COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir

GÖREVLER

Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir
Coğrafya öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Sözlü ifade gücüne sahip, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafya öğretmeni, sınıfta görev yapar Görevini genellikle ayakta yürütür Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Coğrafya öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar
- Coğrafya dersi dışında, Milli Coğrafya, Turizm, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Çevre ve İnsan, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Jeoloji ve Sosyal Bilgiler derslerine girebilirler
- Bunun yanı sıra özel dershane vb kuruluşlarda görev yapabilirler

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 830
favori
like
share