Camcılık - Camcılık Mesleği

Meslek Tanıtımı: Camcılık

Cam; şişeden pencereye, otomobilden optiğe, bilgisayardan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılan bir maddedir. Çevreye zarar vermemesi, geri dönüşüm yoluyla birçok alanda kullanılabilmesi gibi etmenler de bu maddenin kullanımını arttırmaktadır. Cam sanayisi ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde cam alanında yapılan ihracat ithalattan fazladır.Ülkemizdeki cam üreticileri, üretimlerinin dörtte birinden fazlasını ihraç etmektedir. İhracatın çoğu Avrupa ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Sektörde dış ticaret yapısının istikrarlı ve sağlam bir görünüm sergilediği söylenebilir. Cam sektörü başta düz cam ve cam ev eşyası olmak üzere, yurt içi talebin üzerinde bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ihracat, cam sektörü için hayatî bir öneme sahiptir. Türk cam sanayisi, dünya genelindeki yeniden yapılanma eğilimi ve yoğun rekabete paralel olarak iş gücü verimliliğini arttırmaya yönelik önlemler almaktadır. Sektörde çalışma standartları ve iş gücü maliyeti Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türk cam sanayisi, gerek ülke imalâtında gerek dünya cam sanayisi içinde gelişmiş bir alandır. Ülkemizde camcılık alanı istihdam kapasitesi açısından da önemli bir alandır ve bu alanda nitelikli meslek elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Camcılık üzerine meslekî eğitim almış kişiler yurt dışında da iş bulma imkânına sahiptir. Camcılık alanında, teknolojik ürünlerin dışında geleneksel yöntemlerle yapılan ürünler de bulunmaktadır. Geleneksel cam ürünleri, üfleme yöntemiyle yapılır. Camda ikincil işlemler denilen cam indirme, vitray gibi süsleme teknikleri de el emeği gerektirir. El sanatı sayılan bu cam ürünlerinin üretiminde de, nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır. Camcılık alanının altında; boş boru cam üflemeciliği, el tezyinciliği ve dekorculuğu, lüster ve emaye boyacılığı, yaldızcılık, lüster ve emaye boya fırıncılığı, füzyon cam kesimciliği, füzyon fırıncılığı, vitray cam kesimciliği, harmancılık, kalıpçılık ve çubukçuluk, harman ve tavlama fırıncılığı, dolu boru cam şekillendirmeciliği, kesme dekorculuk, malaturacılık, bizotecilik ve rodajcılık, makine pantografçılığı ve gravürcülüğü, asitlemecilik, kumlamacılık, folyoculuk ve transfercilik meslekleri yer alır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1376
favori
like
share
BLUEROJ Tarih: 11.10.2008 00:48

Camcılık
Binlerce yıldır camcılıkla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu mesleğin bir sanat olduğu görüşü kabul görmektedir. Camın şekillendirilmesi sürecinde çok kısa bir sürede hızlı, kararlı ve bir o kadar da yaratıcı müdahalelerde bulunmak ancak bir sanatçı eliyle mümkün olabilecektir.

Ilk camın, Fenike kıyılarında tüccarların yemek pişirirken tencerelerini koydukları güberçile topraklarının erirken kumla karışması sonucu oluştuğu söylenmektedir. Dünyanın birçok kentinde el imalatı cam ürünleri yapılmaktadır. Venedik'te özellikle de Murano Adası'nda camcılık işine özel bir önem verilmekte ve bu işi yapanlar seçkinlik kazanmaktadır. Bizim tarihimizde de Selçuklular zamanında cam eşyalar yapıldığı bilinmektedir. 19.yüzyılda Türk camcılığında ilerleme kaydedilmiş, Beykoz'da cam imalathanesi kurulmuştur. Bu imalathane çeşmibülbülleri ile tanınır. Beykoz camcılığının ve çeşmibülbülün yaratılmasında ve geliştirilmesinde, Venedik camcılığının ve Sultan III.Selim zamanında geleneksel sanayi alanlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemli etkisi olmuştur. Çeşm-i bülbül (Bülbülün gözü), 18.yüzyılın sonunda III.Selim'in Mevlevi dervişi Mehmet Dede'yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik'e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır. Cam, özel kum ve kaya çeşitlerinin yüksek sıcaklıkta eritilip soğutulmaya bırakılmasıyla işlenir. Çeşmibülbül yapımının normal cam yapımından farkı, camın içindeki beyaz ve renkli çizgileri oluşturan cam çubuklardır. Çeşitli renklerde olabilmekle beraber, çeşmibülbüller genellikle mavi beyaz üretilmektedir.