TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda görme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Görme engelliler sınıf öğretmeninin görme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
- Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir.
- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
- Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
- Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,
- Okul araç-gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilim konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler,
olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Görme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Öğretmenler çalışırken uzun süre ayakta kalabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ‘’ Görme Engelliler Öğretmenliği'’ bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince,Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir.
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra, yüksek lisans yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Zihin engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1181
favori
like
share
BLUEROJ Tarih: 11.10.2008 00:03

Zihin Engelliler Öğretmenliği
1983 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Programı oluşturmaktadır. Bu Program Türkiye'de özel eğitim alanına lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren ilk programdır. O tarihte öğrenciler dördüncü sınıfta zihin engelliler öğretmenliğini ya da işitme engelliler öğretmenliğini seçmekte idiler. 1989 yılında Özel Eğitim Bölümünün kurulması ile -Türkiye'nin ilk Özel Eğitim Bölümü- doğrudan Zihin Engelliler Öğretmenliği Programına öğrenci alınmaya başlamıştır. Başlangıçta 30-35 olan öğrenci kontenjanları son yıllarda 50 öğrenciye çıkarılmıştır. Programa sözel puanla öğrenci alınmaktadır. Programa yerleştirilirken anadolu öğretmen ve öğretmen liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri mezunlarına ek puan uygulanmaktadır. Programın dördüncü yılında, uygulamaya yönelik dersler yer almaktadır. Bu dersler Üniversitemiz bünyesinde yer alan Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Biriminde ve kent merkezindeki okullarda yapılmaktadır.
Programda Kaynaştırma ve Mesleki Eğitim yan alanları bulunmaktadır. Öğrenciler ikinci dönemde bu yan alanlardan birisini seçmektedir.
Programı bitiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel özel eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Programı bitiren öğrencilere bu kurumlardan büyük talep vardır.
Programın yer aldığı Özel Eğitim Bölümü'nün kadrosunda 4 Profesör, 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 10 öğretim görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.

AMAÇ
Zihin engelliler öğretmenliği programının temel amacı; ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin engelli bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmek; öğrencilere özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak; özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışmalar yapan resmi/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.