Atatürkçülük, Türk milletinin aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, milletler ailesinin bağımsız, eşit ve şerefli bir üyesi olarak demokratik ve lâik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlayan, ilkeleri Türk toplumunun gereksinim ve isteklerinden doğmuş çağdaş bir düşünceyi simgeler.

Bu düşünce sistemine Atatürkçülük, Kemalizm, Atatürkizm, Atatürk Yolu, Atatürk İdeolojisi, Kemalist İdeoloji gibi çeşitli isimler verilmektedir. Ancak hangi kavram kullanılırsa kullanılsın, amaçlanan husus, Atatürk ilke ve devrimlerinin bütün halinde oluşturduğu düşünce sistemidir.

Atatürkçülük, çağdaşlaşma yolunda sürekli bir atılımın, sürekli bir gelişmenin içinde olmamızı gerektirmektedir. Bize bu gelişmeyi, bu ilerlemeyi hazırlayacak ortam ise, lâik ve demokratik hukuk devleti düzenidir.

Bu nedenledir ki, gelişen bir Türkiye'de bütün ilerlemeler Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerinin kendisine zemin oluşturduğu bu ortamda gerçekleşmelidir.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 902
favori
like
share
GeceMavisi Tarih: 15.09.2008 04:23
Paylaşımınız için teşekkürler..

İstirhamım konuyu açarken, başlık girdiğiniz kısıma sadece baş harfler büyük olsun.

Örnek:

ATATÜRK'çülük (ATATÜRK'çü Düşünce Sistemi)Verimli çalışmalar.
FreddyKrueger Tarih: 14.09.2008 22:27
[COLOR="#c0ccf4"]Çoqu Ki$i Tarafından AtatürkçüLük Burda AnLatıLdıqı Gibi AnLa$ıLmıyor MaaLeSef... Bazı Çıkar ÇewreLeri KaSıtLı oLarak YanLı$ AkSettiriyor...

HerkeSin Okuyup AnLamaSı DiLeqiyLe....
hakan2230 Tarih: 05.08.2008 13:15
Şu Anki Kemalizmi Çok Doğru Görmüyorm Burjuvazi Haline Gelmiş Durumdalar Yani Kısacası Atatürkçüler Atatürk Gibi Değil..