Diş hekimi Nedir, Diş hekimi Kimdir, Diş hekimi Hakkında

Diş hekimi, ağız, diş ve dudaklardan oluşan ağız boşluğu ve çevre dokularının hekimidir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler de 5 yıllık bir süreçten oluşan diş hekimliği eğitimi alarak “Diş Hekimi Diploması” adı verilen yüksek lisans diplomasına sahip olan Diş hekimleridir. Bu diploma olmaksızın diş hekimliği yapmak son çıkan "tebabetin icrası" kanunlarıyla hapis cezası gerektiren bir şarlatanlık suçudur.

Diş hekimliği fakültesini bitirerek diş hekimliği yapmaya hak kazanan kişi ağız, diş ve çevre dokulara her türlü müdahaleyi yapmaya yetkin kişidir. Bunun yanı sıra 27 alt branşı olan diş hekimliğinin her hangi bir dalını seçerek bu dalda 4 senelik bir eğitim daha alıp sadece o dal üzerine hekimlik yapabilir.

Branşları

Diş hekimliği branşları klinik ve preklinik olan temel branşlar olarak 2 ye ayrılmaktadır.

Klinik olmayan branşlar

Bu branşlardaki çalışmalar klinik değil laboratuar çalışmalarıdır.

1. Anatomi Anabilim Dalı: Baş boyun anatomisi başta olmak üzere tüm vücudun organ ve yapılarını inceleyen bilim dalı.

2. Fizyoloji Anabilim Dalı: Organ ve dokuların işleyişini inceler. Oral fizyoloji ise ağız,diş ve çevre dokuların işleyişini inceler.

3. Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalı: Organ ve dokuları mikroskopik düzeyde ve anne karnından itibaren gelişimlerini inceler. Oral histoloji ve embriyoloji ise bunu ağız,diş ve çevre dokuları açısından inceler.

4. Patoloji Anabilim Dalı: Hastalıklı doku ve organları mikroskopik düzeyde inceler. Oral patoloji ise bunu ağız, diş ve çevre dokular açısından irdeler.

5. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Vücudumuzun doğal ve hastalık yapan florasını inceler. Oral mikrobiyoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların doğal ve hastalık yapan florasını inceler.

6. Biyokimya Anabilim Dalı : Vücudumuzdaki sistemlerin hangi biyokimyasal olaylarla ve nasıl işlediğini inceler. Oral biyokimya ise ağız, diş ve çevre dokuların biyokimyasını inceler.

7. Farmakoloji Anabilim Dalı: Hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan ilaçları inceler. Oral farmakoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları inceler.

8. Tıbbi biyoloji ve genetik Anabilim Dalı: İnsan biyolojisini ve genetiğini inceler.

9. Biyofizik Anabilim Dalı: İnsan biyolojisindeki ilkelerin fiziksel temellerini anlatır.

10. Biyoistatistik Anabilim Dalı: Sağlık bilimlerinin istatistiğidir.

11. Epidemiyoloji Anabilim Dalı: Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışma alanıdır.

12. Halk Sağlığı Anabilim Dalı : İnsanların sağlıklı olabileceği koşulların sağlanmasında toplum ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen bilim dalıdır.

13. Tıbbi Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı: Tıp mesleğinin icrasında uyulması gereken ahlaki kuralları irdeler.

Klinik branşlar

Bu branşların hekimleri hastalıkların tanısı,tedavisi,tedavide kullanılan yöntemler ve materyalleri araştırırlar.

1. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı: Ağız, diş ve çevre dokularının hastalıklarının belirtilerini, tanı koyma metotlarını, metotların güvenirliliğini inceleyen bilim dalıdır.

2. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı : Ağız, diş ve çevre dokularda görülen hastalıkları(kist,tümör v.b), oluşumlarını, çene eklemi problemlerini, ve ağız içerisinde cerrahi müdahale gerektiren tüm işlemleri, kullanılan yöntemleri ve materyalleri inceleyen bilim dalıdır.Çene Cerrahı

3. Ortodonti Anabilim Dalı: Dişlerin ve çenelerin birbirleriyle ilişkilerini, kapanışlarını, dişlerin ve çenelerin gelişimini hareketlerini inceler, dişsel ve iskeletsel bozuklukların tedavisini, kullanılan yöntemleri ve materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

4. Periodontoloji Anabilim Dalı: Dişetlerinde oluşan problemleri, tedavilerini, bunların tedavisinde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

5. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı: Diş dizisindeki ya da ağız içindeki yumuşak dokularda oluşan kayıpların oluşturduğu konuşma, fonksiyon ve estetiğin yarattığı problemleri, bunların protez lerle tedavi yöntemlerini, tedavide kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda eklem ve çenenin kapanış hareketlerini (oklüzyon) incelemektedir.

6. Konservatif Diş Tedavisi Anabilim Dalı: Dişlerde çürük, kırık v.b nedenler oluşan madde kaybının tedavi yöntemlerini ve dişleri çürükten korumak için kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

7. Pedodonti Anabilim Dalı: Çocukların ağız, diş ve çevre dokularında ortayaçıkan sorunları, çürük önleyici yöntemler i, diş tedavilerini ve bu tedavilerde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Endodonti Anabilim Dalı: Diş pulpasını ilgilendiren enfeksiyonlar ve bunların tedavilerini inceleyen bilim dalı.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 646
favori
like
share
bugulu-gözler Tarih: 17.09.2008 20:14
Programın Amacı

Diş hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.

Gereken Nitelikler

Diş hekimliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir.

Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini kazanabilmelidir. Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin hoşgörülü, güleryüzlü olması ve insanlara içten ilgi duyması gerekir. Ayrıca bir diş hekiminin uzun süre ayakta çalışabilmesi için bedence güçlü olması beklenir. Diş hekimliği eğitimi oldukça masraflı bir eğitimdir. Öğrenciler uygulamalarda kullanacakları alet ve gereçleri kendileri sağlamak durumundadırlar ve bu da oldukça ağır bir mali yük getirmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye "Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması", beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.

Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler, hastayı muayene eder, gereğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar; dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar, takma diş yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, takma dişi yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar, diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla tedavi eder. Diş hekimleri günümüzde, yukarıda saydığımız işlerin herhangi birinde uzmanlaşmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler.

Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.

Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.