Bilgisayar Kullanımı

Meslek Tanıtımı: Bilgisayar Kullanımı

Bilgisayar kullanımı, farklı amaçlara yönelik olarak bilgisayarların kullanılması ve uygulamalarıyla ilgili çalışmaları kapsar. Bilgisayarlar 1980’li yıllardan önce, sadece büyük firmalar ve uzman kişiler tarafından kullanılırken özellikle 1990’lı yıllarda inanılmaz bir hızla yaygınlaşmıştır. Günümüzde bilgisayarlar orta ve küçük işletmelerin yanı sıra evlerde kişisel kullanıcılar için de vazgeçilmez araçlar hâline gelmiştir. Tüm iletişim araçlarının önüne geçen bilgisayar sayesinde yazılı, görüntülü ve sesli iletişim kurmak son derece kolaydır.

Bilgisayar teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler yazılımların yanı sıra donanımların artışını da beraberinde getirmiştir. Donanım, bilgisayarın kullanımıyla ilgili her türlü cihaz, araç gereç ve parçayı ifade eden fiziksel birimdir. Yazıcı, tarayıcı, klavye, fare, hoparlör, bilgisayarın içinde bulunan kart ve parçaların tümü birer donanımdır. Bilgisayarın kullanım alanları genişledikçe günlük yaşamdaki birçok araç ve eşya bilgisayarla uyumlu hâle dönüşmüştür. Günümüzde fotoğraf makineleri, kamera, müzik çalar ve ses kayıt cihazları gibi araç gereçler dolaylı ya da doğrudan bilgisayar desteğiyle çalışır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasının bir diğer avantajı; her türlü bilgi, doküman, görüntü kayıtlarını depolama, koruma ve yayma konusundaki kolaylıklardır. Günümüzde koca bir odayı dolduracak yazılı ve görsel dokümanı DVD ya da çeşitli bilgi depolama aygıtlarının içinde korumak mümkündür. Bilgisayarın insan yaşamına getirdiği devrim niteliğindeki bir başka boyut ise internettir. Önceleri, birkaç bilgisayar arasında bağlantı kurma mantığıyla başlayan internet, bugün dünyanın her yerindeki bilgisayarlar arasında iletişim kurulmasını sağlar. İnternet sayesinde her türlü bilgi ve haber, aynı anda tüm dünyada paylaşılır. Ayrıca, internet aracılığıyla ticarî faaliyetlerin kapsamı da genişlemiştir. Günümüzde ağ safyalarından (web sitelerinden) pazarlama ve satış yapılabilir. Aynı şekilde, bankacılıktan kargo gönderimine, fatura bilgileri almadan market alışverişine kadar birçok işlemi "online" (onlayn) hizmetler yoluyla yapmak mümkündür. İnsan hayatını bu kadar kolaylaştıran internetin en belirgin özelliği sınırları ortadan kaldırması, zaman ve mekânın ötesine geçerek hız unsurunu ön plana çıkarmasıdır. İnternet yoluyla her türlü reklam tanıtım çalışması da kolaylaşmıştır. Bunun en tipik örneği firmaların, tanıtım çalışmaları için basılı malzemelerin yanı sıra web siteleri aracılığıyla tanıtım yapmasıdır. Günümüzde aklımıza gelebilecek her türlü işletmenin web sitesi vardır. Bilgisayar kullanımı bütün mesleklerin vazgeçilmez bir gereği olmuştur. İş yaşamının ayrılmaz parçası hâline gelen bilgisayar kullanımı ve internet, yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Web tasarımcılığı, ağ yöneticiliği bu mesleklerin başında gelir. Bu alandaki işlemlerin profesyonel olarak yürütülmesi ve hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi için eğitimli ve yetişmiş meslek elemanlarına her zaman ihtiyaç vardır. Tasarım gücü, yaratıcılık ve bilgisayarla ilgili teknik bilgi gerektiren bu mesleklerin eğitimi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve çeşitli kurumların açtığı kurslarda verilir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin sertifika programında da meslekî eğitime başlanacaktır. Ülkemizde ve tüm dünyada sürekli gelişen ve genişleyen bilgisayar kullanımı, geleceği parlak alanların başında gelir. Bu alanda eğitim alarak, meslek sahibi olmayı düşünen kişiler, mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanmaz. Web tasarımcıları ve ağ yöneticileri, yurt dışında mesleğini icra edebilir. Ayrıca, bu meslekler herhangi bir işletmede ücretli olarak çalışmanın yanı sıra bağımsız olarak da yapılabilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1277
favori
like
share