Genel Sekreterlik:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanına karşı sorumlu ve idari teşkilatın başı olan Genel Sekreterin görevleri şunlardır :

a) Merkezin tümünü ilgilendiren ve Merkezin yönetim birim, bölüm ve bürolarındaki işlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre yapılmasını sağlamak,
b) Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini denetlemek,
c) Başkanın yazışmalarını yürütmek,
d) Başkanın her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
e) Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü:

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:

a) Stratejik yönetim ve planlama
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
c) Yönetim bilgi sistemi
d) Mali hizmetler

Bilgi İşlem Müdürlüğü:

Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme işleri için yapılan değerlendirme, sıralama, seçme ve yerleştirme işlemlerini tasarlamak, düzenlemek, uygulamak,
b) Öğrenci seçme ve yerleştirme işleriyle ilgili istatistik çözümleme ve araştırmaları gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgi işlem hizmetlerini sağlamak,
c) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak.

Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürlüğü:

Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme kararlarına temel olacak araştırma projelerini hazırlamak uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek; veya bu tür araştırma projelerini yaptırmak veya desteklemek,
b) Araştırma projeleri ile ilgisi olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve araştırma sonuçları ile ilgili eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,
c) Öğrenci seçme ve yerleştirme işleri ve sınavları için kullanılacak testleri ve benzeri ölçme araçlarını hazırlamak,
d) Hazırlanan testlerin ve ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenirliklerini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
e) Ortaokul, lise ve önlisans düzeyinde başarı testleri ve değişik amaçlara yönelik yeterlik testleri hazırlamak,
f) Bu testleri geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim ve yayın çalışmaları yapmak,
g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Sınav Hizmetleri Müdürlüğü:

Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme işleri için adayların başvurma işlemlerini, sınav organizasyon ve uygulama hizmetlerini yürütmek,
b) Belgelerin arşivlenmesi ve mikrofilme alınması işlerini yerine getirmek,
c) Adaylarla ilgili her türlü yazışmayı yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü:

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kütüphanecilik işlerini yürütmek,
b) Sınavlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, korumak; gerektiğinde kullananların hizmetine sunmak.

Hukuk Müşavirliği:

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin hukuki konularda danışmanlığını yapmak,
b) Merkezin ilgili olduğu davaları takip etmek.

Planlama ve Mali İşler Müdürlüğü:

Planlama ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari ve mali konulardaki hizmetlerini görmek,
b) Merkezin tahmini bütçesini hazırlamak,
c) Kesinleşen bütçeyi uygulamak,
d) Satın alma yönetmeliği gereklerini yerine getirmek.

Destek Hizmetler Müdürlüğü (İdari İşler Müdürlüğü):

Destek Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi personelinin özlük haklarıyla ilgili işlemlerini yürütmek,
b) Merkezin onarım, bakım ve benzeri tüm teknik hizmetlerini yapmak,
c) Merkezin sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrol işlerini yapmak,
d) Basım ve grafik işleri ile yazı ve teksir hizmetlerini yerine getirmek,
e) Aydınlatma, ısıtma ve temizlik işleriyle benzeri diğer işleri yapmak,
f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 696
favori
like
share