İnsanın yaratılış gayesi, Allah’ın varlığına, birliğine tereddütsüz inanmak ve O’na kulluk etmektir Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli sûrelerinde mü’minlerin özellikleri anlatılır Bu konuda sizlere Kur’ân-ı Kerîm’den birkaç örnek sunmaya çalışacağız Bakara Sûresi’nin ilk âyetlerinde mü’minler, şöyle anlatılır: “Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler Âhirete de kesin olarak inanırlar”[1]

Mü’minûn Sûresi’nde, kurtuluşa eren mü’minlerin ibadetlerinden, ahlâkî davranışlarından, namus anlayışlarından, emanete riayetlerinden ve verdiklere sözlere gösterdikleri bağlılıklarından şöyle söz edilir: “Mü’minler gerçekten kurutuluşa ermişlerdir Onlar, namazlarında derin saygı içindedirler Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler Zekatı verirler İffetlerini korurlar Emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler Onlar, namazlarını kılmaya devam ederler”[2]

Nûr Sûresi’nde, ticarî faaliyetlerin ve günlük meşguliyetlerin, mü’minleri, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymaması gerektiği ise şöyle anlatılır: “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin, kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden (âhiretten) korkarlar”[3]

Furkân Sûresi’nde, mü’minlerin, temiz bir toplumun oluşmasında gayet önemli bir yer tutan prensiplere bağlılığı anlatılır Onların, ekonomik ve toplumsal hayatta sergiledikleri güzel davranışlara önemle vurgu yapılır Bu konuda Yüce Rabbimiz mü’minleri şöyle metheder: “Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler Kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) “selâm!” der (geçer)ler Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler Ve şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar Yine onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir Onlar, yalan şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir Onlar, kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar”[4]
Peygamberimiz’in mü’minlerin özellikleri hakkındaki hadisleriyle tamamlamak istiyorum: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz…”[5] “Mü’min’de şu iki haslet bulunmaz: Cimrilik ve kötü huy” [6] “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir”[7][1] Bakara, 2/3-5
[2] Mü’minûn, 23/1-9
[3] Nûr, 24/37
[4] Furkân, 25/63-73
[5] Buhârî, Sahîh, “Mezâlim”, 3; Müslim, Sahîh, “Birr”, 58
[6] Tirmizî, Sünen, “Birr”, 41
[7] Buhârî, Sahîh, “İmân”, 3; Müslim, Sahîh, “İmân”, 58

Dr Kerim Buladı
Zeytinburnu Vâizi


alıntıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2735
favori
like
share