Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir

GÖREVLER

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
-Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,
-Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar)
-Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
-Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,
-Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
-Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
-Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
-Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,
-Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,
-Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır,
-Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
-Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
-Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
-Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb),
-Tartı ve ölçüm aletleri,
-Laboratuar aletleri,
-Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
-Mutfak araç ve gereçleri,
-Ocak, fırın, buzdolabı,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere ilgi duyan,
- İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir

MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR

Psikolojik, nörolojik hastalıklar, epilepsi (sara) ve multiple skleroz (MS) hastalıkları gibi, kişiye her an rahatsızlık verebilecek tipte hastalığı olanlar bu mesleği yürütemezler Ayrıca, duyma, görme, konuşma özürü bulunanlar ile bedensel ve ruhsal bozukluğu olanlar da bu mesleği yürütemezler


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar Görevini genellikle ayakta yürütür Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirlerMESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölümünde verilmektedir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 702
favori
like
share