Bahçecilik - Bahçecilik Mesleği

Meslek Tanıtımı: Bahçecilik

Bahçecilik alanı; seralar ve açık alanlarda çeşitli üretim yöntemleri kullanılarak meyve, sebze ve süs bitkilerinin fide/fidan üretiminin yapıldığı alandır. Bu alanda fide/fidanın yetiştiriciliği, kültürel bakım ve hasat işlemleri gerçekleştirilir. Peyzaj projelerini uygulamak ve birbirinden farklı çiçek düzenlemeleri yapmak da bahçecilik alanıyla ilgili faaliyetlerdir.Bahçecilik alanında çalışmak isteyen bir kişi insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmemeli, teknolojik gelişmeleri takip edip bu teknolojiyi kullanabilmeli, alanında kazandığı bilgi ve beceriyi doğru kullanarak ihtiyaç duyulan kaliteli ürün ve hizmetleri sunabilmelidir. Meslek elemanının işinde başarılı olması için uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendirebilmesi, bu konuda gerekli önlemleri alması, araştırmacı olması, mesleğiyle ilgili tüm kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmesi gerekir. Günümüzde kentleşmenin artmasıyla insanlar yeşile hasret hale gelmiştir. Gerek bazı yerleşimlerde iskân izni için bahçe düzenleme zorunluluğu olması gerekse bazı kamu kurum ve özel kuruluşların özendirmesine bağlı olarak bahçe düzenlemesine olan ilgi artmıştır. Yeşil alan ve bahçelerle ilgili yasal düzenlemelerin belirli bölgelerle sınırlı olması bahçe düzenlemeciliğinin yaygınlaşmasını engellemektedir. Bahçecilik alanında örtü altı ve açık alandaki üretimde, seracılık, sulama, drenaj, ilaçlama yöntemlerinde yeni teknikler, tohum ıslah yöntemlerinde teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde eski ahşap yapılı seraların yerini demir yapılı seralar almakta, bitişik düzenli blok seralara doğru geçiş gözlenmektedir. Blok seralar oldukça gelişmiştir. Bu seralar ilaçlama ve sulama merkezi olarak kullanılabilir. Sera örtüsü olarak plastik yerine cam kullanımı oldukça artmıştır. Dünyada ve ülkemizde ekolojik tarımın yaygınlaşmasıyla ilaçlı mücadeleye alternatif olarak biyolojik mücadele önem kazanmıştır. Diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeler örtü altı yetiştiriciliğinde de otomasyonun artmasını sağlamıştır. Türkiye tarımsal üretim alanında, dünyada kendi kendine yetebilen ve ihracat yapabilen ender ülkelerdendir. Ülkemizde ekolojik faktörlerin uygunluğu ile işçilik maliyetlerinin diğer ülkelere göre daha düşük olması özellikle kesme çiçek, meyve, sebze, doğal bitki örtüsünde yetişen soğanlı bitkilerin ihracatında artış sağlamaktadır. Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşme hedeflenmektedir. Son yıllarda yaşanan dünya ekonomisinin yakınlaşmasına yönelik tüm gelişmeler, teknolojik yenilikler ve dünya pazarında söz sahibi olma yarışı, ülkelerde nitelikli eleman ihtiyacını arttırmıştır. Bu alanda yükselmek isteyen meslek elemanlarının iş ahlâkına sahip, mesleğini gerektiği gibi yapan ve meslekî eğitim almış kişiler olması gereki

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 435
favori
like
share