[URL=http://imageshack.us]

Yeşil Medrese içerisindedir. İlk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese (Sultaniye Medresesi) 1414-1424 yıllarında Hacı İvaz Paşa’nın yaptığı yeşil Külliye’nin bölümlerindendir.

Medresenin planı Anadolu Selçuklularının açık avlulu (eyvanlı) medreselerini andırmakta olup, yapımında moloz, kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Avluyu çeviren sivri kemerli revaklardaki sütun ve sütun başlıklarının bir kısmı Bizans dönemine aittir. Revakların arkasında aynalı tonoz ile örtülü 13 medrese odası ve iki yan eyvan bulunmaktadır. Kubbe sekiz köşeli prizmatik Türk üçgenleri ile kaplı kasnak üzerine oturtulmuştur.

Mozaik çini ve renkli sırlarla bezeli Yeşil medrese’de MS.X. ve XX.yüzyıl arasında Anadolu Türk İslâm sanatına ait eserler ve MS.VII.yüzyıldan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar kullanılan İslami sikkeler sergilenmektedir. Ayrıca Osmanlı dönemi ahşap eserleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramikler, Türk-İslâm maden sanatı örnekleri, silahlar ve etnoğrafik eserler sergilenmektedir. İbn Hilâl İbn el-Bavvab’ın 365H./975M. tarihli dua kitabı, XIII.yüzyıl Beylikler dönemine ait tezhipli Bakara Suresi, Memlûk Sultanı Berkok’un Sultan Yıldırım Beyazıt’a hediyesi olan Kuran-ı Kerim, Sultan II.Mehmet’in ve III.Mehmet’in fermanları, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi büyük ustaların hatlarından örnekler de müzenin koleksiyonları arasında yer almaktadır.

Medresenin bahçesinde ise XV.yüzyıldan XIX.yüzyıla kadar olan dönemlere tarihlendirilen Bursa mezar taşlarından örnekler ile taş kitabeler sergilenmektedir.

Yeşil Cadde
Tel : (0224) 234 49 18
Faks : (0224) 234 49 19

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 600
favori
like
share