Çiçek,Örgü,Dokuma Öğretmen


TANIM

Bireyin çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkinlere el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir

GÖREVLER

Çiçek, Örgü, Dokuma konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, bu program çerçevesinde;
-Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı yapar,
-Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur,
-Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
-Öğrencileri belli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,
-Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,
-Öğretmenler kurulu toplantısına katılır,
-Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir
-Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,
Teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,
-Günlük ve yıllık çalışma planları,
-El tezgahı, dikiş makinesi, cendere, cendere kalıpları,
-El ütüsü,
-Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Ders kitapları, yardımcı kitaplar ve alanı ile ilgili süreli yayınlar


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin;

-Şekil algısı gelişmiş,
-Sözlü ifade ve tahmin edebilme gücü yüksek,
-Görme, işitme ve dokunma duyusal yetenekleri yüksek,
-El, parmak, göz-el eşgüdümü gelişmiş,
-Çizim yeteneği gelişmiş,
-Estetik görüşe sahip,
-Yaratıcılık özelliği gelişmiş,
- İşine özen gösteren,
- Sabırlı, hoşgörülü,

kimseler olmaları gerekir


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar Görevini genellikle ayakta yürütür Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur Alerjisi olanlar ile görme, işitme ve ortopedik (el-ayak) özürlüler için yürütülmesi güç bir meslektir Çalışırken atölye ortamında öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halinde bulunur
İşin durumuna ve çalıştığı işyerinin çalışma saatlerine uygun olarak tam ve yarım gün çalışırlar Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında iş bulabilirler Mezunların ataması Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği El Sanatları / Dekoratif Sanatlar alanına yapılmaktadır İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman yönetici, alanı ile sanat danışmanı olarak da çalışabilirler
Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilmeleri mümkündür

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 851
favori
like
share