Tanım:

Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni, bilgisayara veri girişi ve kontrol işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

VERİ GİRİŞ VE KONTROL İŞLETMENİ'NİN YAPTIĞI GÖREV VE İŞLEMLER

Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

GÖREVLER İŞLEMLER

İş İçin Hazırlık Yapmak A01 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemleri almak
A02 Makinenin günlük bakım ve temizliğini yapmak
A03 Malzeme ihtiyacını belirlemek
A04 Makineyi çalışır duruma getirmek
A05 Yazıcıların sarf malzemelerini değiştirmek
A06 Disketleri formatlamak
A07 İş programı yapmak
B Bilgisayara Veri Girişi ve Kontrol İşlemlerini Yapmak B01 Veri giriş için ön hazırlık yapmak
B02 Veri girişi yapmak
B03 Verinin doğru girildiğini kontrol etmek
B04 Hatalı girişleri düzeltmek
B05 Veriyi manyetik ortama kaydetmek
B06 Kayıtların yedeğini almak
B07 Biten işlemi sisteme aktarmak (1)
B08 Biten işlemin dökümünü yapmak (2)
B09 Programdan kaynaklanan hataları ilgiliye bildirmek
C Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek C01 Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
C02 Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
C03 Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

eğitim bittiğinde

Araç, gereç ve ekipman bilgisi
Bilgisayar bilgisi
Çevre düzenlemeleri bilgisi
Ekip içinde çalışma yeteneği
El becerisi
Görsel yetenek
İletişim yeteneği
İlkyardım bilgisi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
Kayıt tutma yeteneği
Klavye kullanma yeteneği
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
Mesleki matematik bilgisi
Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
Mesleki terim bilgisi
Öğrenme yeteneği
Yabancı dil bilgisi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11010
favori
like
share