APARTMAN YÖNETİCİSİNİN REHBERİ

Apartman Yönetimi nedir.

Bilindiği gibi şehirleşmenin artması üzerine birden çok katlı ve daireli binaların da artmasıyla bu binalarda oturmanın karşılıklı birçok sorumluluğu ve uyulması gereken bir takım kuralları gerektirmesi üzerine kanun koyucu bu tür binalarda uyulması gereken kuralları içeren yasalar yapmıştır.Ülkemizde bu konuyu düzenleyen yasa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasıdır.

Bu yasaya göre birden fazla daire,dükkan,işyeri,mağaza,depo,mahzen gibi ayrı ayrı ve müstakil kullanıma müsait bağımsız bölümleri olan ve aynı parselde bulunan apartman veya bloklarda kat mülkiyetinin ve bir apartman yönetiminin oluşturulmasını hükme bağlamıştır.

Ayrıca Kat Mülkyeti Kanununun 28. maddesi kat maliklerine anagayrimenkulün (Apartmanın,blokun) yönetim tarzını,kullanma maksat ve şeklini,yönetici ve denetçilerin ücretini,yönetime ait diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme mahiyetinde olan yönetim planı düzenleme yetkisini de vermiştir.

Kat maliklerinin görevleri,hakları,uyacakları hususlar.

-Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.(Md.15,16)
-Kat malikleri;kat malikleri kuruluna katılmakla ve bir yönetici veya üç kişiden oluşan yönetim kurulu seçmekle görevlidirler.İstenirse yine yönetim kurulu kararıyla kat malikleri arasından bir denetçi veya üç kişilik denetim kurulu atanabilir.Kat malikleri yöneticiyi her zaman haklı bir sebebin çıkması sonucu görevden uzaklaştırabilir ve yenisini seçebilirler.(Md.34,41)
-Ana gayrimenkulun bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler,bu hak arsa payı ile oranlıdır,
-Kat malikleri haklarını kullanırken doğruluk kaidelerine uymak zorundadır,
-Kat malikleri,birbirini rahatsız etmemek,birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler,
-Kat malikleri yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler. (Md.18)
-Kat malikleri,kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdür.(Md32)
-Kiracılar veya konuttan yararlananlar da kat malikleri gibi yukarıda sayılan hükümlerden müteselsilen sorumludurlar.(Md.18)
-Kat malikleri anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile sağlamlığını tirizlikle korumaya mecburdurlar.(Md.19)
-Kat malikleri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat,onarım ve tesisler,değişik renkte dış badana boya yapamazlar.(Md.19)
-Kat malikleri ana gayrimenkulün tavan,yaban,duvar ile birbirlerine bağlı bölümlerin bağlantı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası olmadan anayapıya zarar vermeyecek onarım,tesis değişiklik yapamazlar.(Md.19)
-Kat malikleri kusurları ile anagayrimenkule,diğer bağımsız bölümlere verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.(Md.19)
-Kat maliklerinden her biri kapıcı,kaloriferci,bahçıvan,bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.(Md.20/a)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 19417
favori
like
share