Bilgisayar Bilimi

Meslek Tanıtımı: Bilgisayar Bilimi

Bilgisayar bilimi; bilgisayar sistemlerinin ve yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımını içerir. Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan yok denecek kadar azdır. Sanayinin her alanında ve hizmet sektöründe bilgisayarlar vazgeçilmez araçlar hâline gelmiştir. Günlük ofis yazışmaları ve temel haberleşme için üretilmiş yazılımların yanı sıra her alanda ayrı amaçlara hizmet eden binlerce bilgisayar yazılımı vardır.


Bilgisayar ortamında yapılan tüm çalışmalar, bilgi birikimi ve dikkat gerektiren işlerdir. Bu nedenle bilgisayar alanında görev yapan kişilerin meslekî eğitim almış olması çok önemlidir. Bilgisayar yazılımları, bu konuda uzmanlaşmış, donanımlı kişi ve kurumlar tarafından üretilir. Bugün yazılımlar ülkelerin ekonomisini belirleyen önemli faktörlerden biri hâline gelmiştir. Hatta dünyanın en zengin kuruluşları arasında yazılım şirketleri yer alır. Yazılımları üreterek tüm dünyaya satış yapan firmalar stratejik ve ekonomik güce sahiptir. Kullanıcıların işlerini daha hızlı ve kolay yapmalarını sağlayan yazılımlar, ihtiyaca ve uygulamada karşılaşılan sorunlara göre yeniden yapılandırılır. Bilgisayar alanında “güncelleme” olarak adlandırılan bu işlemler yine yazılım firmaları tarafından yapılır. Yaygın kullanımı olan programların kullanım özellikleri dünyanın her yerinde aynıdır, sadece farklı dillerde versiyonları yapılır. Ayrıca, özel amaçlara yönelik olarak çok çeşitli yazılımlar üretilebilir. Bugün aklımıza gelebilecek her konuda bir program yazılabilir ve kullanılabilir. Uygulamalı bilimlerin bir kolu olarak bilgisayar biliminin pratikte uygulanması bilgisayar mühendisliği dalıyla mümkündür. Bilgisayar mühendisliğinin temel amacı; mevcut olan donanım - yazılım teknolojisini, en etkin ve en verimli şekilde kullanarak kurumlara veya kişilere çözüm üretmektir. Bu alandaki mesleklerden bir diğeri yazılımcılıktır. Yazılımcılık günümüzün popüler mesleklerinden biridir. Yaratıcı düşüncenin yanı sıra teknik bilgi ve yeterlik gerektiren bu meslek son derece keyiflidir. Yazılımcı kendisinden istenilen bilgisayar programını ya da sistemi üretmek için programlama dillerinden birini kullanarak kodlar yazar, gerekli testleri yapar ve uygulamayı gerçekleştirir. Ülkemizde bu alandaki meslekî eğitim, meslek yüksek okullarında ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde verilir. Ayrıca, meslek liselerinde ve çeşitli eğitim merkezlerinde bu konuyla ilgili eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinde de bu alanla ilgili sertifika programlarında eğitim verilmeye başlanacaktır. Yazılımcı olmak isteyen öğrenciler, bu alandaki eğitimlerine meslek lisesi düzeyinden başlayarak doktora aşamasına kadar devam edebilir. Yazılımcılık matematikte başarılı olan, teknolojiye ve bilgisayar konularına ilgi duyan öğrenciler için uygun bir meslektir. Bilgisayar programlarının kullanıcısı olmakla yetinmeyen, aynı zamanda üretim yapmak isteyenler bu alanı tercih edebilir. Hayal gücü gelişmiş, yeniliklere açık kişiler bilgisayar biliminde başarılı olabilir. Üstelik bu alandaki iş imkânları ülkemizle de sınırlı değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede kariyer yapma imkânı vardır. Bilgisayar yazılımlarının üretilmesinde kullanılan özel programlama dilleri vardır. Ancak, tüm dünyada bilgisayar programlarının alt yapısı ve ana versiyonları İngilizce olarak üretilir. Dolayısıyla yurt içinde ya da yurt dışında bu işi yapacak kişilerin meslekî İngilizcesinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Bilgisayar bilimi alanında, yenileme çalışmalarının ve yeni yazılım üretiminin sonu yoktur. Bilgisayarların yaşamımızdaki yeri var oldukça yazılımlar da önemini koruyacaktır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 565
favori
like
share