ASTURIAS, Miguel Angel (1899-1974). Guatemalalı şair, romancı ve oyun yazarı Asturias çağdaş Latin Amerika edebiyatının önde gelen temsilcilerindendir. 1966'da Lenin Barış Ödülü'nü, 1967'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Annesi Yerli olan Asturias, daha çok kü*çük yaşlarda Maya Yerlileri'nin kültürüyle ve çektikleri sıkıntılarla yüz yüze geldi. Ülkesin*de hukuk öğrenimi gördükten sonra 1923'te Paris'e gitti. Sorbonne Üniversitesi'nde Mayalar'ın dinleri ve efsaneleri konusunda yaptığı araştırmalar ilerde yazacağı öykü ve romanları için zengin bir kaynak oluşturdu. Daha ilk kitabı Guatemala Efsanelerinde (Leyendas de Guatemala; 1930) görkemli Maya uygarlığının (bak. Mayalar) efsanele*rinden yararlandı.

1933'te Guatemala'ya döndükten sonra, başta Sonetos (1936; "Soneler") olmak üzere şiir kitapları yayımlandı. 1946'da başlayan Meksika, Arjantin ve Fransa'daki diplomatik görevi sırasında yazarlığı da sürdürüyordu. Ele aldığı konular ülkesinin ve Latin Amerika'nın çarpıcı toplumsal gerçekleriydi. Ona dünya çapında ün kazandıran romanı Sayın Başkan'da (El senor presidente; 1946) bir diktatörün yaşamını anlattı. Diktatörün kişiliğini, uluslararası şirketlerin kuklası ol*masını o kadar başarıyla canlandırmıştı ki, daha sonra askeri darbeyle iktidara gelen her diktatör kitabı kendi eleştirisi olarak düşünüp yasakladı. Aslında Asturias'ın anlattığı, 1898-1920 yıllarında Guatemala'ya egemen olan diktatör Manuel Estrada Cabrera'ydı. 1949'da yayımlanan Hombres de maiz'de ("Mısır Adamları"), insanın "kutsal mısır"dan yaratıldığı yolundaki Maya efsanesinden yola çıkarak Yerli kültürü ile çağdaş teknolo*jinin çatışmasını anlattı. Birçok eleştirmen bu romanın Asturias'ın başyapıtı olduğu görü*şündedir.

Asturias, 1950-60 yıllarında verimli bir dö*nem yaşadi ve "Muz Üçlüsü" adı verilen üç romanını, Kasırga (Viento fuerte; 1950), ifeşil Papa (El papa verde; 1954) ve Gözleri Açık Gidenler'i (Los ojos de los enterrados; 1960) yazdı. Bu yapıtlarında, ünlü ABD şirketi United Fruit Company'nin, Guatemala or*manlarını yok ederek açtığı muz bahçelerinde çok ağır koşullarda çalışan işçilerin yaşamını anlatıyordu. Asturias, Maya efsanelerinden ustaca yararlanıyor, örneğin efsanede anlatı*lan doğa olayı kasırga ile halk ayaklanmasını simgeliyordu.

Seçimle işbaşına gelen liberal hükümetin 1954'te askeri bir darbe ile devrilmesinden sonra 1956'da diplomatik görevden ve Guate*mala yurttaşlığından atılan Asturias Arjan*tin'e yerleşti. Buenos Aires'te sekiz yıl yaşa*dıktan sonra bu ülkede de askeri darbe olması üzerine Avrupa'ya gitti. Guatemala'da yeni bir liberal hükümetin yönetime geldiği 1966' ya kadar Paris ve Cenova'da yaşadı. Yeni hü*kümetin verdiği Paris Büyükelçiliği görevini üstlendi. 1974'te Madrid'de öldü.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 446
favori
like
share
hakan2230 Tarih: 23.09.2008 20:45
Sürgünlerin Gölgesi Olmaz..

Sürgünlerin Gölgeleri Ülkelerinde Kalmıştır Demişti Ve Sürgünydeken Öldü..