Beton ve Betonarme Kalıpçısı

Tanım


Beton dökmek için ahşap, plastik veya metalden kalıplar hazırlayan, kalıpları inşaat alanında projeye uygun yerlere yerleştirerek, betonu kalıba döken kişidir


GÖREVLER

- Yapının planını inceleyerek, ip iskelesini ve aksları çakar,
- Kalıp yapacağı tahta, plastik veya metal levhaları işaretler, keser ya da hazır parçalardan kalıbı vida ve çivi ile monte eder,
- Hazırladığı kalıbı, yapılacak binanın uygun yerlerine yerleştirir,
- Betonu kalıba döker,
- Beton kuruduktan sonra kalıbı söker ve yapışan betonları temizler

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Keser, şakul, gönye, çeşitli testereler, çivi, metre, ahşap (tahta), rende, matkap, manivela, madeni tel, çivilik, ip, şeffaf hortum, terazi, çeşitli cıvata anahtarları, güvenlik kemeri ve ipi, metal kramponlu çivi batmaz ayakkabı, kask gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beton ve betonarme kalıpçısı olmak isteyenlerin;
- Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilen,
- Ağırlıkları kaldırabilecek, güç pozisyonlarda çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Gözünü ve ellerini eşgüdümle (uyumla) ve ellerini ustalıkla kullanabilen,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan ve yükseklik korkusu bulunmayan
kimseler olmaları gerekmektedir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beton ve betonarme kalıpçıları inşaatlarda görev yaparlar Çalışma ortamı açık alanda olup, çalıştığı mevsime göre aşırı soğuk ve sıcak olabilir İnşaatta çalışan farklı meslek elemanları ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler Mevsimlik çalışma söz konusu olabilir Vardiyalı çalışabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır Hızla artan nüfusun zorunlu ihtiyaçlarından birisi olan korunma ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için harcanan büyük çabalar ile, Türk inşaat firmalarının uluslararası ihale yolu ile yabancı ülkelerde iş almaları, anılan meslek elemanlarına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında geniş çalışma olanakları yaratmaktadır
İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların eğitilmeleriyle bu alanda çalışmaları sağlanabilir,
Teknolojinin gelişimi meslek elemanlarının ciddi bir eğitim ihtiyacını beraberinde getirmektedir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Beton ve betonarme kalıpçısı mesleğine yönelik olarak mesleki eğitim merkezlerinde eğitim programları sunulmaktadır Söz konusu merkezlere bu meslekle ilgili olarak yeterli sayıda müracaat olması durumunda eğitim programları uygulanabilmektedir
Ayrıca; Anadolu Teknik Liselerinin inşaat bölümleri ile endüstri meslek liselerinin yapı bölümleri ve bu liselerin bünyesinde bulunan teknik liselerinin inşaat bölümlerinde mesleğe ilişkin derslere yer verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir
Anadolu teknik liselerine girebilmek için İlköğretim Okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca, her yıl merkezi sistemle yapılan "Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı" ile ilgili bölümü kazanmak gerekir
Endüstri meslek liselerine giriş için de Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı" girmek ve başarılı olmak gerekmektedir Kontenjan dolmadığı durumlarda diploma notu ile de öğrenci alınabilmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi;
- Beton ve betonarme kalıpçısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıl, endüstri meslek liselerinin yapı bölümlerinde , teknik liselerde ve Anadolu teknik liselerinde ise 4 yıldır
- Meslek liselerinde haftanın 3 günü işletmelerde pratik, 2 günü ise okulda teorik meslek eğitimi verilmektedir
- Beton ve Betonarme kalıpçılığı mesleğini icra edenlerin tamamına yakın bölümü, geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulü ile yetişmektedir Bu eğitim şeklinde teorik eğitim yoktur Çalışılarak meslek öğrenilir

MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler Beton ve betonarme kalıpçısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur
Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler
BENZER MESLEKLER: Betonarmeci, Doğramacı, Yapıcı, Çatı ustası, Mozaikçi

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim merkezlerine ve endüstri meslek liselerine devam eden öğrenciler, işyerlerinde yapacakları pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere aylık ücret almaktadır Bir ustanın yanında çalışarak mesleği öğrenenlere işverenleri tarafından günlük yevmiye şeklinde bir ücret ödenmektedir
Meslek eğitimini tamamlayan bir kalıpçı ustası asgari ücretin iki ila dört katı tutarında aylık ücretle iş bulabilmektedir Bu ücret yerleşim bölgelerine göre değişmektedir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1629
favori
like
share