Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

TANIM


Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidirGÖREVLER


Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde;


-Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
-Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,
-Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
-Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
-Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,
-Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
-Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim proğramlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
-Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır,
-Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir,
-Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler,
-Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar
-Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,
-Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar ,
-Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,
-Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,
-Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler,
-Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir,
-Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,
-Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar,
-El becerilerine yönelik örnek ürünler ve yapım araç-gereçleri, dikiş makinesi,
-Laboratuar aletleri, kimyasal katkı maddeleri,
-Mutfak araç-gereçleri (Ocak ,fırın, buzdolabı),
-Alanı ile ilgili mesleki yayınlar,
-Yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi,
-Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları,
-Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin;
-Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,
-İnceleme ve araştırmaya meraklı,
-Ayrıntılara dikkat eden,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,
-İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,dikkatli,işine özen gösteren,
-Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
-Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
-Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu
kimseler olmaları gerekir


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır Genelde derslerini ayakta yürütür Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


-Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi öğretmeni veya Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar
-Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler
-Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler
Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için;
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-1) puanı almak,
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” ile ilgili en az bir yüksek öğrenim programını tercih etmek gerekmektedir
-Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis hizmetleri, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi, Aşçılık, Besin Teknolojisi - Pastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi -İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi – Besin Kontrolü ve Analizleri, Besin teknolojisi ve Gıda Kontrol analizleri, Besin Teknolojisi -Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Ev ekonomisi, Mutfak, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programını tercih etrmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler
-2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşcılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri ile Yiyecek-İçecek İşletmeciliği önlisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 726
favori
like
share