Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

TANIM

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir

GÖREVLER

- Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder,
- Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar,
- İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlar,
- Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarır (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapar,
- İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,
- Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapar,
- Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenler,
- Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve denetler

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Fiş, fatura vb belgeler,
- Çeşitli dokümanlar,
- Vergi ve ilgili kanunlar

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematik ve mantık konularında başarılı,
- Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen,
- Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan,
- Dikkatli, sabırlı, düzenli ve titiz, sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanları sakin, temiz, iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda görev yaparlar Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak gözleri rahatsız edebilir Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmak gerekebilir Meslek elemanları çalışmaları sırasında muhasebecilerle, işverenlerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır Bundan dolayı bu alanda bilgisayar programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada her zaman ihtiyaç duyulmaktadır

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 807
favori
like
share