Bilgisayar Programcısı

TANIM

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir


GÖREVLER

- Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını
sağlayacak bilgisayar programları yazar,
- Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en
uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazar,
- Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygular,
- Yazdığı programı test eder,
- Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar (macintosh, PC vs)
- Disket, disk,
- Printer, scanner, klavye gibi araç-gereç ve malzemeler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayar programcısı olmak isteyenlerin;
- Sistemli düşünme gücüne sahip,
- Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı,
- Kendini yenileyebilen, araştırmacı,
- Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp
bunu bilgisayar diline aktarabilen,
- Sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Bilgisayar Proğramcılığı” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” olarak değişmesi nedeniyle, “Bilgisayar Proğramcılığı” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Bilgisayar Proğramcılığı” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programına girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS ) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almak gerekmektedir
Meslek Liselerinin Bilgisayar,Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi/Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,Bilgisayar Yazılımı bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını tercih ettiklerinde orta öğretim başarı puanları 065 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 466
favori
like
share