Tüm dünyada yıllardır Darwinist eğitimle Yaratılış Gerçeğinden uzaklaştırılmaya çalışılan öğrencilere, Darwinist aldatmacaları telkin etmek artık neden mümkün olmuyor?

Darwinistlerin kabusu olan bu ilmi uyanış, nasıl gerçekleşti?

Evrim dogmasını körü körüne destekleyen akademisyenler ve diğer eğitimciler, Yaratılış Gerçeğini delilleriyle ortaya koyan öğrencilerine karşı neden suskun kalmayı tercih ediyor?

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada son 30 yıldır Darwinizm'e karşı çok kapsamlı bir ilmi mücadele yürütülmektedir. Bu mücadelenin en etkili ve önemli sonuçları ise bugün ülkemizdeki ve dünyadaki öğrenciler üzerinde görülmektedir.

1970’li ve 80’li yıllarda;

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de saran komünist düşünce ve evrim teorisi gerek liselerde gerekse üniversitelerde hakim güç iken;


Dindar öğrenciler, inançlarından dolayı taciz ediliyorken;


Üniversitelerde özellikle akademisyenler ve öğrenciler arasında saldırgan ateist ve materyalist akımlar hakimken;


Hatta, öğretim üyelerinin bir kısmı, derslerinde konuyla bağlantısız olmasına rağmen hemen her fırsatta materyalist felsefe ve evrim teorisinin propagandasını yapıyorken; günümüzde durum tam tersine dönmüştür.


Öncelikle Türk gençleri tarihin en büyük bilim sahtekarlığı olan evrim teorisine karşı bilinçlenmiştir. Daha önceki kuşakların aksine körü körüne evrim teorisine inanmayı reddeden Türk gençlerini, sayıları büyük bir hızla artan dünya gençleri izlemektedir. Tüm dünyada öğrenciler kendilerine verilmeye çalışılan Darwinist eğitime bilimsel kaynaklarla karşı çıkmakta ve Yaratılış Gerçeğini savunmaktadır. Bugün Darwinist çevrelerde yaşanan büyük paniğin, hayal kırıklığının ve mağlubiyet hissinin temelinde dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu gerçek yatmaktadır. Evrim teorisi sahtekarlığına karşı tüm dünyayı etkisi altına alan bu ilmi uyanış, bugün artık açıkça görülmektedir. Dünya basınında çıkan son haberler, yapılan araştırmalar, düzenlenen kamuoyu yoklamaları artık gençlerin evrim teorisine karşı çıktığını ve maneviyata yöneldiğini göstermektedir.

İşte evrim teorisinin tarih sahnesinden silinmesine vesile olan benzersiz sürecin aşamaları:

Evrim Teorisiyle İlmi Mücadelede Benzersiz İlkler

Tüm dünyadaki Darwinist çevreleri büyük bir paniğe uğratan Yaratılış Atlası’nın yazarı Sayın Adnan Oktar, özellikle materyalizm ve ateizmin dayanak noktası olan evrim teorisinin çökertilmesine özel önem vermiştir. Zira, Sayın Oktar evrim teorisinin ilk ortaya çıktığı tarihten itibaren, ateist ve materyalist akımlar tarafından sahiplenildiğini görmüştür. İşte bu amaçla, öncelikli olarak yüzyılı aşkın bir zamandır insanları etkisi altına alan ve onları din ahlakını yaşamaktan uzaklaştıran bu aldatmacanın geçersizliğini ispatlama konusundaki çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır.

[url]www.darwinistleresorun.com[/url] Gençler, öğretmelerinize bu sitedeki soruları sorarak Darwinizm’in açmazlarını görebilirsiniz.

Sayın Adnan Oktar, sözde bilim adına ortaya çıkan evrim teorisinin gerçek yüzünü ortaya koymanın en etkili yolunun yine bilimin kendisi olduğunu düşündüğü için 1980’li yılların başında evrim teorisinin hiçbir bilimsel değeri olmadığını ve bir aldatmacadan ibaret olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir ilmi mücadele başlatmıştır. Bu ilmi mücadelenin başlangıç noktası ise; Sayın Oktar’ın geniş çaplı araştırma ve çalışmalarının bir özeti olan Evrim Teorisi adlı bir kitapçık çıkartması ve bu kitapçığı üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtması olmuştur. Bu çalışmanın ardından Sayın Oktar’ın yıllar içinde evrim teorisine cevap olarak hazırladığı diğer kitapları da teveccühle karşılanmış ve bugün evrim teorisinin çökertilmesinde gelinen noktanın temel dayanağı olmuştur. Ayrıca;

Tamamen bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanan ve evrim teorisinin sahtekarlığını gözler önüne seren kitapların tüm Türkiye’de ücretsiz olarak milyonlarca adet dağıtılması;


Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmış 32 ayrı dildeki 300’den fazla internet sitesinde, yediden yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılacak şekilde düzenlenmiş zengin bir kaynak sunulması ve bu sitelerde Harun Yahya’nın tüm eserlerinin ücretsiz olarak yayınlanması;


Türkiye ile birlikte dünyanın en tanınmış üniversiteleri de dahil olmak üzere Avustralya’dan Kanada’ya, İngiltere’den Malezya’ya kadar pek çok yerde evrim aldatmacasını anlatmak üzere yapılan ve sayısı bugün 2500’ü aşan konferanslar;


Ülkemizin çeşitli şehirleri ile birlikte Amerika’da da ücretsiz olarak ziyaret edilebilen, dünyanın farklı bölgelerinden gelen milyonlarca yıllık “Biz evrim geçirmedik, yaratıldık” diyen fosillerin sergilendiği ve dünya tarihinde bir ilk olan “Yaratılış Müzeleri”;


Muazzam içeriği ve baskı kalitesiyle evrim teorisinin maskesini düşürerek bütün dünyada yankı uyandıran; ulaştığı her ülkede yabancı basının ifadesiyle “İdeolojik Deprem” meydana getiren; evrim teorisinin bilim tarihinin en büyük aldatmacası olduğunu içeriğindeki milyonlarca yıllık fosil örnekleri ile gözler önüne seren “Yaratılış Atlası”;


Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinden ve makalelerinden faydalanılarak hazırlanan ve her ay ücretsiz bir kitap ile okurlarına sunulan, bugüne kadar 6 milyonluk tiraja ulaşmış olan İlmi Araştırma ve İlmi Mercek dergileri;


İnternet sitelerinden her ay yaklaşık olarak 1 milyon adet indirilen ve İslam ahlakının önemini, Darwinizm’in dayanaksız bir safsata olduğunu ve Sosyal Darwinizm’in acımasızlığını gözler önüne seren belgesel filmler; insanların imana yönelmelerine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarına ve Darwinizm'in büyüsünden kurtulmalarına vesile olmuştur.


Harun Yahya Eserlerinin Vesile Olduğu İlmi Uyanış


Özellikle Türkiye'de bu ilmi mücadele çok güzel sonuçlar doğurmuş, Türk gençliği, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak, ateist ve bölücü ideolojilere yönelmekten kurtulmuştur.


Bu eserler ülkemiz gençleri gibi tüm dünyadaki gençlerin de evrim aldatmacasına karşı bilinçlenmesinde büyük rol oynamıştır.


1970’li ve 80’li yıllarda tüm dünya ile birlikte ülkemizi de saran komünizm, materyalizm ve Darwinizm gibi belalar, öğretim kurumlarında artık kendilerine taraftar bulamamaktadır.


Geçmişte evrime karşı güçlü bir ses olmadığı için Darwinist fikirlerin etkisi altında kalan kimseler, bu konularda adeta tartışmaya can atıyorlardı. Onları bu konuda hevesli hale getiren en önemli faktör ise karşılarında, evrim teorisine karşı sürdürülmesi gereken fikri mücadele konusunda yeterli bir donanıma sahip olmayan insanların bulunmasıydı. Ancak insanlar özellikle de gençler bu konuda bilinçlendikçe bu durum tam tersine dönmeye başladı. Yıllar önce Sayın Adnan Oktar’ın okulda her fırsatta evrim propagandası yapan akademisyenlere en sağlam delillerle yanıt vermesi ve bir süre sonra bu akademisyenlerin Sayın Oktar’ı görünce yolunu dahi değiştirmesi, bugün tüm dünyadaki öğrencilerin geldiği noktanın bir başlangıcıydı. Yaratılışa inanan ama suskun kalan veya inançlarını savunmak için yeterli donanıma sahip olmayan öğrenciler, Adnan Oktar’ın evrimcilerin tüm iddialarını bilimsel olarak çürüten çalışmaları vesilesiyle cesaretlendiler ve okul yıllarında Sayın Oktar’ın yaptığı gibi kendilerine empoze edilmeye çalışılan fikirleri sorgulamaya başladılar.


Bugün Türkiye başta olmak üzere çok sayıda önemli ülkede öğrenciler, kendi okullarında Darwinist eğitime karşı aynı bilimsel duruşu göstermektedirler. Öğrenciler Sayın Adnan Oktar’ın eserlerindeki üslubu, evrimi çürütme yöntemlerini ve verdiği örnekleri de kullanarak Yaratılış inancını büyük bir kararlılıkla savunmaktadırlar.


Sayın Adnan Oktar’ın başlattığı evrim karşıtı ilmi mücadele dünyanın dört bir yanındaki Yaratılışa inanan bilim adamı, eğitimci ve yazarları da etkilemiş ve şevklendirmiştir. Onların da katkılarıyla bugün evrim teorisi ve taraftarı olan evrimci bilim adamları büyük bir darbe almıştır.


Bu konunun önemi bugün dünya siyasetinde de daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin Kasım 2008 tarihinde ABD’de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde dahi başkan adayının evrim teorisine inanıp inanmaması belirleyici rol oynamaktadır. Iowa eyaletinde bir partinin başkan adaylığı için ön elemeyi “evrim teorisine inanmadığını açıklayan” papaz Mike Huckabee’nin kazanması, evrimi destekleyen bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırmıştır. Bu nedenle de evrime inanmayan bir ABD başkanının tüm bilimsel gerçeklere duyarsız kalacağı gibi tamamen gerçek dışı bir iddia ortaya atmışlardır. 1 Oysa Yaratılış inancı bilimle çelişmez ve birtakım asılsız iddiaların aksine bilimsel gelişmelerin önünü açar. Bundan herhangi bir şekilde endişe duymanın yersiz olduğu açıktır. Modern bilimin temelleri zaten yaratılış gerçeği üzerine kuruludur. Evrenin bir plan dahilinde yaratılmış olduğu ve bir Yaratıcı’nın belirlediği sistematik ilkelere göre hareket ettiği düşüncesi insanları evreni araştırmaya yöneltmiş, bilimsel araştırmayı mümkün kılmıştır.


Ayrıca Avrupa Konseyi’nde “Avrupa okullarında Yaratılış Gerçeğinin okutulmasının mutlak surette engellenmesini” öngören bir karar alınması; Avrupa’nın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de sıcak bir gündem oluşturan bu konunun tartışılması; Yaratılış Gerçeğinin anlatılmasına yasaklamalar getirerek fikre fikirle karşılık veremeyen materyalist zihniyetin acizliğinin deşifre olması evrim aldatmacası karşısında ortaya çıkan bu ilmi uyanışın bir sonucudur.

Sonuç: Evrime İnanmayan Öğrencilerin Oluşturacağı Yeni Nesil Dünya Çapında Çok Önemli Değişimlere Vesile Olacak

Dünyanın pek çok ülkesinde evrim teorisine karşı yaşanan ilmi uyanış, dünya tarihinde yeni bir döneme girildiğinin en önemli işaretlerindendir. Dünyaya yayılmış olan Darwinist-materyalist eğitim sisteminin bir sonucu olarak yaşanan şiddetli ahlaki dejenerasyon, okullarda sık sık gerçekleşen şiddet olayları, gençlerin verimsiz ve tehlikeli bir hale bürünmesine ve sağlıklarını kaybetmelerine neden olan madde bağımlılıkları Yaratılış Gerçeğinin yayılması ile birlikte tamamen son bulacaktır.

Dünyaya tesadüfen ve boş yere gelmediklerinin, kendilerini Yüce Allah’ın yaratmış olduğunun ve Rabbimiz’in Kuran’da bildirdiği güzel ahlaka göre yaşamalarının gerçek huzurun ve mutluluğun kaynağı olduğunun bilincinde olan bir nesil, günümüzde ihtiyaç duyulan kardeşlik, huzur ve barışın hayata geçirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Ateizmden kurtulan dünya gençleri sahip oldukları inançlı, adaletli, iyiliksever, insaniyetli ve vatansever ahlakla Allah’ın izniyle dünyanın, çok yakın olan, aydınlık günlerine ulaşılmasına vesile olacaklardır. Bir ayette şöyle buyrulur:

“Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 9)

Dünya Gençlerinin Evrim Teorisini Reddettiğine Dair Haberler

Fransa, Politis, 18-24 Ekim 2007

"Fransız Üniversiteleri'nde Evrim Teorisi Sorgulanmaya Başlandı"

Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Politis, 18-24 Ekim 2007 tarihli sayısında kapak konusunu "Darwin'e Karşı Yaratılışçı Atak" başlığı ile evrim karşıtı yaratılışçı çalışmalara ayırdı. Ingrid Merckx'in dört sayfada incelediği konuda, asıl olarak Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkileri üzerinde duruldu. Yaratılış Atlası'nın ülkede yaygınlaşmasının ardından, üniversite öğrencilerinin artık evrim teorisini sorgulamaya başladığı bildirilerek şunlar ifade edildi:

"Üniversiteler bu durumun farkına çok geç vardılar. öğrencilerinin bir gün kendilerine bu sorularla gelmesini hiç beklemiyorlardı."

Fransa, Le Figaro, 18 Ekim 2007

"Fransiz Öğrenciler Evrim Teorisine Karşi Direniyor"

Fransa'nın günlük lider gazetelerinden Le Figaro gazetesi, 18 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkilerini yeniden değerlendirdi. 400.000 tirajlı gazetedeki söz konusu haber, "Darwinizm Tartışması Fransa'da Gittikçe Yaygınlaşıyor" başlığı ile yer aldı. Fransa'da "derslerin içeriğini protesto eden öğrenci sayısının gittikçe artmasından" ve "bazı öğrencilerin ısrarlı sorularına karşı nasıl cevap vereceklerini bilemeyen öğretmenler"den bahsedilen haberde, "Yıllardır ABD'yi kasıp kavuran insanın yaratılışı tartışması, Fransız okullarını da sallamaya başladı." ifadeleri kullanıldı. Le Figaro gazetesi, Fransa'daki öğrencilerin evrim teorisine karşı tepkisini ise şöyle anlattı:

“Başka bir eğitmen, bir tarih öğretmeni, kontrol ettiği ödevler arasında, internetten araştırılarak yapılmış ve neredeyse yarısını, öğrencilerinin inatla desteklediği yaratılış teorisinin oluşturduğu, bir ödeve rastladı. Bu tür konular genç Müslümanları, bazı Adventist Protestan kiliselerine bağlı öğrencileri, özellikle genç Yahova şahitlerini, aynı zamanda Katolikleri ve genç Yahudileri etkiliyor. Paris'in geleneksel Yahudi mahallelerindeki okullarda eğitim veren bazı öğretmenler, artık "evrim teorisine karşi gittikçe daha belirginleşen bir direnme" hissettiklerini bildiriyorlar...”

Avrupa Uluslararasi Biyoetik Birliği Studia Bioetica Dergisi

Avrupa Uluslararası Biyoetik Birliği (European Association Of Global Bioethics) tarafından yayınlanan Studia Bioetica dergisi Nisan sayısında 'Evrimi öğretmek tehlikede mi?' başlıklı bir haber yayınladı. Brüksel Free University'den Charles Susanne tarafından hazırlanan yazının giriş bölümünde bu haberin neden yapıldığı ile ilgili olarak şu yorum yer alıyordu:

"Bu yazı evrim eğitimi ve din arasındaki güncel bağlantıyı incelemek için yazılmıştır. Polemik yaratma amacında değildir, bilgilendirme amacı gütmektedir... Belçika'nın orta dereceli okullarında ve aynı zamanda benim üniversitemde bazı öğrenciler evrimin, özellikle de insan evriminin öğretilmesine tepki göstermektedirler. Bu nedenle bu tepkiyi ve sosyal problemi incelemeyi ilginç buldum..."

Avustralya ABD Radyosunda Harun Yahya

Avustralya'da ulusal yayın yapan ABC Radio'da, Haziran 2006 tarihinde Harun Yahya'nın belgeselleri ile ilgili bir program yer aldı. Programda Harun Yahya'nın eserlerini temel alan belgesellerden bölümlere yer verildi ve sunucu Margaret Coffey bu bölümler üzerine çeşitli yorumlarda bulundu. Programa Yeni Güney Galler'de yerleşik bir paleontolog ve Avustralya İslami Eğitim Vakfı'nın bir direktörü olan Gary Dargan da katıldı. Programın bir bölümünde yer alan ifadeler şu şekildedir:

Gary Dargan: Harun Yahya'nın görüşleri, Müslüman dünyası tarafından çok çok güçlü bir biçimde kabullenildi. Örneğin Nijerya'da Harun Yahya'nın ders kitapları şu anda biyoloji müfredatı olarak okutulmakta. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaletinde bir lise biyoloji öğretmeni benimle temasa geçerek, şunu söyledi: "çok sayida Müslüman öğrencim var, bana Harun Yahya'dan alıntı yapıyorlar ve bütün bu evrim olayının uydurmaca olduğunu söylüyorlar; "bunu öğrenmekle vakit kaybetmeyeceğiz" diyorlar."

İsviçre, Le Temps, 16 Nisan 2007

"Darwinizm'in Gittikçe Daha Çok Yenilgiye Uğradiği Türkiye"

İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransızca olarak basılan Le Temps gazetesi, 16 Nisan 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili ikinci bir habere yer verdi. 150 bin okuyucusu olan İsviçre'nin bu lider gazetesinde Atlas'tan, evrim teorisine karşı "ani ve güçlü bir saldırı" olarak bahsedilen yazıda şöyle bildirildi:

Türkiye'de, Darwinizm’e karşı ilmi mücadele hemen hemen kazanılmış durumda. Science dergisinde yayınlanan ve Michigan Üniversitesi'nde yapılan, 32 ülkeyi içeren incelemede Türkiye, Darwinizm'in en az ciddiye alınan ülkesi olarak belirtildi. Türk Bilimler Akademisinin açıklamasına göre öğrencilerin sadece %5'i evrim teorisine inanırken, %20'si teorinin yetersiz olduğunu düşünüyor ve %75'i de teoriyi temelsiz buluyor.

İtalyan Gazetesi Corriera Della Sera

İnternet üzerinden yayın yapan bir İtalyan haber sitesinde, 4 Haziran 2007 tarihinde, aynı gün İtalya'nın en büyük gazetesi olan Corriera della Sera'da yer alan bir habere yer verildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

...Oktar’ın Güçlü Stratejisi Etkili Oldu: Türkiye'de Bilimler Akademisinin yaptığı bir anket sonucu bugün Türk orta-lise okul öğrencilerinin %75'i evrim teorisine inanmıyor... Aynı zamanda Avrupa'da, kaleleri Amerika olan Hıristiyan kaynaklı yaratılışçılar ve bizi Yaratılış Atlası'yla işgal eden İslam kaynaklı yaratılışçılar arasında bir yarış başladı. İkisinden hangisinin üstün geleceğini bilemiyoruz ama kesin olarak bildiğimiz şey bizim kaybedenler olacağımız..."

Harun Yahya'nın Yaratılış Konulu Çalışmaları American Scientific Dergisinde

Dünyaca tanınmış bilim dergisi American Scientific'in geçtiğimiz ay Avrupa'da yayınlanan sayısında, Avrupa'daki ve Türkiye'deki yaratılış konulu faaliyetlerle ilgili bir haber yer aldı. Yazının en geniş bölümü ise Harun Yahya müstear ismiyle tanınan yazar Adnan Oktar ve faaliyetlerine ayrıldı. Dergide Adnan Oktar'ın "Darwinizm" konulu çalışmalarının etkisi şu şekilde tarif ediliyordu:

“... Birkaç senedir Yaratılışı savunan bir kitap mevcut. 'Evrim Aldatması' adlı kitap, yılda milyonlarca satılıyor. Bu kitap bizde de büyük etki uyandırıyor.

Profesör Leirs, evrim biyoloğu, Anwers Üniversitesi'nde geçen ders yılı evrim dersleri uygulamış. "Ders sonrasi bazi Müslüman öğrenciler Harun Yahya'nın bu kitabi ile yanima geldiler. Ben bu kitabı bilmediğim için onlari yanıtlayamadım. Sonra kitabı incelemeye başladım ve evrim teorisine karşı olduğunu gördüm. Allah doğruydu ve Darwin yanlıştı. Kitabın ana düşüncesi buydu. Bu kitap bunu tüm genç Müslümanlara öğretiyor.

Amsterdam Bağımsız Üniversitesi de geçen yıl Harun Yahya'nın bu eseri ile tanıştı. Müslüman öğrenciler biyoloji derslerinde yazarin internetteki eserlerinden faydalanmişlar.”

liberalvaluesblog.com/?p=2659

Bugün Türkiye, dünyanın Darwinizm karşıtı bir numaralı ülkesidir. Türk halkı Darwinizm’in aldatmacalarına karşı bilinçlenmiştir ve yapılan araştırmalar da bu gerçeği açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu gerçeğin Batıda yayınlanan en ciddi dergi ve gazetelerde yer alması ise yerli evrimcileri adeta çileden çıkarmış, materialist çevrelerde büyük bir panik havasının hakim olmasına neden olmuştur.

“Türkiye’de Evrim Kuramı Öğretimi Tartışmasında Öğretmenlerin Konumu” İsimli Araştırmadan

“Türkiye’de Evrim Kuramı Öğretimi Tartışmasında Öğretmenlerin Konumu” isimli bir araştırmanın sonuçları, Türkiye'de öğrencilerin yanısıra genç öğretmenlerin de artık evrim teorisine inanmadıklarını açıkça ortaya koyuyor. Bu araştırma kapsamında yapılan bir anketin bazı çarpıcı sonuçları şu şekildedir:

Öğretmenler Evrim Anlatmakta Zorlanıyor

Öğretmenlerin %68’i, evrim kuramı konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun nedenlerinin başında (%43) öğrencilerin evrim teorisini dini inançları ile çelişkili bulmalarını göstermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin evrim kuramı hakkında başka görüşler edinmiş oldukları da sıkça dile getirilmiştir (%22).


Biyoloji öğretmenleri (%76), fen bilgisi öğretmenlerine (%57) oranla öğrencilere evrim kuramını kavratmakta daha fazla zorlanmaktadır. Bu farkın gerisinde, lise programında evrim kuramı öncesinde yer alan yaratılış görüşünün etkisi olabileceği düşünmekteyiz. Yaratılış görüşünün biyoloji kitaplarında bulunması muhtemelen öğrencileri bu görüş ve kuram arasında seçim yapmaya sevk etmektedir.


Ankette ayrıca, öğretmenlere evrim kuramı ve eğitimi ile ilgili bir tartışmaya şahit olup olmadıkları sorulmuş, %65’inden olumlu yanıt alınmıştır. Tartışmaya bir broşür ya da kitapta rastladığını belirten öğretmenlerin çoğu ise Harun Yahya’nın “Evrim Aldatmacası” broşüründen bahsetmektedir.

Genç Öğretmenler Evrimden Uzaklaşıyor

Anketteki “Evrim kuramı konusundaki görüşünüz nedir?”sorusuna verilen yanıtlara göre, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerinin yarıdan fazlası ya evrim kuramından duydukları şüpheyi dile getirmekte ya da hiç benimsememektedirler.


Genç öğretmenlerin ise 1985 sonrası yoğun evrim karşıtı propagandadan etkilendikleri tahmin edilebilir.

[url]www.eva.mpg.de[/url]

Devlet adamlarından, tanınmış simalara, bilim adamlarından sinema yıldızlarına kadar toplumun her kesiminde insanlar eskisine gore çok daha dindardır. Uzun yıllar evrim teorisini savunduktan sonra, gördüğü gerçekler karşısında Allah’a iman eden pek çok insan vardır.

Rus Öğrenci Okulda Evrim Teorisinin Okutulmasına Karşı Dava Açtı

Harun Yahya'nın Rusça eserlerini okuyan ve [url]http://www.harunyahya.ru[/url] internet sitesinin üyesi olan, 15 yaşındaki Lise öğrencisi Maria Shraiber ve babası Kirill Shraiber, `Biyolojinin Temelleri` isimli lise ders kitabında empoze edilen Darwin teorisinin, yalan ve bilimsel olmayan temeller üzerine kurulu olduğunu, çocuk ve insan psikolojisini olumsuz şekilde etkilediğini belirtiyor ve Maria’nın Allah'a inanan bir vatandaş olarak haklarının korunmasını ve biyoloji ders kitabının alternatifsiz olarak evrim teorisi üzerine hazırlanmış olmasının yasaklanmasını talep ediyor. Bu konuyla ilgili bir haber şöyledir:

“Bu dava sonucunda, ders kitaplarından, özellikle biyoloji ders kitaplarından, her türlü temelsiz, ispatsız bilgiler çıkartılmalı. ers kitaplarının öğrencilere empoze ettiği evrim teorisinin bilimsel dayanağı olmadığı çok net olan bir yalandır. Darwin teorisi insanin dini inançlarını aşağılamaktadır. Ateizmin temeli olan Darwinizm felsefesi, buna inanan kişiler için olumsuz bir yaklaşım oluşturmaktadır ve toplumlar arası ve dinler arası çatışmalara yol açmaktadır." (Rusya NTV TV kanalı, 14.12.2006)

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Ali Demirsoy’un Geo dergisiyle yaptığı bir röportajdaki açıklamaları:

“… Nitekim üniversitelerde yapılan bir araştırmaya göre; öğrencilerin yüzde 70'i evrime inanmıyor, yüzde 20'si yetersiz buluyor; ancak yüzde beşi inanıyor. Türk toplumunun evrime bakışı diye bir bakış zaten söz konusu değil. Yüzde bir-iki adamın evrim kuramını sindirmesi veya biraz anlaması, toplumun da anladığı anlamına gelmez. Türk toplumu evrim kavramına yabancıdır.” “Bırakın öğrencileri, Evrim Teorisi dersi veren hocalarımızın dahi düşüncelerini değiştiremedim. Hatta çok saygın, bu konuda kitap yazmış bir hoca bir gün bana, "Ali, sen gerçekten bu evrime inanıyor musun?" dedi.”

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 458
favori
like
share