3.TEMEL KAVRAMLAR
HTML'i kısaca tanıdık ve gerekli araçları öğrendik,artık gerçekten HTML öğrenmeye başlayalım...

3/1.BAZI TEMEL KAVRAMLAR

· Tag(Etiket): HTML belgelerine bir şey yerleştirmek ve/veya bir biçim belirtmek için 'Etiket' denen ifadeler kullanırız.Etiketler '' şeklinde yazılırlar.Bazı istisnalar hariç açılan etiketlerin yeri gelince kapatılması gerekir; bu da '' ifadesiyle yapılır.

: Metnin ortalanmasını sağlar ;