Atçılık

TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır

GÖREVLER

-Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür
-Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur
-Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve raporlamalarının oluşturulmasını sağlar
-Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar
-6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür
-Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir
-Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır
-Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirir
-Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar
- Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştiriralırlar


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;
-Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan,
-Hayvanlara özellikle atlara karşı ilgili ve atçılık tutkusu yüksek,
-Büro işlerine ilgili,
-Bedence dayanıklı,
-Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekmektedir


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında çalışır Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır Birinci derecede atlarla ilgilidir Tesislerin işletmeciliğine yönelik planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında yürütür


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır Özel at haralarında teknik ve idari görevlerde bulunabilirler Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler

Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler

At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir Seyis ve Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at antrenörü ve seyis belgesi alabilir


Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir At donanım ve ekipmanlarının satışıyla ilgilenebilir

Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir
At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır Meslek mensubunun yaptığı faaliyetler tanındıkça

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” önlisans programında verilmektedir
-İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu,
-Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu,

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 805
favori
like
share