213 sayılı Vergi Usul Kanunundan yetki alan vergi inceleme, teftiş ve tahkikat elemanı.

Mesleğe üç aşamalı bir sınavdan geçerek Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlar. 3 yıllık yardımcılık döneminin ilk iki yılında kıdemli vergi denetmenleriyle birlikte yetki kullanabilir. Yardımcılık döneminin 3 yılında bağımsız çalışma yetkisi alır. 3 yılın sonunda Maliye Bakanlığınca yeterlilik sınavına tabi tutularak Vergi Denetmeni ünvanını alır. Meslekte 8 yıl doldurmuş olan Vergi Denetmeni Mali Müşavir, 10 yıl doldurmuş olan ise Yeminli Mali Müşavir ünvanını sınavsız olarak alır.

2006 yılı itibariyle sayıları 2700 civarında olup kayıtdışı ekonomiyle mücadelede önemli rol oynarlar. Son yıllarda kamu görevine başlamış Vergi Denetmen Yardımcılılarının kalitesi yüsektir. Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Tenik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere %1 lik dilimden denetçi almaktadır. 1.000 civarında yeterlilik sınavını kazanmış Vergi Denetmeni mevcuttur. 2008 yılı başlarında yeni bir alım yapılması beklenmektedir. 2004 döneminde mesleğe başlayan 400 Vergi Denetmen yardımcısından şu an meslekte bulunan sayısı 165 tir.Denetimin yeniden yapılandırılması sürecinde elliye yakın nitelikli Vergi Deneten Yardımcısı yeterlik sınavını kazanamamıştır. Sınavı kazanamayanlar %1 lik dilimdendir.Yardımcılık süresince verilen eğitim ve emek dikkate alındığında, objektif kriterlerden yoksun bir sınav sonucunda, yetişmiş denetim elemanları harcanabilmektedir. Mesleğin geleceği hakkında şüpheler vardır. Son olarak vergi denetiminin tek çatı altında toplanılması çalışmaları vardır.


Vergi Denetmeni Görev ve Yetkileri

Vergi Denetmenleri; vergi incelemeleri ve taşra gelir birimlerinde denetim yaparlar.

Bu görevleri yürütürken teftiş ve vergi inceleme elemanına tanınmış olan yetkileri kullanırlar. Bu yetkiler başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bir kaç örnek vermek gerekirse;

1- Vergi denetmenleri vergi kanunlarını, bilimsel yöntemlerle, öncelikle deyimsel olmak üzere amaçsal ve karma olarak yorumlayabilirler. Yaptıkları yorum sonucunda vardıkları sonuçlar sonrasında düzenledikleri raporlar -bu raporlar kıymetli evrak addedilerek- işleme konulmak zorundadır (V.U.K. Md. 3).

2- Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi inceleme elemanına ellerindeki bütün imkanlarıyla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdur (V.U.K. Md.7).

3- Vergi denetmenleri tarafından düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında hesaplanan matrah veya matrah kısmı üzerinden re'sen vergi tarh edilir (V.U.K. Md. 30).

4- Bir mükellef nezdinde arama yapılıp yapılmamasına gerek görülmesi inceleme elemanının takdirindedir (V.U.K. Md.142).

5- Bütün özel ve tüzel kişiler (kamu dahil), inceleme ile ilgili bilgileri, gizli de olsa, vergi denetmenine vermek zorundadır (V.U.K. Md.148).

6- Vergi denetmenleri, vergi dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptirler.

Vergi denetmenleri, vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar (V.U.K. Md. 135). Bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 820
favori
like
share