(1886-1973). Asıl adı David Gruen olan David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurucularındandır ve ülkenin ilk başbakanıdır. Polonya'nın Plonsk kentinde doğan Ben-Gurion, babası Victor Gruen'in etkisinde kalarak, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan Siyonist harekete katıldı . 1906'da, o zamanlar Osmanlı egemenliği altında bulunan Filistin'e işçi olarak gitti.

I. Dünya Savaşı'nın başlangıcından kısa bir süre 'sonra, Siyonist çalışmalarından dolayı Osmanlı yönetimince Filistin'den sürülen Ben-Gurion ABD'ye giderek, siyasal çalışmalarını orada sürdürdü. Daha sonra İngiliz ordusunda Yahudi Lejyonu'nun örgütlenmesine yardım etti. Savaş süresince de, Yakındoğu'daki lejyonda görev yaptı.


Ben-Gurion savaştan sonra, İngiliz manda*sı altına girmiş olan Filistin'e döndü ve Yahudi devleti kurma çalışmalarına katıldı. Yahudi İşçi Partisi'ni (Mapay) ve Genel İşçi Federasyonu'nu (Histadrut) kurdu. İşçi Parti*si daha sonra İsrail'deki en etkili siyasal güç haline geldi.


Ben-Gurion 1935'te, Yahudi topluluğunun Filistin'e göçü, yerleşimi ve kök salması konu*sunda çalışmalar yapan, dünya Siyonizm'inin en üst yönetim organı olan Yahudi Ajansı'nın başkanlığına seçildi.

1936'da Filistin'de yaşayan Araplar, Yahu-diler'in sistemli bir plan uyarınca Filistin topraklarına yerleşmelerine ve İngiliz manda*sına başkaldırdılar. Ben-Gurion Filistin'de yaşayan Yahudi topluluğunu, Yahudiler ile Araplar arasında bir denge kurmaya çalışan İngilizler'e karşı mücadeleye çağırdı.

II. Dünya Savaşı'yla birlikte Avrupa'da başlayan Yahudi kıyımı, Filistin'e göçü hız*landırdı. Savaşın sonunda Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarının bölünerek bir Arap, bir de Yahudi devleti kurulması kararı aldı.

Uzun yıllar bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması için uğraş veren Ben-Gurion, 14 Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Ku*rulu kararı uyarınca kurulan İsrail Devleti'nin bağımsızlık bildirgesini okudu. Başbakanlığa ve savunma bakanlığına getirilen Ben-Gurion İsrail ordusunun kuruluşuna öncülük etti. İlk Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail ordusunu yönet*ti. Savaş 1949'da Araplar'ın yenilgisiyle so*nuçlandı. 1953-55 arasındaki kısa bir süre dışında, 1963'e kadar başbakanlık görevini sürdürdü. Başbakanlığı süresince Araplar'a karşı sert ve saldırgan bir siyaset izledi. 1963'te kişisel nedenlerle başbakanlıktan ay*rıldı.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 318
favori
like
share