CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ-İnorganik Bileşikler

Organik bileşik: Hepsi C atomu içerir ve karbonatlardan başka diğer tüm bileşikleri bünyesinde taşıyabilir.


İnorganik bileşik:Karbonat yapabilen ve C atomsuzda olabilen bileşiklerdir.
İnorganik Bileşikler


SU:
1.Mineral iyonlar ve öteki maddeler için iyi bir çözücü ( solvent ) ortamdır.
2.Kimyasal reaksiyonlar sulu ortamda gerçekleşir.
3.Metabolizma atıkları ve toxik maddelerin dışarı dışarı atılabilmesi için iyi bir taşıyıcıdır.
4.Isıyı adsorbe eder.
5.Ani ısı değişiklerini önler. Gaz haline geçerken 575 Kcal /kg ısı aldığı için vücudun serinlemesine neden olur.
6.Yüksek yüzey gerilimine sahiptir ( Kılcallık olayı ve kohezyon kuvveti)
7.Kayma özelliğine sahip olduğundan eklem yerlerinde sürtünmeyi azaltır.
8.+ 4 0C’de en yüksek özgül ağırlığa sahiptir.
ELEKTROLİTLER:
Su içerisinde çözünerek kendini oluşturan iyonlara ayrıla bilen moleküllerdir. 3 çeşittirler:
1.Asitler: Suda H+ iyonu verir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. İki çeşittir:
a.Organik asitlerler: C atomu içerir. Örn: Asetik asit, sitrik asit.
b.İnorganik asitler:Hcl, H2SO4 ( sülfürik asit )
2. Bazlar: Suda OH- iyonu verir. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. İki çeşittirler:
a.Organik bazlar: C ve N atomu içerirler. CH3NH2 , NH4OH
b.İnorganik bazlar: NaOH, Ca ( OH )2
PH: H iyon derişiminin neğatif logaritmasıdır.
Nötr: 10-7 mol/lt Asit: 10-1 – 10-7 mol/lt Baz: 10-7 – 10-14 mol/lt
3.Tuzlar: Asit + Baz
Hücrede katyon veya anyon halinde bulunurlar.
Nacl: Vücudun osmotik basıncını ayarlar. Na+ / K+ vücutta denge halindedir.
MİNERALLER
Genel rolleri:
*Sindirilmeden direk olarak kana alınırlar.
*Enzimlerin yapısına katılırlar.
*Vitaminlerle birlikte düzenleştirici olarak görev yaparlar.
*Vücut içinde birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısını oluştururlar.
*Kemiklerin ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlarlar.
*Vücut ve hücre sıvısının osmotik basıncını düzenlerler.
Özel görevleri:
Na:
-Osmotik basıncın ayarlanmasında görevlidir.
-Vücutta bulunan sodyumun ¼’ü kemikte bulunur.
K:
-Sinirsel iletimde etkilidir.
-Kasların uyarılmasında görevlidir.
Cl:
-Osmotik basıncı ayarlar.
-Na ve cl metabolizması birbirine bağlıdır.
Ca:
-İnsanda en fazla bulunan katyondur.
-Vücuttaki kalsiyumun pek çoğu kemikte kalsiyum fosfat tuzları şeklinde bulunurlar.
-Kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar.
-Kas ve kalp işlevlerinde görevlidir.
-Sinirsel aktivitede görevlidir.
-D vitamini kalsiyumun bağırsaktan emilmesinin sağlar. Eksikliğine bağlı olarak görülen kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığa raşitizm denir.
-Parathormon kanda Ca ve P birikmesini sağlar.
-Kalsiyumun kanda yükselmesi potasyumun düşmesiyle birlikte görülür.
P:
-Nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısında da bulunur.
-Parathormon kemiklerden kana fosfat geçişini hızlandırır.
Mg:
-Kemiklerde, kaslarda ve sinirsel dokularda bulunur.
Fe:
-Hemoglobinin fonksiyonel bir parçasıdır.
F:
-Diş minesinin oluşunda etkilidir.
-Noksanlığı diş çürümesine neden olur.
I:
-Tiroid hormonlarının yapısında bulunur.
Eksikliğinde gençlikte kretinizm, yaşlılıkta miksoderm hastalıkları görülür.


inorganik,inorganik madde,inorganik asit,inorganik nedir,inorganik maddeler,inorganik kimya,organik ve inorganik,inorganik bileşikler,anorganik,inorganik bileşiklerden,inorganik birleşikler,inorganik maddelerden organik,inorganik maddelerden organik besin yapan,canlilardaki inorganik,inorganik bilesikler,organik ve inorganik madde,inorganik maddelerden organik besin,organik ve inorganik maddelerin,inorganik kimyasal,inorganik bileşenleri,inorganik maddelerden,inorganik maddeleri,inorganik kimyasallar,içinde inorganik madde,inorganik maddelerin,inorganik bileşikleri,ve inorganik madde,ve inorganik maddelerin,inorganik atıklar,inorganik bileşik,içinde inorganik,inorganik pigmentler,inorganik ve,inorganik pigment,organik inorganik maddeler,inorganik çözücüler


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2830
favori
like
share