Yasak Şehir (Çince: 紫禁城) Çing ve Ming handedanlıkları zamanında Çin İmparatorluğu'nun en önemli sarayı olan Yasak Şehir Çin'in Pekin bölgesinde bulunmaktadır.

720,000 m² lik bir alana kurulu olan muazzam büyüklükteki sarayın 8,886 odası bulunmaktadır.

Unesco tarafından 1987 yılında en geniş alana sahip kültür mirası olarak belirlenmiştir. Tayvan Taipei'deki Milli Saray Müzesi ile aynı enstütüde olmalarına karşın Çin İç Savaşı'ndan sonra birbirlerinden ayrılmışlardır.

Yasak Şehir'in birçok ismi vardır. Çincesi Zijin Cheng olan sarayın litreatürdeki anlamı Mor Yasak Şehir'dir. Yasak denmesinin nedeni imparatorun izni dışında kimsenin saraya girememesinden gelmektedir. Zijin Cheng,çok sayıda anlam ile doldurulmuş isimdir." Zi " veya " mor " kutup yıldızına dayanır;ki eski Çin'de Ziwei yıldız olarak adlandırılır. geleneksel Çin astrolojisinde gök yüzü imparatorluğunun yeri idi. Çevrili gök yüzü bölgesi göksel imparator ve onun oğullarının krallığıydı. Yasak Şehir dünyevi imparatorun oturma mekanı olarak ikinci suretiydi. Jin veya "yasak" bir gerçeği referans ediyordu.Hiçbir kimse imparatorun izni olmadan saraya giremez ve terkedemezdi.Cheng in anlamı duvarlarla çevrilmiş şehirdir. Bugün site genel olarak Çince'de Gugong olarak bilinir.Anlamı " eski saray" dır.Bu binalara dayandırılan müze " saray müzesi " olarak bilinir. Müze etrafını çevreleyen mülklerin sorumluluğuna sahip olsa da.

Yasak Şehir dünyanın hayatta kalan en geniş sarayıdır.720.000 m² lik bir alanı kaplar(178 akre veya 0.28 mil²).Dikdörtgen olup,961 metre kuzeyden güneye ve 753 metre doğudan batıya uzunluğundadır. Bu kompleks 6 metre derinlik,52 metre kale hendeği ve 8 metre duvar yüksekliği ile etrafı çevrilir.Yasak Şehir Beijing'in duvarlı şehri olarak eski zamanlardan kalma merkez olması için dizayn edildi.Serbestçe etrafı kuşatılır,duvarlı alan imparatorluk şehri olarak adlandırılır.imparatorluk şehri iç şehir ile sarılır,onun güneyi şehir dışına açılır.Yasak Şehir kalıntıları Beijing'in projesinde önemlidir.Merkez kuzey-güney ekseni Beijing'in merkezinde kalır.Bu eksen güneye doğru Tiananmen kapısı ve Tiananmen meydanı'na gider.Çin Halk Cumhuriyeti'nin seremoni meydanıdır.Kuzeyde doğruca Çan Kulesi'ne ve Davul Kulesi'ne uzanır.İç şehrin kuzeyinde dünya tapınağı,batısında ay tapınağı,doğusunda güneş tapınağı yer alır.Dış şehrin güneyinde yanyana olan iki tapınaktan soldaki tarım tapınağı,sağdaki ise cennet (gök)tapınağıdır.

Yasak Şehir 7.9 metre yüksekliğinde kale duvarları ve 52 metre genişliğinde kale hendeği ile çevrilir.Kuzey ve güney duvarları arasındaki uzaklık 960 metredir.Doğu batı duvarları arası mesafe ise 750 metredir.Duvarların taban genişliği 8.62 metre olup,üste gidildikçe azalarak incelir ve 6.66 metre olur. Top hücümlarına dayanması için bu şekilde dizayn edilmiştir.Bu duvarlar sarayı savunmak ve tutmak için hizmet ederler.Onlar Rammed earth core(vurarak yerleştirilmiş toprak özü) ile inşa edilmişlerdir.Yüzeyler her iki tarafta da üç kat pişmiş tuğla ile kaplıdır.Yarıklar ve çatlaklar harç ile doldurulmuştur.Duvarların dört köşesinde kuleler oturur, anlaşılması zor çatı 72 çatı sırtı ,yeniden meydana getirilen Prens Teng köşkü ve Sarı Turna kuşu köşkü ile öğünen.Çünkü onlar Song Hanedanlığı'nın ressamlığında meydana çıkmıştır.Kuleler ,sarayın dış duvarlarda en iyi görünen parçalarıydı halk tabakasından olan insanlar için.Ve pekçok hikaye onlara iliştirildi.

Yasak Şehir, dünyada en geniş alana sahip olan saray şehridir. 720,000 m² lik alanın üzerine inşaa edilmiştir. Sarayın ertafı 6 metre derinliğinde hendeklerle ve 10 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Bu alan içerisinde 7 resmi salon, 17 saray ve diğer yapılar mevcuttur.

Sarayı çevreleyen surların her cephesinde birer kapı bulunmaktadır. Güney cephede Meridyen Kapısı, kuzey cephede Tanrının Kudreti kapısı bulunmaktadır. Tanrının Kapısı halk tarafından, Meridyen Kapısı ise sadece imparator tarafından kullanılmaktadır. Bu iki kapı arası 950 m, doğu ve batı duvarları arasında ise 750 m'lik mesafe bulunmaktadır. Duvarlar kanyon ve diğer saldırılardan korunmak amacı ile, kalın ve güçlü bir biçimde inşaa edilmiştir.

Surların üzerinde, dışarıyı ve içeriyi gözetlemek amacı ile sadece bir kule bulunmaktadır. Kuzeydeki diğer kapı ise Tiananmen Kapısı' dır. Mao Zedong'un ülkede komunizm rejimini ilan ettikten sonra bu kapıdan geçmiştir.

Yasak Şehir'in kuzeyinde büyük yeşil alan ve çiçek bahçeleri bulunmaktadır.Bu bahçede yaşları 100 ile 300 arasında değişen bir çok ağaç ve değişik türden birçok bitki bulunmaktadır.

Krallık rengi olarak yeşil kullanılmıştır. Her çatının köşesinde, içerde yaşıyanların önemine dair numara belirten belirtgeçler kullanılmıştır. 9 numara ise en üst mertebe, yani kralı betimlemektedir.

Yasak Şehir'in çevresinde krallık bahçeleri bulunmaktadır.Batı yakasında iki gölün ortasına kurulu olan binalar kümesi Zhongnanhai bulunmaktadır. Burası günümüzde Çin Komunist Partisi'nin merkez bürosudur.Kuzey batıdaki Behiai Parkı bölgenin en çok bilinen parkıdır. Parkın içinde bir göl bulunmaktadır. Jingshan Parkı ise son Ming imparatorunun, ayaklanan ordunun sarayı basması sonucunda intihar ettiği yer olarak bilinmektedir.

Günümüzde Tiananmen Kapısı'nın önünde, ortada ve her iki yanda olmak üzere üç adet Mao'nun heykeli bulunmaktadır. Soldaki heykelin üzerinde "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vatandaşlarına Uzun Ömür" yazmaktadır. Sağ anıtın altında ise "Birleşik Tüm Dünya İnsanları Uzun yaşasın" yazmaktadır. Burada uzun yaşama dileği sembolik olup, krallığı kastetmektedir. Fakat günümüzde tüm insanlığa olarak algılanmaktadır.

Gelenksel olarak Yasak Şehir iki kısma ayrılır.Dış avlu veya ön avlu, güney bölümleri içerir. Seremonik amaçlar için kullanılıyordu.İç avlu veya arka saray, kuzey bölümlerini içerir.İmparator ve ailesinin ikametgahıydı.Devletin günlük işleri için kullanılıyordu. Genel olarak Yasak Şehir,üç dikey eksene sahiptir.En önemli binalar merkez kuzey-güney ekseninde yer alır.Dış avlu Yasak Şehrin güney ucu kısmı, imparatorluğun seremoni merkeziydi.Meridyen kapısından girişte geniş bir alanla karşılaşılır,Taihemen (yüksek uyum kapısı) alanı,üzerinde beş köprünün boyda boya geçtiği kırılarak akan iç 'Altın su nehri tarafından delinip geçilir.Arkasında Taihedian (yüksek uyum salonu) alanı. Üç sıra kat beyaz mermer, teras alandan yükselir.Saray komleksinin merkezi,üç avlu bu terasın üstünde yükselir.Güneyden itibaren bunlar,Yüksek Uyum Salonu,Merkez Uyum Salonu ve Koruma Uyum Salonu.Yüksek Uyum Salonu en genişidir.Alanı kuşattığı seviyeden 30 metreden fazla yükselir.İmparatorluk gücünün seremonik merkezidir.Çin'deki en uzun ömürlü ağaç yapıdır.Dokuz at boyu genişliğinde ve beş at boyu derinliğindedir.Dokuz ve beş sayıları imparatorluk majestelerine sembolik olarak bağlantılı bulunmaktadır.İmparatorluk tahtı yakınındaki sekiz direk altın ile kaplıdır.Ve tüm alan ejderha motifleriyle kaplıdır.Ming Hanedanlığı döneminde imparator bu avluda devlet işlerini görüşmek için yer alıyordu.Qing hanedanlığı döneminde salon sadece seremonik amaçlı kullanıldı.Taç giyme törenleri,tayinler ve imparatorluk düğünleri gibi. Mekezi Uyum salonu daha küçüktür(Kare salon).İmparatorun seremoniler öncesi hazırlanması ve istirahati için kullanılıyordu.Üçüncü salon,Koruma Uyum salonu aynı şeyi veya konuyu tekrar gündeme getirmede ve aynı zamanda imparatorluk sınavının final sahne yeri olarak kullanılıyordu. Kuzey ve güney tarafından terasa getiren imparatorluk rampalarının ortası özelliği olan dikkatlice işlenmiş,sembolik ana rölyef oyulmuş sant eserleri içerir.Kuzey rampası(Koruma ve Uyum salonu arkası),tek parça taştan oyulmuş,16.57 metre uzunluğunda,3.07 metre genişliğinde ve 1.7 metre kalınlığındadır.Ağırlığı 200 tondur;ve Çin'deki böyle oyulmuş en geniş sanat eseridir.Güney rampası(Yüksek uyum salonu önündeki) hatta daha uzundur fakat,iki taş kalıbın birlikte birleşmesinden yapılmıştır. Dış avlunun güney batı ve güney doğusundaki Askeri Yükseklik ve Yazınsal Şeref salonlarıdır.Eskiden imparatorun çeşitli zamanlar bakanları kabul ettiği tuttuğu salon olarak kullanılıyordu.Daha sonra sarayın kendi basım evi olarak muhafaza edildi.Ve daha sonra büyük sekreterya ofisi haline geldi.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 976
favori
like
share