Her türlü doğal canlı varlık, varlığını sağlıklı olarak sürdürme hakkına sahiptir.Çevremizi olumlu ve doğru şekilde bir bütün halinde korumak zorundayız. Çünkü dünya, tüm canlı ve cansız varlıkların bir tür etkileşim arenasıdır. Bu etkileşim doğanın bütünlüğü açısından temel fonksiyonudur.
Hayvan hakları dendiği zaman, konunun asla evcil ve başıboş hayvanlarla kısıtlı olmadığını bilmemiz gerekir. Hayvan hakları, av hayvanlarından, evcil ve yaban hayvanlarına, kobay hayvanlarından, besi hayvanlarına kadar, geniş bir açı içinde yeryüzündeki tüm hayvanlara varolma ve yaşama hakkı verir.
Hayvanlar da düşünür, hisseder, acı çekerler. En akıllı, en gelişmiş yaratık insanoğlu olduğuna göre insan, bu hak ile diğer hayvanları da korumak zorunluluğundadır.İnsanlar, hayvanların acı çekmelerini önlemeli, onlara özelliklerine uygun şartlar sağlamalı ve öldürülmeleri zorunlu ise bunu acı vermeden gerçekleştirmelidir.İnsanlar hayvanları korumalı, beslemeli ve yaşamalarını sağlamalıdır. İnsanlar, hiçbir hayvana kendi zevkleri için zarar vermemelidir.
Hayvan haklarını savunmanın amacı, insan ve hayvanların eşit olmalarını sağlamak değil, hayvanların temel hak ve özgürlüklerini temin etmek, acı ve işkence çekmelerini özellikle yavrulama zamanı öldürülmelerini engellemektir.
İnsan haklarının henüz istenildiği ölçüde yerleşmediği ülkemizde, hayvan haklarından söz etmenin doğru olmadığını düşünenler olabilir. Ancak sorunların ve yanlışların düzeltilmesinde; insanların ahlâki normlarda birleşmesi insanlığın yükselen değerlerinde buluşması yatmaktadır. Bunun sağlanması ile ilgili her girişimi desteklemenin sorunların çözümü açısından büyük önemi vardır.
Her bitki ve hayvan türü, doğal dengenin ayrılmaz birer parçasını teşkil etmekte ve doğal dengenin oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
Hayvan sevmek ve onlara karşı merhamet duygusu beslemek vicdani bir gereksinimin doğal sonucudur. Bu sonuçta toplumun gerçek uygarlık düzeyini görmekteyiz.
Hayvanların en çok acı çektiği, sokaklarda süründüğü, insanların zulmüne uğradığı, aç ve sefil kaldığı, kullanıldığı ülkeler, yeryüzünün geri kalmış ülkeleridir.

Hayvanları sevelim ve koruyalım, onlar da bizler gibi yaşama haklarına sahiptir.

Unutmayalım ki hayvanları seven insanları da sever. Bu bizim için onurlu bir görevdir.


Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir çevre için vereceğimiz her hizmet, kendi sağlığımız ve çocuklarımızın geleceği içindir.

[url]www.cevremizikoruyalim.de.tl[/url]

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 637
favori
like
share