Aktüarya

Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aktüerler sigorta şirketlerinde, emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.

Programın Amacı: Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, finansal piyasalar ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar "Aktüer" ünvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları: Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insangücüne ihtiyaç artmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 453
favori
like
share
Garip07 Tarih: 17.09.2008 19:18
Hızla gelişen finans sektörünün artan nitelikleri eleman ijtiyacının karşılana bilmesi için öğrencilere finans, ekonomi ve hukuk kavramlarını verilmesi planlanmıştır Bu nedenle dört yıllık eğitimin ilk iki yılında temel tersler ve genel kültür bigileri verilerek, öğremcilerin yönelecekleri bölümlere (bankacılık, semaye piyasası, sigortacılık ve aktüarya) hazırlanmaları amaçlanmıştır Ortak temel derslerin yanı sıra öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yıllarda dört ayrı bölümde ( bankacılık, sermaye ve piyasası, sigortacılık ve aktüarya ) eğitimi göreceklerdir Finansal piyasalardaki işleyiş ve uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmeleri için eğitimin staj ve proje çalışmaları ( 4 yarıyıl ve 6 yarıyıl bir ekip çalışması olan proje çalışması ) ile desteklenmesi planlanmıştırAyrıca öğrenciler 8yarıyılda seçtikleri bölümü içeren bir konuda bitirme ödevi hazırlamakla yükümlüdür

3 Ağustos 1995 tarih ve 22363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği'ne göre hayat branşında faaliyet gösteren her sigorta şirketi, Aktüerler Sicili'ne kayıtlı aktüerler arasından seçilen bir aktüer çalışmak zorundadırAynı yönetmeliğe göre aktüer olabilmek için Hazine Müsteşarlığı'nın yapacağı yazılı sınava matematik istatislik, ekonometri ve aktüerya dallarında eğitim veren en az 4 yıl süreile bir öğretim kurumunu bitirenler girebileceklerdir

Aktüer, sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatislik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, rezerv ve kar paylarını hesaplayarak, tarife ve esasları hazırlayan kişilerdirProgramın amacı, Türk sigorta sektöründe önemli derecede ihtiyaç hissedilen aktüarya eğitiminin sağlanması, dolayısıyla aktüer yetiştirilmesidir

Atüarya bölümünün eğitim dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilerin yabancı literatürü takip edebilmelerini sağlamak amacıyla yazın ingilizce dil eğitimi verilmektedir ( Haftada 6 saat ) Öğretim üyeleri ve öğrenci iletişiminin sağlıklı olarak kurulabilmesi ve öğrenci yönlendirilmelerinde akademik idare kurullarınıntakip yapma imkanının olabilmesi için bölüm kontenjanı sınırlı olup, 30 kişiden oluşmaktadır

Bölümde, akademisyenlerin yanı sıra sektördeki uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer aldığından, eğitim aşamasında üniversite-sanayi işbirliği sağlanmış olmakta, bu da öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulmalarında bir bağlantı sağlamaktadır