İSKAMBİLl NUMARALARI

Desteyi masa üzerine yelpaze şeklinde açarsınız, izleyicinizden bir kart seçmesini istersiniz ve
hangi kartın seçildiğini söylersiniz. Kartlarla gösteri yapan her sihirbazın başarmayı arzu
ettiği bir durumdur. Kartı seçtir ve derhal ne olduğunu bil.

Bunu başarmak için önceden işaretlenmiş kartlar ya da sıralanmış deste kullanılmıyorsa yukarıdaki
senaryoyu başarmak için mutlaka bir ya da iki el çabukluğunun yapılması gerekir. Burada sorun,
izleyicinin sanki serbestçe "herhangi" bir kartı seçtiği hissini yaratan ya da gerçekten de
"herhangi" bir kartı seçmesine izin veren bir tekniğin seçilmesindedir. "Yelpaze" oyunu iki temel
hileye dayanır. İlkinde, deste bilinen bir sırada önceden dizilmiştir. İkincisinde kart rastgele
seçilirken bu kartı daha sonra deşifre edecek bir "anahtar" kartın belirlenmesi yöntemine
başvurulur.

Hazırlık: Bir çok sihirbaz sıralanmış deste fikrinden, böylesi bir desteyi hazırlamanın uzun
süreceği ve zahmetli denemeler yapmak gerekeceği düşüncesiyle uzak durma eğilimindedirler.
Aslında böylesi bir desteyi hazırlamak bir kaç dakikada yapılabilecek bir iştir. Oyunun sihri,
seçilen kartın bir altındaki ya da bir üstündeki karta bakıldığında hangi kartın seçilmiş
olduğunun anlaşılmasına dayanır. Bu etkiyi açıklamak üzere hatırlması kolay bir sıralama
verelim: As, Papaz, 2, Kız, 3, Joker, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7. Renkler de her kartta değişir:
Sinek As, Karo Papaz, Kupa 2, Maça Kız, Sinek 3, Karo Joker, Kupa 4, Maça 10... Sıralamadan
sonra kartlar kutusuna yerleştirilir. Destenin daha "rastgele" sırada görünmesini sağlamak
belleğinizin gücüne bağlı olacaktır. Gösteri: Deste kutusundan çıkarılır, gösteri becerinize
bağlı olmak kaydıyla, bir kaç kere kesilir ya da "sahte" bir şekilde karıştırılır. Sahte
karıştırmada, kartlar sol elde tutulur, sağ elle kartların yarısı alınır ve yukarıdan sol el
başparmak tarafından diğer kartların üzerine doğru kartları birbirine karıştırmadan atılır.
Yapılması gereken sadece kesme işlemi yapmaktır. Kartların birbirine karışmış izlenimini vermek
üzere sol el başparmağı destek alınarak atılan kartların basamak oluşturacak şekilde görünmesi
sağlanır. Sonra sağ elle basamaklı görünümdeki kartların üzerine vurularak tüm kartların aynı
sıraya gelmesi sağlanır. Bu işlem bir kaç kez tekrarlanabilir. Sonrasında kartlar masaya yelpaze
oluşturacak şekilde açılır. İzleyiciden bir kartın seçilmesi istenir. İzleyici istediği kartı
seçtikten sonra sihirbaz masadaki kartları toparlar ve kutusuna yerleştirir. Burada iki olay
gerçekleşir. İzleyicinin kartı seçtiği yer ortaya çıkar. Çünkü seçilen kartın komşusu az da olsa
diğer kartların sırasında olmayacaktır ve çıkan kartın yeri boş olacaktır. İşte bu komşu kart
bizim anahtar kartımızdır. Yelpaze kapatılırken ve deste masadan kaldırılırken bu "kesik"
noktadan tutulur ve anahtar kartın destenin altına ön yüzünün görülecek şekilde gelmesi sağlanır.
Bundan sonra kart kutusu alınır ve deste kutuya yerleştirilir..ken alttaki anahtar karta bir
bakış atılır. Bu anda yapacağınız espriler izleyicilerin dikkati dağıtmanıza yardımcı olacaktır.
Kutu, aslında tamamlanmış oyunun devamını merakla bekleyen izleyiciye uzatılır. Sıralanmış deste
ve anahtar kart izleyicinin "gizlediği" kartı deşifre etmiştir. İzleyiciye son bir kez karta
baktıktan sonra kutudaki destenin arasına koyması söylenir. Bu andan sonra yapacağınız
"atraksiyon" espri gücünüze kalmıştır. Parmaklarınızı kapatılmış kutuya dokundurup trans haline
geçebilirsiniz ya da izleyicinin sürekli olarak seçtiği kartı düşünmesini söyleyebilirsiniz...


Tesadüf

Etki: Sihirbaz ve izleyicisi iki farklı iskambil kağıdı destesinden birer kart seçerler ve ne
tesadüftür ki iki kart da birbirinin aynısıdır.

Yöntem: Bu oyunu gerçekleştirmek için sıradan iki desteye ihtiyacınız var.Destelerden birini
izleyiciye verin diğeri sizde kalsın. Aynı anda desteleri karıştırın. Desteleri değişin ve
tekrar karıştırın. Desteleri tekrar değişin, ancak bu kez desteyi izleyiciye verirken en alttaki
karta belli etmeden bakın ve aklınızda tutun. İzleyiciye desteden bir kart seçmesini ve size
göstermeden karta bakarak ezberlemesini söyleyin. Sizde destenizden bir kart seçin, ama
hatırlamak için bir çaba göstermeyin. Seçilen kartın destenin en üstüne konmasını isteyin.
Desteleri bir kez kesin. Şimdi seçilmiş kartlar kendi desteleri içinde kaybolmuştur. Bir kez
daha desteleri değiştirin. Herkes elindeki desteyi yelpaze şeklinde masaya açsın ve kendi
seçtiği kartı bulsun. Aslında siz biraz önce destenin altında gördüğünüz kartı arayın.
İzleyicinin seçtiği kart, sizin gördüğünüz kartın altındaki karttır. Sanki seçmiş olduğunuz kart
buymuş gibi alın ve yüzü aşağı bakacak şekilde masaya koyun. İzleyiciden de aynısını yapmasını
isteyin. Aynı anda kartları açtığınızda her ikisinin de eşdeğer olduğu görülecektir. Ne tesadüf


Yine bildiniz

Etki: İzleyici bu kez de rastgele bir kart seçer ancak sihirbaz seçilen kartı yine bulur.Yöntem: Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir kart destenin altında diğer kartlara bakacak
şekilde yerleştirilmelidir. Bunu oyun öncesinde hazırlayabileceğiniz gibi oyun esnasında deste
karıştırırken de halledebilirsiniz. Deste sol avucunuzda iken kartların sayılar olan yüzü baş
parmağınıza bakacak, kapalı yüzleri diğer dört parmağınıza dokunur şekilde tutun. Karıştırma
esnasında diğer dört parmağınızın ucuyla en dıştaki karta bastırırken sağ elinizle geri kalan
kağıtları hızla çekin, ters çevirin ve sol elinizdeki kartın üzerine koyun. Bundan sonra kartları
her iki elinizde tutarak en alttaki kartın görünmemesini sağlayacak şekilde yelpaze biçiminde
açın. İzleyiciden bir kartı seçmesini söyleyin. Karta iyice bakıp ezberlemesini söylediğiniz anda
elinizde desteyi ters çevirin. Böylelikle biraz önce hazırladığınız kart en üste gelecek ve
aslında sayı bulunan yüzleri üste bakan kağıtları maskeleyecektir. Deste elinizde kalacak
şekilde, izleyiciden seçtiği kartı destenin arasına koymasını isteyin. İzleyici kapalı
yüzü yukarı olacak şekilde kartı desteye sokacaktır. Destedeki diğer kartların sayı bulunan yüzü
tavana bakarken, izleyicinin kartı yere bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Desteyi hızla çevirip
masa üzerinde yelpaze şeklinde açtığınızda izleyicinin kartı kapalı olan kartların arasından
yüzünü gösterecektir. Maskelemede kullandığınız kartın görülmemesine özen gösterin. Böyle bir
tehlike görüyorsanız, ellerinizi arkaya götürün ve maske kartını düzeltin
Sihirli Külah

Sitemizde çoğunlukla araç/gereç gerektirmeden kolayca deneyebileceğiniz oyunlara yer vermeye
çalışıyoruz. Ancak ilüzyon sanatının inceliklerini daha iyi anlamanız için bu sayfadaki gibi
"özel düzenek" gerektiren oyunları da bilmeniz gerekir.

Kolunuzdaki saati çıkarır masa üzerine koyduktan sonra izleyicilerin şaşkın bakışları eşliğinde
küçük bir çekiçle kırmaya başlarsınız. Bir yandan saati parçalarken bir yandan da kırık
parçaları izleyicilerin daha iyi görmesi için elinizle tutup sonra tekrar diğer kırıkların
arasına serpersiniz. Sonra sihirli torbanızın içini dışarıya bir kaç kez çıkararak boş olduğuna
izleyicileri ikna edersiniz. Sonra kırık saat parçalarını sol elinizde tuttuğunuz sihirli
torbaya atarsınız. Bir iki sihirli söz ve el hareketinden sonra izleyicilerden birini çağırır ve
torba içinden saati çıkarmasını söylersiniz. İzleyicinin bulup çıkardığı saat biraz önce
paramparça olduğu görülen saattir ama sapasağlam ve tek parça halindedir.

Sihirbazların yaygın kullandığı gereçlerden biri de sihirli külahtır. Aslında burada anlatmak
istediğimiz "gizleme" yöntemidir. Farklı ilüzyonistler aynı prensibi kullanan farklı görünümde
kutular, kese kağıtları v.s. kullanabilir. Bir çok sihirli gereç burada anlatılan sihirli
külahtaki gibi "gizli bölmeleri" içerir.

Buna benzer bir tek gereçle birden fazla oyun türetmek mümkündür. Unutmayın yapabilecekleriniz
hayal gücünüzle sınırlıdır.Sihirli torbanın dışarıdan bakıldığındaki görünümü birinci şekildeki gibidir. Konik biçimli bez
bir külahtır. Metal bir halkaya bağlıdır ve sapı ile tutulabilmektedir. Bezin dışardan görünümü
parlak ve şık desenlidir. Torbanın iç kısmı siyah renkte ve kaba kumaştan yapılmış olmalıdır.
Kaba kumaş, torbaya konulan cisimlerin şişkinlik yaparak fark edilmesini engeller. Sihirli
torbanın sihri, ikinci şekilde görülen ama izleyicilerin hiç bir zaman bilmedikleri gizli yarım
halka ve buna bağlı üçgen biçimli siyah renkli gizli bez parçasıdır. Halka sapa bağlıdır ve sap
döndürüldüğünde dıştaki metal halkanın sağ ya da sol yarısına takılır. Gizli bez dıştaki konik
biçimli beze sınırlarından dikilmiştir. Böylelikle konik dış torbanın içi iki odaya bölünmüş
olur. Sap bir yöne çevirildiğinde üstten bakıldığında görülen kısım birinci oda, diğer yöne
çevirildiğinde görülen kısım ikinci odadır.


Sihirbaz birbirinin aynısı iki saate sahiptir. Bir tanesi sihirbazın kolunda, diğeri gösteriden
önce torbaya atılmıştır. Torbanın içi dışarıya çıkarılırken izleyicinin gördüğü boş olan birinci
odadır. Sağlam saat ikinci odada gizlidir. Kırılan saat parçaları birinci odaya atılır. Sihirli
sözler söylenirken torba havada daireler çizecek biçimde hareket ettirilir. Bu sırada sap
döndürülerek içteki yarım halka karşı kenara getirilir ve görünen oda sağlam saatin bulunduğu
ikinci oda olur. Eline sağlam saat gelen izleyicinin şaşkınlığı ve kumaşın kaba olması gizli
odadaki kırık parçaların hissedilmesini engeller.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 100262
favori
like
share
MAIN-BOARD Tarih: 24.07.2016 14:06
Tebrikler!
Paylaşımınız haftanın en popüler içerikleri arasında.
Ödüllü Paylaşımlar
rauftopal Tarih: 06.10.2012 21:02
tşkr
topbarış Tarih: 14.03.2010 19:49
resimler nerde dostum
karboğan Tarih: 09.03.2010 14:55
iyidir ama resim olsa daha iyi olursezer1655 Tarih: 05.02.2010 18:09
sa
Reis9090 Tarih: 31.01.2010 20:36
nerde ?
ibrahim1949 Tarih: 27.01.2010 19:20
böylesi bir hizmet verdiğiniz için site yöneticisi ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorm.
ms.dilara Tarih: 21.01.2010 14:21
arkadaşlar bnde bi tane yazayım önce karşınızdakinden istediği 21 tane kartı çektiriyosunuz daha sonra siz üç sıra olacak şekilde aşağıya doğru yedişer yedişer diziyosunuz ve bi kart seçmesini istiyosunuz sonra seçtiği kartın hangi sırada olduğunu soruyosunuz sölediği sırayı ortaya alıcak şekilde kağıtların sırası karışmadan topluyosunuz tekrar aynı şekilde diziyosunuz ve soruyosunuz ve üçünkü kezde yaptıktan sonra üstü kapalı tarafı size gelicek şekilde yere 10 kart sayıyorsunuz ve 11 kart karşınızdakinin seçtiği kart çıkıyor tabi isterseniz elinizle yokluyo gibi yapabilirsiniz
salih4025 Tarih: 02.01.2010 11:10
arkadaşlar