümeleri, gelişmelerinde kalitenin önemli midir?

İşletmelerimizin tüm ürünlerinde belli bir kalite düzeyi tutturmaları işin olmazsa olmazıdır.

Kalite devreye girerse ne önemli olur?

Danışmanlık ve eğitim, belgelendirme ve sertifikasyon, verimlilik, toplam kalite yönetimi gibi hususlar işletmelerimizin gündeminin birinci sırasına oturacak.

Bu hususlar devreye girince ne olacak?

İşletmelerimiz rekabetçi, karlı ve sürdürülebilir bir yapı kazanacaklar.

4 Yeni yatırım ve işletmelere ihtiyaç artıyor.

Bu neyi önemli yapar?

Yeni yatırım alanları (mekansal) hazırlık önemli olur.

Yeni yatırım alanları nasıl ele alınmalı?

Trabzon Stratejik Planı yapılarak.

Başka?

Yeni girişimcilerin yetiştirilmesi de önemlidir.

Yeni girişimcileri nerde yetiştireceğiz?

İnkibatör merkezlerde.

Yeni girişimciler için ne önemli olur?

KSS, OSB, Endüstri bölgeleri de çok çok önemli olur.

Kurulan işletmelerin neye ihtiyacı doğar?

Pazar araştırma (iş planı) önemli olur.

İşletmelerin ürettiği ürünler için kim pazar araştırması yapacak?

Danışmanlık ve ilgili kurumlarla işbirliği (yatırım danışmanlığı, özel ve kamu ) önemli olacaktır.

Yeni yatırımların teknoloji seçiminin doğru olabilmesi için ne önerilebilir?

Danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, fuar ziyaretlerinin yaygınlaştırılması; KOSGEB,İGM vb. destekler önemlidir.

Yeni yatırımlarda ana sorun finansman ve insan kaynakları olarak görülüyor.

Teşvik ve kredilendirme (Devlet ve Bankalar), alternatif finans kaynaklarına ulaşım için bilgilenme önemli oluyor.

Bu hangi kurum ve kuruluşları önemli yapar?

Bu da STK"ları ve danışmanlık firmalarını ve bilgiyi önemli yapıyor.5-Mevcut sanayinin ARGE gücünün artması gerekiyor

AR-GE için neler önemli?

Araştırmacı ihtiyacı artıyor.

Üniversite- sanayici işbirliği, döner sermayenin kaldırılması gerekir.

Laboratuar ihtiyacı artıyor.

Teknopark, TEKMER, Piyasa – Üniversite işbirliğinin önemi artıyor.

İnovasyon çalışmaları önemli artık.

Danışmanlık hizmetlerinin önemi artıyor.

Ne tür kuruluşların önemi artıyor?

Patent ve Marka, danışmalık ve akredite kuruluşların önemi artıyor.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 464
favori
like
share