İkinci Dünya Savaşının sonlarında Kızıl Ordu doğudan, ABD ve müttefikleri batıdan Almanya içlerine doğru ilerlerlerken, taraflar arasında sürtüşmeler başlamıştı. Hangi bölgelerin kimin denetiminde olacağı ya da kimlerin nereleri kurtaracağı konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. İşte hem bu anlaşmazlıkların bir çözüme bağlanması ve hem de savaş sonrası dünyasının ana çizgileriyle düzenlenmesi amacıyla SSCBnın Yalta Kenti'nde liderler düzeyinde bir konferans toplanmasına karar verildi.

Şubat 1945te toplanan Yalta Konferansında ABDyi Roosevelt, İngiltereyi Churchill ve SSCByi Stalin temsil ediyorlardı. Konferans'ta karara bağlanan konular arasında Almanyanın savaş sonrasında silahsızlandırılması, Avrupanın etki alanlarının taraflarca belirlenmesi gibi hususların yanı sıra, Birleşmiş Milletlerin kurulması da kabul edildi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkeleri belirlendi.

Birleşmiş Milletler Hazırlı Konferansının ABDnin San Fransisco Kenti'nde yapılması kararlaştırıldı ve 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanyaya savaş açan ülkelerin bu toplantıya kurucu üye olarak katılabilecekleri ilkesi getirildi. (Türkiye bu nedenle 23 Şubat 1945te Almanyaya savaş açtı).

Yalta Konferansında Türkiye de geniş bir biçimde tartışma konusu oldu. Bazı hususlar henüz tam anlamıyla açıklanmamış olmakla birlikte, Konferans'ın 10 Şubat 1945te yapılan 6. oturumunda Stalin, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına ilişkin Montreux Sözleşmesinin gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini istedi. Ancak SSCBnin de bu konuda somut ve ayrıntılı öneriler getirememesi ve inandırıcı gerekçeler sunamaması nedeniyle, konunun daha sonra toplanacak konferanslarda yeniden ele alınması ve bu konulardaki gelişmelerden Türkiyenin de haberdar edilmesi kararlaştırıldı.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2582
favori
like
share