• Demircilik işi seviye 2 oyuncuların yapabileceği bir iştir.
• Demirciler demiri kullanarak değişik aletler üretebilirler.
• Demircinin işlemden önce pazardan külçe demir ve tomruk odun alması gerekmektedir.
• Demirci olma kararı vermeden önce, fazla üretimi engellemek için belediye reisine şehirde demirciye ihtiyaç olup olmadığını danışmanız tavsiye olunur..

Demircilik
1) Pazardan tomruk odun ve külçe demir almanız gerekmektedir.
2) Ardından aldığınız ürünleri “Evinizdeki eşyalar” kısmına aktarmanız gerekiyor.
3) Demirciler odun ve demiri kullanarak; bıçaklar, baltalar, kılıçlar, kovalar ve külçe çelik üretebilir.

Demircilerin bir günde üretebilecekleri:
• 3 adet bıçak: 1 tomruk odun + 1 külçe demir.
• 3 adet kova: 3 kasnaksız kova (pazardan alıp evdeki eşyalar kısmına transfer edin) + 1 tomruk odun + 1 külçe demir.
• 1 külçe çelik : 2 tomruk odun + 1 külçe demir.
• 1 işlenmemiş bıçak: 1 tomruk odun + 1 külçe çelik.
• 1 keskin olmayan bıçak : 1 tomruk odun + 1 işlenmemiş bıçak
• 1 işlenmemiş balta : 1 keskin olmayan bıçak + 1 adet sap (pazardan alıp evdeki eşyalar kısmına transfer edin)
• 1 keskin balta: 1 keskin olmayan balta
• 1 adet kılıç bıçağı: 1 işlenmemiş bıçak + 1 tomruk odun
• 1 adet işlenmemiş kılıç: 1 kılıç bıçağı + 1 külçe çelik
• 1 adet kılıç: 1 işlenmemiş kılıç
• 1 saban demiri: 1 külçe demir + 1 tomruk odun (henüz kodlanmadı)
• 1 adet çapa: 1 saban demiri + 3 tomruk odun (henüz kodlanmadı)

Buradaki her işlem 1 gün sürmektedir.

Satış fiyatları ve kazanç:
• 1 tomruk odunun ortalama fiyatı: 4 akçe
• 1 adet sap ortalama fiyatı: 10 akçe
• 1 külçe demirin ortalama fiyatı: 20 akçe
• 1 adet kasnaksız kovanın ortalama fiyatı: 31 akçe
• Seviye 2 için ortalama günlük kazanç: 26 akçe

g: çalışma günü
o: tomruk odun.
d: külçe demir
ç: külçe çelik

• 1 bıçak: 1g + 1o + 1d = 24/3 + 4/3 + 20/3 = 16 akçe
• 1 kova: 1g + 3 kasnaksız kova +1w + 1i = 26/3 + 93/3 + 4/3 + 20/3 = 47.3 akçe
• 1 külçe çelik: 1g + 1d + 2o = 26 + 20 + 8 = 54 akçe
• 1 işlenmemiş bıçak: 1g + 1ç + 1o = 26 + 54 + 4 = 84 akçe
• 1 keskin olmayan bıçak : 2g + 1ç + 2o = 52 + 54 + 8 = 114 akçe
• 1 işlenmemiş balta : 3g + 1ç + 2o + 1 sap = 78 + 54 + 8 + 10 = 150 akçe
• 1 keskin balta : 4g + 1ç + 2o + 1 sap = 104 + 54 + 8 + 10 = 176 akçe
• 1 kılıç bıçağı: 2g + 1ç + 2o = 52 + 54 + 8 = 114 akçe
• 1 işlenmemiş kılıç: 3g + 2ç + 2o = 78 + 108 + 8 = 194 akçe
• 1 adet kılıç: 4g + 2ç + 2o = 104 + 108 + 8 = 220 akçe
• 1 saban demiri: 1d + 1o +1g = 20 + 4 + 26 = 50 akçe (henüz kodlanmadı)
• 1 adet çapa: 1 saban demiri + 3o +1g = 50 + 12 + 26 = 88 akçe (henüz kodlanmadı)

Demircilik Hakkında:
• Demirciler ayrıca belediye binasından işlenmemiş baltaları alıp işleyerek belediyeye geri satıp para kazanabilirler.
• Saplar marangozlar tarafından üretilip markette satılırlar.
• Kasnaksız kovalara marangozlar tarafından üretilip markette satılırlar.

Kılıç:
Gün 1 : 1 demir ve 2 odundan 1 külçe çelik yapın
Gün 2 : 1 külçe çelik ve 1 odundan 1 adet işlenmemiş balta yapın
Gün 3 : 1 işlenmemiş balta ve 1 odundan 1 adet kılıç bıçağı yapın
Gün 4 : 1 külçe demir ve 2 odundan 1 külçe çelik yapın
Gün 5 : 1 kılıç bıçağı ve 1 külçe çelikten 1 adet işlenmemiş kılıç yapın
Gün 6 : 1 işlenmemiş kılıçtan 1 adet kılıç yapın

Balta:
Gün1 : 2 odun + 1 demir = 1 külçe çelik
Gün2 : 1 çelik + 1 odun = 1 Dövülmemiş balta ağzı
Gün3 : 1 Dövülmemiş balta ağzı + 1 odun = 1 Balta ağzı
Gün4 : 1 Balta ağzı + 1 sap = 1 Kör balta
Gün5 : 1 Kör balta = 1 Balta

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 911
favori
like
share
bugulu-gözler Tarih: 17.09.2008 14:59


Demircilik, demir işleme zanaatıdır. Türklerde, tarihten gelen önemli bir yeri vardır. Şamanizmle bağlantılı olup aynı zamanda falcılara ve büyücülere özgü bir sanat sayılmıştır.

Mitolojilerde, “Demirci”, “Demirurg”un (Eflatun)’un idealist felsefesine göre: “Allah”, işlevlerine yakın bir işlevle yüklüdür. Kültürel kahramanın kendisi de bazen, “Demirci” şeklinde ortaya çıkabilir. Diğer mitolojik karakterlerden farklı olarak “Demirci” motifi, görünüş itibariyle şeytani motiflere olan yakınlığıyla da tanınır. Bu bakımdan topal ve aksak da olabilir.

Kumandinlerin inanışlarına göre onları ulu şaman ve demircileri, aralık dünyadan olan şamanla, Ülgen’in kızı arasında yapılan evlilikten doğan topal “Kurultay” gönderdi.

Türk mitolojik geleneğine gelince; Örneğin Yakutlarda, “Demirci” ile şamanın bir yuvadan olduğuna inanılır. Demircilikle, Şamanlığın sanki üst üste düşmüş olduğu, birbiri üzerinde oynadığı bir merasim vardı. Bu merasimi şaman yönetirdi. Sınavdan geçen şamana, “Demirci’nin kılıcı” verilirdi. Yakutların Hristiyanlığa kadarki dini inanışlarına göre “Demirci”leri koruyan, “Kıday Bahsı” adında bir hami ruh vardır. Bu ruh hiçbir olağanüstü gücün egemenliğine sayılmayan bir ruhtur. Demircilik sanatını ve hatta Şamanlık etme becerisini,insanlara bağışlayan yine bu “Kıday Bahsı”dır. Şamanların çoğu, onu kendilerinin manevi yardımcısı saydıklarından, “Ben Kıday Bahsı’nın oğluyum” derlerdi. Adındaki “bahsi”, onun usta ve koruyucu ruh olduğunu gösteriyor.

Göktürklerin ataları da demirciydi. Bu bakımdan, Türk etnik-kültürel geleneğinde, mitolojik bir varlık olarak, onun yerini belli bir anlamda “Demirurg” ile kıyaslamak mümkündür. Çin metinleriyle birlikte, kurdun, gerçekte ilk demirci olduğuna işaret eden yerler de vardır. Bu yüzden de Türk halkları demiri ulu sayarlar.

Ergenekon destanında rast gelinen kurtarıcı demirci motifinin kökleri, oldukça eski çağlara bağlanır. Demir dağının eritilip oradan yol açıldığı ve bu yolla ışıklı dünyaya girildiği gün, eski Türklerde ulusal ve dini bayram sayılırdı. İlkbaharda, zindan üzerindeki kök demiri kağanın çekiçle vurmasıyla başlayan şenlik, bayram olarak kayıtlara geçmiştir. Oğuz Kağan destanında, “Tomürdü” (Demirci) adlı ustanın, demir kapıyı açması da “Ergenekon” destanını çağrıştırır.

Şamanların demircilikle bağlı inancı, Orta Asya Türkleri arasında da yayılmıştı. Örneğin Özbeklerde yeni Şamanlık yapmaya başlayan biri, Hazreti Davud’un hayır duasını almak için, Harezm’in güneyindeki eski bir kalede gecelemeliydi. Hazreti Davud, Orta Asya Türk halkları arasında, demircilerin koruyucusu olarak tanınırdı. İnanışa göre, demirden yararlanmayı insanlara ilk o öğretmiştir. Hazreti Davud’un demircilerin piri olduğuna ilişkin inanışlar da böylece demircilikle Şamanlık arasındaki bağı yaşatmıştır.

Fasmer’in kaleme aldığı, “Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü”nde, demirci anlamında, eski Bulgarcadan alındığı gösterilen “Balhçi” sözü geçmektedir. Bu, eski Türklerin inancında, demircinin aynı zamanda bir büyücü olduğunu kanıtlıyor.

Çağatayca-Farsça sözlüğünde de “Kam” sözcüğünün karşısına “tabip, hekim” anlamlarının yanı sıra “bilgiç” anlamı da eklenmiştir. Bilgiçlik aynı anda, bilinmeyenler alemi ve ruhlar alemiyle ilişkiyi de akla getirirdi. Evren bilimine dayanan düşünceye göre, normalde bilgi yasaklanmıştı. Bilinmeyenler aleminden gelebilecek olan bu bilgileri de sadece bilgiçler bilebilirdi. Korkut Ata hakkında da bu yüzden “Oğuz’un ol kişi tamam bilicisiydi” denmiştir. Bazı kaynaklarda “bir işareti yorumlamak” anlamında kullanılan, belgelemek sözü, “bil” ve “bilici” ile aynı köktendir.(bir tür meslektir)