Çelikhane İşletmecisi


TANIM

Yüksek fırından gelen sıvı piki (dökme demiri), istenilen kalitede çeliğe dönüştürmek için gerekli işlemleri yapan kişidir

GÖREVLER

- Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşır,
- Potalar üzerindeki cürufu alır,
- Derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturur,
- Madeni belli bir yükseklikten belli bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba döker,
- Konvektörden çıkan artık maddeleri temizler

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Konvektör, pota ve tandişler, kireç, ferro alyaylar, hurda, sıvı pik, döküm kalıpları, gezer pota kumanda tablası, vinç sapanı, ergimiş metal malzemeler, gözlük

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çelikhane işletmecisi olmak isteyenlerin,
- Bedenen güçlü, dayanıklı , ayakları ve kolları sağlam,
- Ellerini ustalıkla kullanabilen,
- Göz-el eşgüdümü ve tepki hızı yüksek,
- Alet, makine ve metallerle çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı kimyasal gazlı, tozlu ve nemlidir Çalışırken alet, malzemelerle ve metallerle uğraşılır


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek ile ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir
Meslekle ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır
Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmektedir
Meslek elemanlarının başlıca çalışma alanları:
- Demir Çelik Sanayii,
- Haddehaneler,
- Dökümhanelerdir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmekte olup, yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda tüm mesleki merkezlerinde bu alana yönelik eğitim programları düzenlenebilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çelikhane işletmecisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır
Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir
Meslek eğitimi esnasında “Çıraklık Eğitimi Programı”nda yer alan genel bilgi dersleriyle beraber meslekle ilgili dersler alınmaktadır
Meslekle ilgili teorik ve pratik eğitim iç içe olup, öğrencilerin meslek dallarında yeterlilikleri bir bütünlük içinde sağlanmaktadır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 447
favori
like
share