Biyolog

TANIM

Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir
GÖREVLER

Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir
Araştırma alanında çalışan biyolog:
- Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
- Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,
- Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler
Uygulama alanında çalışan biyolog:
- Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,
- Tahlil edilecek kan, idrar vb maddeleri çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutar,
- İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar,
- Biyolojik zenginliklerimizin araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Laboratuar araç-gereçleri,
- Mikroskop,
- Kimyasal maddeler,
- Bilgisayar


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyolog olmak isteyenlerin;
- Akademik yeteneği yüksek,
- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Bilimsel meraka sahip, bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen,
- Görme duyusu ve belleği güçlü,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Sabırlı ve dikkatli,
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda , inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışmak gerekebilir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyologlar, kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar Biyoloji bölümü mezunları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” veya “Pedagojik Formasyon Programı” nı tamamlamaları durumunda “Biyoloji Öğretmenliği” yapabilirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin “Biyoloji” bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)" puanı almak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır Eğitim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik, Fizyoloji, Bitki Fizyolojisi, Türkiye'nin Bitki Örtüsü, Evrim, Parazitoloji, Bitki Ekolojisi ve Coğrafya, Ekoloji gibi dersleri alırlar

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 382
favori
like
share