[COLOR="#c0ccf4"]A$aqıdaki AdımLarı SıraSıyLa Takip Ediniz...FTP 'ye Girerek mkportal kLaSörünü SiLin...
FTP 'de Kök Dizinde BuLunan index.php 'yi SiLiniz...
PHPMyAdmin 'den mkp_ iLe Ba$Layan TabLoLarı KaLdırın...
Hanqi Forum SiStemini KuLLanıyorSanız Burda Yaptıqınız I$Lemi Geri aLın, Yani MKPortaL Için EkLediqiniz Kodu SiLin...
Bu Kadar


Forumunuz SorunSuz oLarak ÇaLı$aCaktır... Bu Yöntem Denenmi$tir...


Bu I$LemLerden Sonra AdreSe TıkLadıqınızda Direk Forumunuzun AçıLmaSını iStiyorSanız ;

1) Kök Dizine Bir Tane Index Yazıp Foruma YönLendirin,

2) Forumu Kök Dizine Ta$ıyın...

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 507
favori
like
share