TANIM

Deniz yolu ile taşımacılık işlemini planlayan ve yöneten kişidir.

GÖREVLER

- Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
- Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar,
- İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
- Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, telsiz, telefon, faks gibi araçları kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne sahip,
- Bir işi planlayıp uygulayabilen, başkalarını etkileyip yönlendirebilen, yaratıcı,
- Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
- Sorumluluk duygusuna sahip,
- Uzak görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Denizcilik işletmeleri yöneticisi resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır, görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede verilerle (sayılar) ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile, diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Gemilerde ve deniz limanlarında görev alabilir, kendisine ya da bir başkasına ait deniz acenteleri ve sigorta şirketlerinde çalışabilir, kendilerine ait gemiyi işletebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunun “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi; Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunda 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere, toplam 5 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitim süresince; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki disiplin dersleri yanında Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları, Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri, Deniz Ticareti ve Politikası, Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi, Acente ve Broker İşletmeciliği, Temel Gemicilik Bilgileri, Denizcilik Haberleşme Sistemleri, Uluslararası Denizcilik Kurumları gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek, yaptığı stajlarda da bunu göstermiş bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yönetici pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır.
BENZER MESLEKLER: Ekonomistlik, işletmecilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Eğitim süresince koşulların uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan karşılıklı veya karşılıksız burs alınabilir.
- Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazancın oldukça iyi olduğu söylenebilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2664
favori
like
share
BLUEROJ Tarih: 11.10.2008 00:52

Meslek Tanıtımı: Denizcilik- Gemi Adamlığı

Denizcilik, insanlık tarihinin her döneminde var olmuş önemli mesleklerden biridir. Ülkemizde 1700’lü yıllardan beri denizcilik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu alandaki ilk eğitim kurumu 1773 yılında kurulmuştur. Bu okulda kaptan ve tersane mimarı yetiştirilmek üzere iki ayrı bölüm açılmıştır.

Denize kıyısı olan, ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde denizcilik alanına ciddî yatırımlar yapılmakta ve bu alanda geniş istihdam olanakları yaratılmaktadır. Dünyada ithalat ve ihracat taşımacılığının yüzde doksanından fazlası deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye konumu nedeniyle, deniz ticaret filosundaki gemilerinin yük ve yolcu taşıma sığasını (kapasite) artırmak, donanım niteliğini iyileştirmek zorundadır. Denizcilik sektörü; ülkemizin coğrafî ve stratejik konumu göz önüne alındığında, bulunması gereken konuma henüz ulaşamamıştır. Denizciliğin en önemli unsuru nitelikli gemi adamıdır. Bu alanda, işverenle yaptığı bir iş anlaşması doğrultusunda gemilerde çalışan gemi kaptanı, zabitler, yardımcı zabitler, tayfalar ve yardımcı hizmet personeline denizci ya da gemi adamı denmektedir. Denizlerde çalışan nitelikli gemi adamlarının artması, Türk denizciliğinin dünyadaki yerini ve önemini artıracaktır. Meslekî bilgilerin yanında gemi adamının birden çok yabancı dil bilmesi, başarıyı da beraberinde getirecektir. Yabancı dil bilen, kendini geliştirmiş bir gemi adamı dünyanın her yerinde iş bulma imkânına sahiptir. Gemiler başında kaptan bulunan, güverte ve makine bölümlerinden oluşmaktadır. Güverte bölümünün başında amir olarak birinci zabit, makine bölümünün başında amir olarak baş mühendis ve baş makinist vardır. Gemide telsiz elektronik zabiti varsa, doğrudan kaptana bağlı olarak çalışır. Gemi adamları, dünya sularında Türk ve yabancı ticaret gemilerinde; • Kaptan, güverte zabiti gemi elektroniği zabiti haberleşme zabiti ve makine zabiti, • Yat ve balıkçı gemisi kaptanı, • Geminin yönetim ve yönlendirilmesi ile bağlantılı kara görevlerinde meslek elemanı olarak çalışabilir. Ayrıca, kıyıdaki bakım servislerinde ‘teknik yetkili’ pozisyonunda iş bulabilir. Meslekî eğitimini başarılı biçimde tamamlamış kişiler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olanlar ise yönetimin belirlediği kurallar içinde göreve başlar ve mesleklerinde yükselir. Gemi adamı olmak isteyenler; • T.C. vatandaşı olmak (Kıbrıs ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ile ilgili özel durumlar vardır), • Gemi Adamı Yönetmeliği’nde belirtilen yeterlik dereceleri için yaş, öğrenim derecesi, eğitim ve hizmet süreleri ile ilgili şartları yerine getirmek, • Sağlık durumunun “Gemi Adamları Sağlık Yönetmeliği”nde belirtilen şartlara uygun olduğunu, “Gemi Adamı Yönetmeliği”ne göre belgelemek, • “Gemi Adamı Yönetmeliği”nde belirtilen suçlardan ceza almamış olmak, gibi yasal koşulları taşımak zorundadır.