SİVEREK’Lİ ŞAİRLER...


ŞAİR İBRAHİM RAFET
Şair İbrahim Rafet, 1875 yılında Siverek'te doğmuştur. Kadirzade ailesinden Abdurrahman Behçet Efendi'nin oğludur.
Siverek Feyziye medresesinde okuyan İbrahim Rafet, o zamanın müftüsü Zülfükar Efendi'den ve Hacı Yusuf Sami Efendi'den ders almıştır. Burada Arapça ve Farsça derslerinin dışında müspet ilimleri de okumuştur. İbrahim Rafet şiirlerinde "RAFET" mahlasını kullanıyordu. Peygamberimizin mevlidi şerifini de yazmıştır. Tüm şiirlerinin toplandığı iki ciltlik divanı mevcut olup basımı yapılmamıştır.
l342 (1926) yılında bir çok aşiret reisleriyle beraber Konya’ya sürgün edildi. O dönemde Atatürk'e hitaben yazıp gönderdiği bir şiir üzerine, sürgünü kaldırılan şair İbrahim Rafet, Konya'da memurluğa atandı. Burada 18 ay kaldıktan sonra Siverek'e döndü. Geri kalan ömrünü Siverek'te geçirdi ve 4 Şubat 1938 yılında vefat etti. Siverek’te defnedildi.

Şiirlerinden örnekler:

Yad eyle o demleri ki sefilane gezerim
Çar köşe-i otağı garibane gezerim
Etmişti gönül hayli zaman yurdunu gaip
Ben de o garip elde hazinane gezerim

...............

Her veçhile kurtulmadan ümidi kesince
Çal patlasın her yerde sefilane gezerim
Dehr ateşini zehrile söndürmek için
İstimli dimağımla rindane gezerim

HACI YUSUF SAMİ EFENDİ
Hacı Yusuf Sami Efendi, Kadirzade ailesinden Müftü Eyyüp Efendi'nin oğlu olup 1846 yılında doğmuştur.
Arapça ve Farsça dersleri ile birlikte Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Hesap, Hendese, Hayvanat, Nebatat ve İlm-i nücum derslerini almıştır. Şiir dalında ve Hat sanatında da büyük başarılar sağlayan Yusuf Sami Efendi, uzun bir süre müderrislik yapmıştır. Siverek'te başta Ulu Cami ve Gülabi Bey camileri olmak üzere bir çok camideki hat örnekleri kendisine aittir. Bu yazılar günümüze kadar ulaşmıştır.
Kendi el yazısıyla yazmış olduğu kitaplardan bu gün elimizde mevcut olanlar şunlardır.

1-Mevlid'i şerif
2-Künuzün-niem
3-Hilye-i Saadet
4-El Kasidetün- Necatiye
Yusuf Sami Efendinin halen Ulu camide kendi hatttıyla yazmış olduğu ve kendisine ait olan Hilye'i şerif kasidesi şöyledir.
Ne devlettir bu devlet kim bize lütfu inayettir
A'tayı bi nihayet Lihye-i paki saadettir

Zamanı fırsatı elden bırakma gel ziyaret kıl
Niyaz et halisane çün ziyaretgahi ümmettir

Selat ile selam et kubbe-i hadraya arz eyle
Edibane ziyaret eyle yahu vakit fırsattır

...............

Resuli müctebanın yadigarıdır riayet kıl
Buna ta'zimu tavkir eylemek Sami itaattır

BİCAN(Ahmet)
Siverek'te doğmuş ümmi bir halk şairidir. Keçeci olarak 1902 yılında Urfa’ya gelmiş ve altı yıl burada kalmıştır. 1910 yılında vefat eden Ahmet Bican'ın mezarı Siverek'tedir.

Şiirlerinden bir örnek:

Haramizadeler durdu nişane
Bak nasıl kıydılar şu perişane
Müessir kurşunlar erince cane
Doldurdu efganı çölü yabanı

Ne yatarsın uyan ey kaddi ar'ar
Seni vuran kimdir kim o derbeder
Rehberdir zatına Cenab-ı Haydar
Dünyevi uhrevi yüksektir şanı

Hazık tabip keşfetmedi yarayı
Kime arz edeyim bu macerayı
Maktul diye takrir eden tuğrayı
Hamemdir eyleyen zarı nihanı

Şahedet şerbetin şu genç yaşında
Nuş ettin mi anı mevtin çağında
Bağban olduğun dostun bağında
Kokladın mı sümbül ile reyhanı

ŞAHAP
1889 yılında Siverek'te doğdu. Ailesi Kadirzadelerden olup Harran sağlık memurluğu yapmıştır. 1932 yılında gittiği Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Mezarı Diyarbakır Mardin Kapı mezarlığındadır.

Şiirlerinden bir kıta :


Ne dinsizsin a zalim meclisinde bir safa yoktur
Vücudum yandı ser ta ser bana dar'üş-şifa yoktur
Bütün haban içinde sen gibi hiç bi-vefa yoktur
Bilirdim bi-vefasın zerrece sende vefa yoktur
Lebi hamranı gösterdin beni anınla kandırdın

Prof.Dr.ABDÜLKADİR KARAHAN
Hacı Zülfükar Karahan'ın oğlu Abdülkadir Karahan, Türkiye’nin Eski Türk Edebiyatçılarının önde gelenlerindendir. 1913 yılında Siverek'te doğmuştur. İlk tahsilini Siverek'te yaptıktan sonra 1934 yılında İzmir Muallim mektebinin orta kısmını bitirdi. 1934-35’te İzmir’de öğretmenlik yaptı. Daha sonra İzmir Lisesini bitirdi.

1939 yılında İstanbul Üniversitesi Türk dili ve Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. 1939-1942 yılları arasında Samsun Lisesinde, 1942-1947 yılları arasında da İzmir İnönü ve Atatürk Liselerinde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1945 yılında Doktor, 1952’de Eski Türk Edebiyatı Doçenti oldu. Daha sonra Eski Türk Edebiyatı Profesörlüğüne yükseldi.
27 Mayıs 1960 İhtilalinde Üniversitelerden uzaklaştırılan 147’ler arasında o da vardı. Daha sonra kürsüsüne döndü. 1983’te emekli oldu. Uluslar arası kongrelerde 70’i aşkın tebliğ sundu. Şiirle edebiyata giren ve bir de şiir kitabı çıkaran Prof.Dr.Abdülkadir Karahan Eski Türk Edebiyatını konu alan araştırma ve incelemeleriyle bilinir.

Eserlerinden Bazıları:
1-Güneşin Doğduğu Yurt (Şiirler-1934)
2-Fuzuli Muhiti Hayatı ve Şahsiyeti (1949)
3-Nabi (1953)
4-Nef'i (1954)
5-Fatih Şair Avni (1956)
6-Fuzuli'nin üç dilde şiirleri

Şiirlerinden bir örnek:
.................
Gün ufukta belirdi sular parlıyor bakın
Şimdi Dicle ruhuma parmaklarımdan yakın
O da ışık içinde koşuyor ileriye..


Yer yüzü bir uçmağı andırıyor doğuda
Altından saçlarını güneş yıkıyor suda
Güneşi yudum yudum içen ırmak sarhoştur.

Gök kutlular gibidir bu doğuşu yakından
Dağlar dönmüşe benzer heybetten bir akından
Bilseniz gün doğuşu Dicle’de ah ne hoştur.

Prof. Dr. İHSAN SEZAL
1947 yılında Siverek doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siverek ve Diyarbakır'da bitirdi. 1965 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinde başladığı üniversite öğrenimini gittiği İngiltere'de tamamladı. Lisans ve yüksek lisansını Manchester ve Bath Üniversitelerinde yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını yaptı. 1988 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. Müsteşarlığın yanı sıra dört yıl (1987-1991) YÖK üyeliği yaptı. UNESCO Milli komisyonu yönetim kurulu üyesi ve Başkan yardımcılığını da yapan Prof.Dr.İhsan SEZAL, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı iken, 1995 yılında Başkent Üniversitesi "Sosyal Bilimler Enstitüsü"nü kurmak görevini üstlendi (1995).
Basılmış Kitaplarından Bazıları :

1-Alaca Dünya (Şiir 1969,1996)
2-Sosyoloji Yazıları (1983,1991,1995)
3-Sabır ve Gül (Şiir 1989)
4-Hangi Gökyüzü (Şiir 1995)

ANLAR

Hasretini vatanın
Gurbette kalan anlar
Kıymetini güneşin
Siste boğulan anlar

İçin için kavruldum
Sılanın özlemi ile
Bu adamın derdiyle
Tutuşmuş yalan anlar

Öpmek kara toprağı
İçmek ak pınarlardan
Susadım öz yurduma
Susuzluk çeken anlar

Durmuş zaman akmıyor
Günler yıl kadar uzun
Geceler kum tanesi
Çölleri aşan anlar

Gözlerim buğu buğu
Kafam dumanlıdır hep
Öz sevgi ateşinde
Aşk ile pişen anlar

MEHME RAGIP KARCI
1945 yılında Siverek’te doğdu. İlk ve orta tahsilini Siverek’te yaptı. Erzincan’da askeri liseyi bitirdi. Dil ve Tarih-Coğrafyada Farsça eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet dairelerinde görev yaptı. TRT’de pek çok belgesel program yapmıştır.
Yayınlanmış şiir kitapları vardır.
”bir başkasının kitabı”
“ yeni bir sevda süleymanı” kitapları ile tanınmıştır.

Çocukları Aramak
Göğe en yakın bir ıslaklıkla inerken toprak
Hani o anda bir ağız kavgasıdır başlar
Çocuğun bir kar büyüsü gibi gidişini görürken
ana
Beşikte dağılan bir dumandır
Dokuz ayın dinmez sancıları

Ve ölüm işte o anda
Gerinip gerinip de
Yağınca taş sessizliğini üstüne
Eğilip eğilip de
Bir kadın saçının düştüğü yerde aramalı

çocukları

MERAL DALAMAN
1950’de Siverek’te doğdu. Yazı hayatına şiirle başladı. Öğretmenlik ve çeşitli yayın evlerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. İlk öğretim okulları için yardımcı ders kitapları hazırladı. Yayınlanmış şiir kitaplarından bazıları: “Deli Fırat”, “Dolu Dizgin Nereye?” “Dudaklarında ismin olacak” ve “Dünya Çocuklarına”
Şiirlerinden bir örnek:

Ben Bir Öğretmenim

Uzat bana ellerini yavrum!
Ben bir öğretmenim
Öyle ürkek ürkek
Bakma bana yavrum
Ben! seninle senim

Acınız, acım oldu.
Neşeniz, tebessümüm
Hep beraber uygarlığa
İnan bana yavrum
Anayım sana, öylesine şefkatli
Babayım sana , öylesine güçlü.
Arkadaşım, kardeşim
Seninle mutlu
Seninle mutlu

Sen bu yurdun yarını, geleceği.
Mimar dediler bana, verdiler seni
Seni, sen yapmak için and içtim
Uğruna feda ettim
Gündüzümü, gecemi

......
A.HİCRİ İZGÖREN
1950 yılında Siverek’te doğdu. Yüksek öğrenimini Diyarbakır Eğitim Enstitüsü (Sosyal Bilimler)’nde tamamladı. 1980 yılından beri yurt içi ve yurt dışında çeşitli yayın organlarında şiirleri yayınlanmaktadır. Yayınlanmış şiir kitapları şunlardır.
“Acıyla Diri”, “Sessizliğin Sağanağı”, “verilmiş Sözdür.”
Şiirlerinden bir örnek:

36.Enlem

Bütün acıları gözlerinde damıttım
Zaman koyaklarda rehindir artık
Erteledim kederi

Bir yanım yağmura saplı bir yanımda kar
Unuttum nerde yiter nerde doğar gün
Eriyip dağılıyor bıraktığım gölgeler
Ağıtlarda bekletilirim, şimdi yeniden
Oysa kaç kez koparıp urganımı
Şarkılarla geçmiştim bu geçitlerden

Ayak izleri silinmiş burda tarihin
Yıldızlar anadan doğma kördür
Birer uçurumdur çocuk gözleri

ALİ FUAT FIRAT
Bir şair, gurbette ve hasta. Bu insanın memleket hasretini düşünün. Siverek kokusu... Çocukluğunun, gençliğinin hatıralarıyla dopdolu sokakları, ara sokaklardaki küçük kahveler, kadınların, seyyar satıcıların, mahalle arasında oynayan çocukların, şehir etrafını saran bağlardaki bağbancıların, şen şakrak bağırtıları ve bu insanların memleket havası kokan, Siverek kokan, deyimleri, mahalli yer ve maruf şahıs isimleri...!
Ali Fuat Fırat, Siverek'in yetiştirdiği bağrı yanık bir şairdir. Siverek'ten ayrı kaldığı yıllarda, hasta yatağında Siverek hasretiyle yanıp tutuşurken, hayalinde canlandırdığı memleketini ustalıkla mısralara dökmüştür.

a.hicri izgören, a.hicri izgören hayati, a.hicri izgören kimdir, ali fuat fırat, ali fuat fırat hayati, ali fuat fırat kimdir, bican(ahmet), bican(ahmet) hayati, bican(ahmet) kimdir, hacı yusuf sami efendi, hacı yusuf sami efendi hayati, hacı yusuf sami efendi kimdir, mehme ragıp karc ıhayati, mehme ragıp karcı, mehme ragıp karcı kimdir, meral dalaman, meral dalaman hayati, meral dalaman kimdir, prof. dr. ihsan sezal, prof. dr. ihsan sezal hayati, prof. dr. ihsan sezal kimdir, prof.dr.abdülkadir karahan, prof.dr.abdülkadir karahan hayati, prof.dr.abdülkadir karahan kimdir, siverek’li şairler, siverek’li şairler kimdir, şahap, şahap hayati, şahap kimdir, şair ibrahim rafet, şair ibrahim rafet hayati, şair ibrahim rafet kimdir

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1095
favori
like
share