Çevre Mühendisi

TANIM

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir

GÖREVLER

- Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
- Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
- İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
- Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
- Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
- Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
- Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Araştırmaya meraklı,
- Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
- Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
- İşbirliğine açık,
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre mühendisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi, özel kuruluşlarda da çalışabilirler Serbest çalışma olanağı da vardır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Çevre Mühendisliği” bölümünde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)" puanı almak gerekmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 583
favori
like
share
nichole Tarih: 28.01.2009 10:20
çevre müh serbest çalışabilir denmiş ama piyasada ne iş yapıyorlar bilen varsa yazıversin
okanoo28 Tarih: 28.01.2009 07:51
bir Çevre Mühendisi olarak paylaşıma teşekkür ederim