Transparent Layer Seçimi yapabiliriz.Layerler ile ilgili bir kaç konuya daha değinmek gerekiyor. Bu bölümde Layer'i seçme "Select Layer Transparency" işlemini yani Layer'in Transparent Seçimini anlamaya çalışacağız. Hatırlarsanız evvelce Layer'in içindeki küçük pencerelerden bahsetmiştik. Örnek imajımızdaki "Kare Layer" 'ine dikkat edersek küçük pencere içinde imajımızdaki mavi renkli kare şeklini görürüz.Buradaki mavi rengin etrafında karelere ayrılmış alanlar Transparent zeminleri ifade eder. Bunun anlamı şudur; layerdeki mavi renkli imaj altındaki Layerde ne renk varsa o rengin üzerinde kalır ve karelere bölünmüş alanlar alttaki imajın rengini alır. Örneğimizdeki imajımızda "Kare" adlı Layer seçili iken Fırça Aracı [Paintbrush Tool-(B)] ile mavi renkli karemizin dışından üzerine doğru başka bir renktte bir çizgi çizelim. Layer'in içindeki küçük pencereşeklini alır. Yani çizdiğimiz şekil karenin dışından başlayarak içine girdi dolayısıyla mavi renkli kare şeklimizin dışına taştı. Oysaki biz çizdiğimiz bu şeklin sadece mavi renkli karemizin içinde kalmasını dışarıya taşmamasını istiyoruz. Bunun kolay yolu Layer'in içindeki pencereye sağ tuş ile tıklayarak(veya Ctrl+sol tuş ile tıklayarak) açılan pencereden "Select Layer Transparency" komutunu seçmekle imajımızdaki mavi renkli karemizi seçili hale getiriyoruz. Şimdi yukarıda bahsettiğimiz Fırça Aracı ile boyama işlemini tekrar yapalım. Bu defa görüyoruz ki sadece seçmiş olduğumuz mavi renkli karemizin içine çizim yapabildik. karenin dışına ise Fırça Aracı çalışmadığı için herhangi bir çizgi çizemedik.

Kısaca özetlersek "Select Layer Transparency" komutunu ile imajımızda aynı Layer içinde ve sadece seçtiğimiz kısma müdahale edebiliyoruz.

Photoshop 6.0'ın bizim için çok faydalı bir özelliğini daha inceleyelim. Ana Menüden Layer/Arrange ile Arrange'ı açalım. Arrange Layerlerdeki şekillerimizin imaj penceresinde ayarlamak düzenli bir şekilde sıraya sokmak birbirleri arasındaki yerlerini düzenlemek için kullanacağımız çok kolaylıklar sağlayan bir özelliktir.
Bring to Front: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinin en üst sırasına taşır.
Bring Forward: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinde bir üst sıraya taşır.
Send Backward: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinde bir alt sıraya taşır.
Send to Back: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinin en alt sırasına gönderir. (Background'un üstüne.)
*Hatırlatma yapalım biliyorsunuz ki Layer Penceresinde üstte olan Layere ait resim imaj penceresinde de bir alttaki Layer resminin üstünde yer alır. Biraz karışık oldu alt-üst derken ama sizler deneyerek daha kolay anlayabilirsiniz...


Tekrar Ana Menüden Layer > Aling Linked ile Aling Linked'i açalım.
Aling Linked zincir ile link yaptığımız Layerlere ait imajların imaj penceresinde düzenlenmesini hizalanmasını sağlar. Arrange'den farkı ise buradaki değişiklik Layer Penceresinde değil de sadece imaj Penceresinde olur. Yani Layerlerin sırası değişmez. Seçilen Layerden hangi Layer'e ile link veridi ise link verilen Layer'e ait resim seçilen Layerdeki resme göre imaj penceresinde hizalanır düzenlenir. Bu özellik "Araç Seçenekleri Çubuğu"ndan da kontrol edilebilirler."Transparent Layer Seçimini" örnek imajımızın imaj penceresinde inceleyelim.Bunları Açıklayalım;
Top Edges: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek üst kenarına hizalar.
Vertical Centers: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek dikey olarak ortalar.
Botton Edges: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek alt kenarına hizalar.
Left Edges: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden) sol kenarına hizalar.
Horizonal Centers: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden) yatay olarak hizalar.
Right Edges: İmaj Penceresinde link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden) sağ kenarına hizalar.

Daha iyi anlamak için İZLEYİN"Arrange" özelliği ile Layerleri alta ve üste taşıyabiliriz.Alink Linked" ile resimlerimizi hizalıyoruz.--------------------------------------------------------------------

FiltrelerPhotoshop'un kendi orijinal filitrelerini (Photoshop-Plug-Ins) inceleyeceğiz. Aslında diğer firmaların hazırladıkları filitreler de Photoshop'un orijinal filitrelerinden çok farklı şeyler yapmazlar. Ancak birkaç etkiyi bir arada yapabildikleri için zaman kazandırdıkları ve kullanımları daha kolay oldukları için bunlardan bazıları tercih edilebilir. Ama yine de en güzel etkileri Photoshop'un Orijinal Filitreleri ile elde edebileceğimizi hatırlatalım.
Filitrelere ulaşmak için Ana Menüden Filter ' i seçiyoruz. Yan tarafta gördüğünüz Photoshop Orijinal Filitrelerini gösteren liste açılır. Dikkat ettiğiniz gibi bunlar Ana Flitrelerdir. Herbirini kendi içlerinde bölümleri vardır. Şimdi bunları açıklamaya çalışalım;
Artistic:
Colored Pencil: İmajda bir renk haritası çıkararak baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur. Feather seçilirse yağlı boya etkisi verir.
Cutout: İmajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayını azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir.
Dry Brush: Kuru boya etkisi verir. Renk geçişlerini en aza indirip kenarları rastgele büker anti-alias etkisi verir.
Film Grain: Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır siyah kirler koyulaştırır. Yazılar üzerinde iyi etkiler verir.
Fresco: Kontrastı yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzemektedir.
Neon Glow: Uygulandığı bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar yaratır.
Palette Knife: Paletteki renk sayısını azaltarak keskin hatlı az renkli bir imaj yaratır.
Poster Edges: İmajımızı posterize ederek renk sayısını azaltır. Kenarlara siyah detaylar ekler.
Rough Pastels: İmajımızın kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır.
Smudge Stick: Birbirine karışmış renklerdeki bir bezin kağıt üzerine etkisi gibi sonuç verir.
Sponge: Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir.
Underpainting: Kumaş kaplama havası verir.
Water Color: İmajımızın kenarlarına sulu boya etkisis verir. "Fresco" ya benzer.
Blur:
Blur: Yumuşatma bulanıklaştırma etkisi verir. Standart değere uygular.
Blur More: "Blur" etkisini standart değerin üzerinde uygular.
Gaussian Blur: Photoshop'un en çok kullanılan filitresidir. Bulanıklaştırma ve yumuşatma etkisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü simule eder. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir.
Radial Blur: Çok özel bir kamera efektidir.
Smart Blur: İmajımızdaki kenarları tespit ederek "Gaussian Blur" etkisini kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.
Brush Strokes:
Accented Edges: Küçük imajlara uygulanmasında fayda olan kenarlara doku ekleyen geliştirme filitresidir.
Angled Strokes: Kenarları sertleştirip ana hatlara dikkat çeker.
Crosshatch: İmajı geliştirmek için rastgele dokular ve zigzaglar yaratır.
Dark Strokes: Koyu renkli set kenarlar üretir.
Ink Outlines: İmaj kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir.
Splatter: Sudaki yansıma etkisi verir.
Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar yaratır.
Sumi-e: Yazılarda (Text) kullanırak hoş görüntüler elde edilir.
Distort:
Diffuse Glow: Aydınlık alanlara gölgeler verir.
Displace: Seçtiğimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlı) ile etki eden grafiğin tüm pixellerini düzenleyen bir flitredir. Kullanımı biraz karışıktır.
Glass: İmajımıza eğrilmiş cam kaplaması yapar.
Ocean Ripple: Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar.
Polar Coordinates: İmaja iki çeşit bükülme etkisi verir.
Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir.
Shear: Verdiği eksen üzerindeki noktalar ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi sağlar.
Spherize: Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar.
Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar.
Wave: Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar.
ZigZag: Zigzaglar su dalgaları oluşturur.
Noise:
Add Noise: Belirttiğiniz yoğunlukta pixelleri rastgele ekler.
Despeckle: Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder.
Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast'ı azaltır.
Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını sağlar. En çok kullanılan filitrelerden biridir.

Pixelate:
Color Haftone: İmajımızı renk sayısı az düşük kalitede bir hale getirir.
Crystallize: İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır.
Facet: İmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing'i kaldırır.
Fragment: İmajımızda deprem etkisi yaratır.
Mezzotint: İmajımıza kirlilik ekleyecek rastgele noktalar üretir.
Mosaic: İmajımızı kareselleştirir. Düşük çözünürlükte zoom yapmış gibi bir hava verir.
Pointtillize: Doku yaratmaya yardımcı olur uygulanan bölgeyi noktasallaştırır.
Render:
Clouds: Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalışmalarında sık kullanılan bir filtredir. Boş bir Layer de kullanılması daha iyi olur.
Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini alarak bulut etkisi yaratır.
Lens Flare: Photoshop'un en çok kullanılan filitrelerinden birisidir. Kamera objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal hüzmeleri simüle etmemizi sağlar.
Lighting Effects: Buda Photoshop'un en çok kullanılan filitrelerinden birisidir. Herhangi bir yüzeye ışık efekti vermeyi sağlar.
Texture Fill: Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar.
Sharpen:
Sharpen: İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir.
Sharpen More: Daha şiddetli bir "Sharpen" etkisi sağlar.
Sharpen Edges: Düşük şiddette "Sharpen" etkisi yapar.
Unsharp Mask: Kenarların keskinliğini azaltır.
Sketch:
Bas Relief: Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj yaratır.
Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışması benzeri üretilebilir. Görüntünün contrast'ı çok fazla olur.
Chalk and Charcoal: Paletteki backgrond ile tebeşir etkisi foreground ile "Charcoal" etkisini birleştirir.
Chrome: Metal etkisi sağlar.
Conte Crayon: Renk sayısını 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast'ı yüksek imajlarda iyi sonuçlar verir.
Graphic Pen: İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak yaratır.
Halftone Pattern: "Graphic Pen" in gelişmişidir.
Note Paper: Basit görüntüler sağlar.
Photocopy: Renkleri azaltır.
Plaster: Siyah beyaz gri tonlarda plastik etkisi yapar.
Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü sağlar.
Stamp: İki renkli sert kenarlı bir sonuç verir.
Torn Edges: "Stamp" filitresine gri tonlar ekler.
Water Paper: Su içindeki bir imajın sert hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi yaratır.
Stylize:
Diffuse: Pixelleri dağıtır.
Emboss: En çok kullanılan filitrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir.
Extrude: İmajı değiştirip farklı bir imaj yaratır.
Find Edges: Kenarların kontrastını arttırır.
Glowing Edges: "Invert" (tersyüz eder) edeceği uçları otomatik bulur.
Solarize: Renk eğrilerine yaptığı etki ile imajı %50 koyulaştırır.
Tiles: Kaplama yapar.
Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur geri kalanları yok eder.
Wind: Rüzgar efekti verir.
Texture:
Craquelure: Texture yaratır. Yazılarda iyi sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisi yaratır.
Grain: "Add Noise" filitresi gibidir.
Mosaic Tiles: Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer.
Stained Glass: "Mosaic Tiles" ın contrast ile kristalize edilmiş halidir.
Texture: Yazılarda iyi sonuçlar verir.
Video:
De-Interlace: Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar.
NTSC colors: Resmin renklerini titremeyen kaymayan renklere çevirir.
Other:
Costom: Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt yaratmayı sağlar.
High Pass: Resimdeki contrast'ı azaltır.
Minimum: Resimdeki koyu pixelleri vurgular.
Maximum: Resimdeki açık pixelleri vurgular.
Offset: Birbirini takip eden döşenebilen desenler yaratmaya yarar
Efektler (Effects)


Photoshop'un eski versiyonlarındaki "Effects" uygulamalarının yeni 6.0 versiyonunda "Layer Style" adını alarak değiştiğinden daha önceden bahsetmiştik. Efektlerin Ana Menüden Layer > Layer Style alt menüsünü açarak "Blending Options" adı altında sıralandığını görebilirsiniz. Efektleri incelemeye başlamadan önce iki ayrı efekt çeşidinin olduğunu bilmemiz gerekir. Bunlardan birisi "Blending Options" dan ulaşılan ve Drop Shadow (Gölge Vermek) Inner Shadow (İçe Gölge) Outher Glow (Dışa Parlaklık) Inner Glow (İçe Parlaklık) Bevel end Emboss (Eğim - şev ve Kabartma Etkileri) Satin (Saten etkisi) Color Overlay (Renk verme) Gradient Overlay(Eğim verme) Pattern Overlay (Desen-model verme) Stroke ( Hat verme) olarak adlandırılan efektlerdir. Bu efektlere yukarıda belirttiğimiz gibi "Blending Options" altından ulaşabileceğimiz gibi daha kolay yolu olan Layer Penceresindeki Layer'e çift tıklayarak yada Layer Penceresinin altındaki Effect simgesine ( ) tıklayarak açılan "Layer Style Penceresi" nden ulaşabiliriz. Diğeri ise hem Layer Penceremizin üst tarafında bulunan Açılır Menüden hemde Layer Style Penceresinde ki "Blend Mod" dan ulaşabileceğimiz Layer Efektleridir.
Bu efektler Photoshop'un birçok komutunda karşımıza çıkacaklar. Ancak her yerde aynı özellikleri taşıdığından sadece burada açıklayacağız.

Hatırlarsanız meydana getirdiğimiz imajımızın üst üste gelmiş bir katmanlar bütünü olduğundan bahsetmiştik. Katmanları alta ve üste sürükleyerek yerlerini değiştirebiliyor şeffaflıklarını ayarlayabiliyorduk (Opacity). Bu nedenle Layerleri asetat kağıtlara da benzetebiliriz. "Opacity Değerini" düşürdükçe (Şeffaflaştırdıkça) geçirgenliği artıyor ve bir alttaki resmin görüntüsü ortaya çıkıyordu.
Bu hatırlatmadan sonra öncelikle yan tarafta resmini gördüğünüz Layer Efektlerini tanıyalım;
Normal: Sıradan asetat katmanıdır. "Opacity" değeri % 0 iken tam geçirgen % 100 iken geçirgen değildir.
Dissolve: Erime dağılma etkisi verir. Dağınık kirli pürüzlü yüzeylerin yapımında bu efekt çok etkilidir.
Multiply: Siyah rengin hakim olduğu koyu bir görüntü elde ederek iki Layer'i birbirine kombine eder.
Screen: Yine iki Layer'i kombine ederek bu defa açık renklerin hakim olduğu bir görüntü elde eder.
Overlay: "Multipy" ve "Screen" efektlerinin tam orta noktasını bulur.
Soft Light: Hafif bir spot ışığı etkisi verir. Etki rengi koyu ise "Multipy" açık ise "Screen" uygular. İmajın kontrastını yükseltir.
Hard Light: "Soft Light'ın daha şiddetlisidir.
Color Dodge: Uygulanan renk uygulayıcının renk değerlerine göre parlaklaşır.
Color Burn: Color Dodge'nin tam karşıtıdır.
Darken: Birbirleriyle etkileşim yapan renklerden koyu olanı baskınlaştırır.
Lighten: Darken'in tam karşıtıdır.
Difference: Etkileşen renklerden açık tonda olanı bularak diğer renkten RGB değerini çıkarır.
Exclusion: Difference ile aynı mantıkta çalışmasına rağmen daha yumuşak sonuç verir.
Hue: Etki eden ile etki edilen renk değerleri kombine edilir.
Saturation: Rengin şiddetidir. Etki eden ile edilenin kombinasyonu neticesi renk elde eder.
Color: Rengi farklı şeffaf bir Layer in diğer Layer'e etkimesini sağlar.
Luminosity: Rengin parlaklığıdır.Şimdi de Layer Penceremizde efekt vermek istediğimiz Layerin ortasına çift tıklayarak "Layer Style" penceresini açıp yandaki resimde sadece ilgili kısmı görünen ve "Layer Style - Blending Options" dan ulaşacağımız Efektleri inceleyelim;

Drop Shadow: Herhangi bir Layer' de olan ve imaj penceremizin içine çizdiğimiz şekle gölge verir. İçindeki ayarları:
Structure:
*Blend Mode: Yukarıda açıklanmıştı (Normal Dissolve vd.).
*Opacity: Geçirgenlik şeffaflık oranıdır. Default (Varsayılan-Standart) değeri %75 dir.
*Angel: Açı'dır. Işık kaynağı ile cisim arasındaki sanal doğrunun yatayla yaptığı açıyı ifade eder. Default değer 120° dir.
*Use Global Light: "Genel ışık değerini kullan." Bunu seçersek resimdeki gölgeleme yapan tüm ışık değeri ile genel ışık değerini kullanırız. Bunu değiştirirseniz tüm Layerlerdeki ışık değerleri ve açıları değişecektir.
*Distance: Resim ile gölgenin düştüğü zemin arasındaki pixel cinsinden uzaklığı belirler. Default değeri 5' dir.
*Spread: Gölgeyi yaymak için kullanılan % değeridir. Yüzde değeri çoğaldıkçe gölgenin bulanıklığı azalır. Default değeri 0' dır.
*Size: Gölgenin pixel cinsinden ebatalarını belirler.
Quality:
*Contourhotoshop'un bünyesindeki desenlerle veya bizim "Define Pattern" ile kaydettiğimiz desenleri gölgenin dış hatlarına uygular.
*Anti-aliased:Tek pixellik çizgilerin açı kazandıklarında oluşan rahatsız edici çıkıntılarının daha açık bir renkle yumuşatılması ve boşlukların daha koyu bir renkle doldurulması işlemi olan Anti-Alias'ın gölgeye uygulanmasını sağlar.
*Noise:Gölgeye % cinsinden rastgele pixeller ekler.
Efektlere devam edelim buradaki efektlerin özelliklerinin bir çoğu "Drop Shadow" ile aynı olduğundan sadece farklı olan ayarlarını inceleyeceğiz;
Inner Shadow: İçe gölge verme efektidir. Resmin daha uzakta gömülü gibi görünmesini sağlar. Farklı olan Choke: Gölgeyi içe doğru yayarak imajı boğar.
Outher Glow: Dışa parlaklık efektidir. Resmin etrafına neon ışıkları ile aydınlanma kazandırır. Biz yine farklı olanları inceleyelim
Structure:
Bu bölümde işaretli kutucuk içine tıklarsanız açılacak olan "Color Picker" den efekte vereceğiniz rengi seçebilirsiniz. Hemen yanındaki "Gradient" ( Eğim ) penceresini açarsanız buradan hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi isterseniz kendinizde şablon hazırlayarak bu efekte uygulayabilirsiniz.
Elements:
Technique: Softer: Parlaklığa yumuşak bir etki verir. Precies: Tam parlaklık sağlar.
Inner Glow: İçe Parlaklık efektidir. Neon ışıkları türündeki efekti cismin içine uygular.
Elements:
Source: Parlaklığı Center: Ortadan dışa doğru Edge: Kenardan ortaya doğru verir.
Quality:
Range: Parlaklığın menzilini % cinsinden belirler. Default değeri % 50 dir. Yüzde değeri küçüldükçe içe büyüdükçe dışa doğru mesafesini ayarlar.
Jitter: Parlaklığın imaj üzerindeki stresini % cinsinden belirler.
Bevel and Emboss: Eğim-şev kabartma efektidir. Aydınlatma ve karartma ile imajın kabarık zemine gömülü veya şişkin görünmesini sağlar.
Structure:
Style: Burada açılır menüde 5 tane efekt vardır. Outher Bevel: Dışa eğim-şev verir. Inner Bevel: İçe eğim verir. Emboss: Kabartma etkisi yapar. Pillow Emboss: Zeminin alt yüzeyine kabartma efekti vererek imajın zemine gömülmesi etkisini yaratır. Stroke Emboss: İmaj kenarlarına kabartma etkisi verir. Default ayarı Inner Bevel'dir.
Technique uradaki açılır menüde de üç adet efekt vardır. Smoothüzgün yumuşak etki yapar. Chisel Hard: Kabartmaya sert yontma etkisi yapar. Chisel Soft: Kabartmaya yumuşak yontma etkisi yapar. Default ayarı Smooth'dur.
Depth: Efektin derinliğini yüzde cinsinden belirler. Default ayarı % 100 'dür.
Direction: Burada yanındaki radyo düğmeleri ile seçilen iki değer vardır. "Up" Işığın sol üstten "Down" ışığın sağ alttan gelmesini sağlarn efault ayarı "Up" tır.
Size: Efekt etkisinin yüzde cinsinden boyutudur. Default ayarı % 5' dir.
Shading:
Bu bölüm efekte yapılan gölgeleme ayarları bölümüdür. Gloss Contour: Buradaki hazır şablonlar ile veya kendiniz şablon ekleyerek efektin dış hatlarına parlaklık ekleyebilirsiniz.
Highlight Mode - Shadow Mode: Işık ve gölge tarzlarını daha önce anlattığımız Layer Efektleri bölümündeki ayarlardır. (Normal Dissolve vd.) Default ayarları Highlight Mode'da Beyaz renk ve Screen Shadow Mode'da Siyah renk ve Multiply'dir. Opacity değerleri her ikisinde de % 75 'dir.
Dikkat ederseniz "Layer Style Penceresi"nde Bevel and Emboss efekti altında bulunan "Contour" ve ""Texture" sekmelerini göreceksiniz. Buradan "Contour" sekmesinden ayrıca efektin dış hatlarına verilen efekt değerlerini ayarlayabilirsiniz. "Texture" sekmesinden de hazır şablonları kullanarak veya kendiniz "Define Pattern" ile yarattığınız şablonlarınız ile imajın üstüne desenler ekleyebilirsiniz.


Layer Penceresindeki "Göz"leri kapatarakverdiğimiz Efektleri imajımızdan kaldırabiliriz.Üstteki küçük dökümanı "Define Pattern" ile hafızaya alarak altındaki büyük dökümanımıza "Fill" ile döşedik.
Satin: İmaja verdiği efekt ile saten etkisi yaratır. Default ayarları Blend Mode: Multiply Opacity %50 Angel 19° Distance:11px Size:14 px'dir.
Color Overlay: İmaja renk kaplama efektidir. Blend Mode'un yanındaki renk kutusuna tıklayarak açılan Color Picker'den seçilen renk ile Blend Mode daki seçime göre renk efekti ekler.
Gradient Overlay: İki yada daha çok rengin birbiri arasından yumuşak geçiş yaparak imajı boyar. Default ayarları resimdeki gibidir.
Pattern Overlay: Hazır Şablonları Kullanarak veya Define Pattern ile kendi yarattığınız şablonlardan oluşan desenler ile imaja kaplama yapar.
Stroke:
İmaj altında etkisi ile dış kenarlarına çerçeve ekler. Position: Çerçevenin pozisyonunu belirler çerçeveyi Outside: Dış kenara Inside: İç kenara Center: Kenarların ortasına ekler. Fill Type: Doldurma tipini seçebiliriz. Çerçeveye Color: Renk Doldurur Gradient: Eğim vererek doldurur Pattern: Desen vererek doldurur (Bunlardan daha önce bahsetmiştik).

Efektleri kısaca incelemiş olduk. Ancak bunların işlevlerini görebilmeniz için mutlaka Photoshop programını temin edip satın almasanız dahi deneme versiyonunu indirip ( deneme versiyonun da kayıt yapmaya izin verilmiyor) kendinizin deneme yanılma yöntemi ile ve sabırla uğraşarak öğrenmenizden daha kolay yolu yoktur. Biz burada sadece basit şekilde inceleyerek ileride ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız için size bir kaynak yaratmış oluyoruz.

Bu bölümde adı çok sık geçen ve Photoshop'u kullanırken çok sık kullanacağımız bazı özelliklerinden olan "Define Pattern" "Fill" "Stroke" efektlerini ve "Transform" özelliklerini de incelememiz gerekmektdir. Bu efektlere Photoshop'un Arayüzünde bulunan Edit Menüsünden ulaşabilirsiniz.
Şimdi bunları inceleyelim;

Define Pattern:
Öncelikle "Pattern" kelimesinin Türkçe karşılğının "Desen" olduğunu hatırlamalıyız. Böylece "Define Pattern" nin de "Desen Tanımlamak" olduğunu bilmeliyiz. Yani bu özellik ile programa bir mesaj vererek "İmajımızı bir desen ile kaplamak istediğimizi" bildiriyoruz.
Bir örnek verirsek 10x10 pixels ebatlarında yeni bir döküman açıp içine bir şeyler çizgik boyadık ve efekt vererek süsleyerek bir imaj (desen) elde ettik.
Şimdi bu imajımızı daha büyük ölçülerde 100x100 pixels ebatlarında başka bir dökümanımıza desen olarak kaplamak istiyoruz. Bunu Kopyala (Ctrl+C) - Yapıştır (Ctrl+V) yöntemiyle yapmaya kalkarsak hem çok zaman alır hemde çok uğraştırır. Ayrıcada her zaman istenen etkiyi de vermez. Bu nedenle işlemi "Define Pattern" ile yapacağız. Öncelikle desen olarak kullanacağımız 10x10 pixels edatlarındaki dökümanımızın tamamını seçelim (Ctrl+A) [Şayet tamamını değil de bir kısmını kullanacağımız desen olarak seçmek istersek bunun için Araç kutusundaki seçim aracımız olan "Marquee Tool" dan birisi örneğin "Rectangular Marguee Tool " (M) ile seçmimizi yapmamız gerekiyor.]
Daha sonra Edit > Define Pattern ile bu seçimimizi desen olarak programın hafızasına alırız. ( Program Edit/Define Pattern seçimini yapınca bir pencere açarak hafızaya aldığımız desen'e bir isim vermemizi ister. Buraya bir isim yazarsak ileride kullanacağımız zaman bize kolaylık sağlayacaktır.)
Artık istediğimiz kadar Kopyala-Yapıştır yapsak da hafıza daki desen bilgisi değişmez taki başka bir Define Pattern yapıp da aynı isim ile kaydedene kadar.
Yukarıda ki Efektler bölümünde sık sık anlattığımız "kendiniz Define Pattern ile desen yaratabilirsiniz." açıklaması bunu ifade eder. Peki yarattığımız ve Define Pattern ile hafızaya aldığımız bu deseni nasıl kullanacağız? Şimdi diğer bir özellik geliyor;Üstteki küçük dökümanı "Define Pattern" ile hafızaya alarak altındaki büyük dökümanımıza "Fill" ile döşedik.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1641
favori
like
share
orhan-erin Tarih: 21.09.2009 18:06
tskler.
FreddyKrueger Tarih: 03.07.2009 17:38
[QUOTE=sevdaciceqi;3555781]slm ben fotosop indirmek isdiyorum yardimci olurmusunuz simdiden tsker

[url]http://www.main-board.com/program-sunanlar/160470-adobe-photoshop-cs4-11-0-extended.html[/url]
sevdaciceqi Tarih: 03.07.2009 13:09
slm ben fotosop indirmek isdiyorum yardimci olurmusunuz simdiden tsker
Gulcan69 Tarih: 24.05.2009 18:20
Çok Uğraşmışsın Gerçekten Ellerin Dert Görmesin (:
Bi de Programın Adını Söylersen Çok Sevinirim
sheker_kisS Tarih: 23.05.2009 14:00
[COLOR="magenta"]teşekkürler eminim çok uğraşmışsındır ders vermek için
eecem Tarih: 02.05.2009 18:31
emeğine sağlık ,teşekkürler
okan_emir_2010 Tarih: 29.04.2009 12:14
SAOL
lanet90 Tarih: 28.04.2009 16:44
emegine saglık
Ajan007 Tarih: 27.09.2008 07:46
Teşekkürler